Gunnlaugur Magnússon: Särskilt stöd till elever i fristående grundskolor

torsdag, april 21, 2016

Det finns en risk att ett specialskolsystem kan uppstå när elever i behov av särskilt stöd blir en nisch för marknadsföring, skriver Gunnlaugur Magnússon. (red)

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »