Redaktionen: Skolan och samhället

måndag, september 5, 2011

Sommarens händelser i Norge uppfattades med rätta som ett angrepp på demokratin. Bomber och gevärskulor blev till politiska handlingar. Sveriges statsminister slog fast att svaret ”på hot mot…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS