Johanna Jaara Åstrand: Viktigast att åtgärda orsaken bakom vinsterna i skolan

måndag, november 14, 2016

Det är hög tid att slopa skolpengssystemet och ersätta det med ett system baserat på de faktiska kostnaderna för varje barn och elev, skriver Johanna Jaara Åstrand. (red)

Read More

Roger Bodin: Kommunernas vetorätt och skolpengen debatteras

måndag, oktober 3, 2016

Lärarnas Tidning redovisar i sitt senaste nummer att drygt hälften av alla nya friskoletillstånd beviljades av Skolinspektionen mot kommunens vilja under åren 2012 till 2015. Även borgerligt styrda…

Read More

Andreas Murray: Inför en tvådelad skolpeng

måndag, april 28, 2014

  Inför ett system med en tvådelad skolpeng. En del som fungerar som dagens system och en del som ligger kvar på skolan efter att eleven har lämnat….

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »