Jan Thavenius: Valfrihet är inte frihet

fredag, februari 3, 2012

I veckan som gått läste jag två artiklar om frihet som kommenterade varandra på ett intressant sätt. ”Valfrihet är inte frihet” skrev DN-krönikören Lena Andersson (120128). Med instämmande…

Läs mer

Jan Thavenius: Lärarutbildning mellan teori och praktik

fredag, maj 27, 2011

För trettio år sedan ansökte dåvarande Pedagogiska gruppen i Lund om att få starta försöksverksamhet med en ny svensklärarutbildning. Ett förslag överlämnades till Lena Hjelm-Wallén som då var…

Läs mer

Göran Levin: Läraren misshandlas i skoldebatten

måndag, mars 14, 2011

  I debatten om skolan är nu lärarna i fokus. De duger inte, säger man. Om man misslyckas i skolan, är det lärarens fel, enbart. Och om skolan…

Läs mer

Majken Humle: Det bidde en tumme – om förlorad examensrätt för Stockholms universitet.

måndag, december 20, 2010

Högskoleverket har i dagarna beslutat vilka lärosäten som får utbilda grundlärare (1-6) och vilka som inte får. Stockholms universitet får inte. Sveriges största lärarutbildning fördes för ett par…

Läs mer

Majken Humle: En hållbar lärarutbildning?

måndag, november 15, 2010

Landets lärarutbildningar planerar nu för en ny lärarutbildning. Majken Humle avslutar sin tidigare granskning av lärarutbildningen med några frågor till den nya. Frågorna gäller var den praktikbaserade kunskapen…

Läs mer

Majken Humle: Lärarutbildningen mellan 1960 och 2010

fredag, november 12, 2010

Majken Humle fortsätter här sin skildring av lärarutbildningen och förhållandet mellan den akademiska kunskapstraditionen och seminarietraditionen som hon inledde i S.O.S. för ett par dagar sedan. Under 80-talet…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS