Kristian Lindhe: Fel tänkt om nationella prov och betyg

onsdag, juni 14, 2017

Gymnasieministerns vilja att öka vikten av de nationella proven vid betygssättning strider mot skrivningar i skollagen och riskerar att förhindra långsiktighet i arbetet med elevers lärande, skriver Kristian Lindhe. (red.)

Läs mer

Daniel Pettersson: Varför tror vi på PISA?

måndag, februari 27, 2017

Tilltron till PISA-undersökningen är stor. Samtidigt minskar tilliten till att lärare kan bedöma elevers kunskaper på ett likvärdigt sätt. Titt som tätt hörs krav på nationella bedömningar och kanske till och med betygssättning. Daniel Pettersson reder ut den historiska bakgrunden till varför det blev som det blev. (red)

Läs mer

Magnus Hultén: Little Choice But to Cheat – testkulturens baksidor

onsdag, februari 15, 2017

I spåren av betygsinflation och bristande likvärdighet i betygssättning har blickarna vänts mot de nationella proven. De anses vara en viktig del av lösningen på dessa problem. Onsdagens Uppdrag granskning om fusk i samband med de nationella proven visade på en annan sida. Slutsatserna som drogs i programmet pekade dock åt olika håll, mot såväl behov av ökad kontroll och standardisering, som mot att tona ned betydelsen av de nationella proven. Anders Jönssons varnade i ett inlägg i frågan 2011 om att välja den förra…

Läs mer

Martin Malmström: Den amerikanska mardrömmen

måndag, oktober 19, 2015

No Child Left Behind och Race to the Top är namnen på två stora skolreformer i USA. Common Core är namnet på den nationellt övergripande standardiseringen av de tester som kopplats till reformarbetet. Hur har reformerna utfallit? Martin Malmström kommenterar den amerikanska utvecklingen. (red)

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Dunkla kunskapskrav

söndag, mars 1, 2015

I två tidigare artiklar har problemen med att tolka och använda kursplanerna belysts – i Caroline Libergs “Jag måste använda ord när jag talar till er!” och i Anette Jahnkes “Är kursplanen en tvångströja eller ett arbetsredskap?“. Här fortsätter Eva-Lotta Hultén diskussionen med hjälp av en avhandling om de senaste 20 årens utveckling när det gäller kursplaner. (red) 

Läs mer

Mats Björnsson: Politik, ILSA och skolans relevans och mening

onsdag, september 17, 2014

I den upphetsade skoldebatten i anslutning till PISA duggade förslagen tätt om vad som borde förändras för att avhjälpa “skolans kris”. Samtidigt försökte några debattörer att bagatellisera PISA-resultaten. Det har däremot funnits få inlägg som varit nyanserade i synen på resultaten och försökt koppla dem till samhällsutvecklingen. Mats Björnssons inlägg tillhör den nyanserade sorten. (red)

Läs mer

Lena Persson: De centrala/nationella proven blir fler men till vilken nytta?

måndag, april 23, 2012

  Lena Persson, som skrivit denna artikel, är folkpartistisk kommunpolitiker och har tidigare varit lärarutbildare. Hon har i en längre text riktad till partikamrater kritiskt granskat den nuvarande skolpolitiken. Det avsnitt ur hennes text som nu  publiceras i S.O.S. rör ett angeläget område – de centrala/nationella proven. Vilka slutsatser kan man dra med dem som underlag?  Vad är alternativen till centrala prov? (red)

Läs mer

Svein Sjøberg: PISA – bekymringsmelding fra skolen!

måndag, april 16, 2012

For snart tre år siden skrev jeg en artikkel i tidsskriftet Bedre Skole (1/ 2009). Der omtaler jeg en undersøkelse om hvordan norske lærere og skoleledere oppfatter PISA-undersøkelsen. Resultatene gir grunn til bekymring og ettertanke. De mener at skolen ødelegges av testing og at PISA misbrukes av media og politikere. Dessverre er saken blitt enda mer aktuell i dag. Nå er det helt opplagt at det er PISA som legger premissene for norsk skolepolitikk. Både offentlige utredninger og…

Läs mer

Mats Björnsson: Testbaserade belöningar i skolsystemet – fungerar de?

fredag, november 11, 2011

Blir skolor bättre om de antingen belönas eller bestraffas ekonomiskt för sina resultat på tester? Blir lärare skickligare på att undervisa om de får mer betalt när elevernas testresultat förbättras? Mats Björnsson redovisar och kommenterar en amerikansk kommittérapport, som undersökt dessa frågor. (red)

Läs mer

Göran Levin: Kan skolan själv klara allt?

måndag, maj 30, 2011

Så har turen kommit till Fosie stadsdel i Malmö att brännmärkas av Skolinspektionen. Stadsdelens skolor presterar alltför dåligt. En oacceptabelt låg andel av eleverna blir  behöriga för tillträde till gymnasieskolan o.s.v. Särskilt lyfts Munkhätteskolan fram som ett dåligt exempel – alltför låga förväntningar på eleverna, dålig arbetsmiljö och en usel skolmiljö i största allmänhet. Ledningsfolk på alla nivåer välkomnar granskningen och bedyrar att nu skall de alla lyfta sig i kragen – så här kan det inte få…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter