Erik Cardelús: Har du lärt dig något nytt språk på sistone?

måndag, februari 19, 2018

Att som modersmålstalande svensk lära sig flera språk än engelska är både tankeutvidgande och nyttigt och utvecklar empati med de som lär sig det svenska språket, något som…

Read More

Jan Henning Pettersson: Barn kan lära sig läsa själva – tidigt!

söndag, oktober 25, 2015

En särskild poäng i Olle Holmbergs artikel om Ulrika Leimar är kopplingen till erfarenhetspedagogik. Att läraren i sin läsundervisning utgår från barnets förkunskaper och bygger undervisningen på deras…

Read More

Jan Anward: Språklig bildning, 3

onsdag, september 16, 2015

Här kommer Jan Anwards tredje avsnitt i följetongen om “språklig bildning”. Det handlar om hur man lär sig främmande språk. De tidigare avsnitten kan läsas här: 1 och…

Read More

Karin Taube m.fl: Bokstäverna är en viktig del av att lära sig läsa och skriva! (Svar till Caroline Liberg m.fl)

söndag, september 13, 2015

Caroline Liberg m. flera tar i sin artikel ”Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver!” publicerad den 27 augusti 2015 i Skola och Samhälle…

Read More

Caroline Liberg m.fl: Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver!

torsdag, augusti 27, 2015

Nedanstående kritik mot vad som står i en delrapport om “läs och skriv” från Vetenskapsrådet aktualiserar en gammal stridsfråga i svensk skola. Åtminstone mellan raderna. På 70- och…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »