Per Kornhall: Systemfel i myndighetsstrukturen skapar problem

måndag, juni 8, 2015

Uppdelningen i olika myndigheter är ett hinder i arbetet med att vända utvecklingen i skolan, skriver Per Kornhall. (red)

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »