Skuggan – Ingrid Carlgren: Staten och lärarprofessionen

måndag, september 26, 2016

Sverige har en lång tradition av att styra skolan centralt och det har hindrat läraryrket att utvecklas till en verklig profession. Nu riskerar Skolkommissionen att fortsätta på den vägen, skriver Ingrid Carlgren….

Read More

Tomas Selin: Staten styr skolan på alltför många sätt

torsdag, juni 4, 2015

Det är inte mer statlig styrning som behövs. Ge istället lärarna möjligheter att utveckla skolan och yrket, skriver Tomas Selin. (red)

Read More

Bo Dahlin: Stat, marknad, civilsamhälle – var hör skolan hemma?

måndag, januari 28, 2013

Den mest upphetsade politiska diskussionen om skolan rör friskolorna. I diskussionens polariserade ytterkanter finns å ena sidan de som tänker sig en skola som är helt överlämnad till…

Read More

Sten Svensson: Makten över skolan – vinnare och förlorare

måndag, januari 14, 2013

Det har skett en dramatisk förskjutning av makten över skolan sedan början av 90-talet.  Tanken var att kommuner och profession skulle få ökade beslutsbefogenheter men i verkligheten har…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »