Jonas Linderoth: Flumpedagogik och marknadsstyrd skola – två sidor av samma mynt

torsdag, oktober 26, 2017

Kritiken mot den så kallade flumpedagogiken används i skoldebatten för att avleda kritik mot den marknadsstyrda skolan. Jonas Linderoth menar att det snarare handlar om två sidor av…

Read More

Mats Norrstad: Vagt och otydligt av Skolkostnadsutredningen

måndag, oktober 24, 2016

Skolkostnadsutredningen svarar inte på frågan hur kommuner ska få ett “avgörande inflytande” över nyetableringar av friskolor som drivs i vinstsyfte, skriver Mats Norrstad. (red)

Read More

Sten-Bertil Olsson: Prissättningen på skolmarknaderna fungerar inte

torsdag, oktober 20, 2016

Dagens modell för att fastställa nivån på skolpengen fungerar inte utan ett nytt regelsystem behövs, skriver Sten-Bertil Olsson. (red)

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »