Majken Humle: Det minst dåliga är det mest väsentliga vi har gemensamt

torsdag, april 30, 2015

Demokratin måste återerövras för varje ny generation och skolan är den självklara arenan för detta. Majken Humle belyser de viktiga frågorna om demokrati, valfrihet, individualism och segregering. (red.)

Läs mer

Per Almén: Intervjun med Urban Bäckström

torsdag, november 29, 2012

Vad kommer att hända med de skattefinansierade vinstdrivande skolorna? Kommer det att bli förändringar, som hindrar att gemensamma tillgångar i form av vinster förs över i privat ägo? Stefan Löfvén har presenterat ett modest styrningsförslag, men det är möjligt att den socialdemokratiska partikongressen kommer att gå längre.  Svenskt Näringsliv och Urban Bäckström har i varje fall sin linje klar: Varje skärpning av de nuvarande reglerna för skattefinansierade välfärdsbolag hotar det fria näringslivet! (red) 

Läs mer

Bo Malmberg, Eva Andersson, John Östh: Skolval för vem?

torsdag, maj 24, 2012

Skolpengssystemet leder inte till ökad kvalitet utan till en ökad skolsegregation och det fria skolvalet utnyttjas i större grad av privilegierade grupper i samhället för att undvika kontakt med underprivilegierade. Det är heller inte boendesegregationen som är huvudorsaken till den ökade skolsegregationen utan det är det fria skolvalet. Det skriver Bo Malmberg, Eva Andersson och John Östh som genomfört en studie inom ramen för projektet ”Den svenska skolans nya geografi”. (red)

Läs mer

Patrik Rydell: “Så blir skolan världsledande”

torsdag, april 12, 2012

Den 31/3 återfanns i Uppsala Nya Tidning en debattartikel med rubriken ”Så blir skolan världsledande”.  Den var skriven av Tobias Kranz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert också på Svenskt Näringsliv. Artikeln är skriven med anledning av att grundskolan fyller femtio år i år men också för att förklara hur Svenskt Näringsliv menar att den svenska skolan ska bli världsledande.

Läs mer

Jan Thavenius: Valfrihet är inte frihet

fredag, februari 3, 2012

I veckan som gått läste jag två artiklar om frihet som kommenterade varandra på ett intressant sätt. ”Valfrihet är inte frihet” skrev DN-krönikören Lena Andersson (120128). Med instämmande citerade hon f.d. utbildningsministern Bengt Göransson: ”Valfrihet är rätten att välja från ett sortiment som andra tillhandahåller. Friheten däremot är oändlig. Den förutsätter hänsynstagande till andra. Friheten förutsätter också jämlikhet.” Utbildning ska därför sträva efter frihet och inte valfrihet, menade Lena Andersson. ”Skolan ska vara enhetlig och ge bildning åt…

Läs mer

Jan Thavenius: Det ”fria” skolvalet

måndag, oktober 3, 2011

Avreglering föder reglering. Det är en gammal sanning. Det gäller också på skolans område. Efter att ha analyserat de senaste decenniernas utveckling av fristående skolor levererar Jonas Vlachos följande slutkläm: “Risken finns även att det ökade inslaget av vinstdrivande aktörer kommer att leda till kvalitetsförsämringar. Friskolediskussionen borde i framtiden mer än något annat handla om hur regelverk, kontroller och sanktionsinstrument ska utformas för att i högre grad utnyttja det fria skolvalets goda sidor och minska dess potentiella skadeverkningar.”

Läs mer

Stephan Eriksson: Lyft blicken, bredda perspektivet!

lördag, maj 14, 2011

Strängnäs kommun har sedan många år ett system med elevpeng. Enkelt uttryckt går detta system ut på att en skola får betalt per elev, vilket i sin tur har med det fria skolvalet att göra. En skola med många elever får mycket pengar och en skola med få elever får mindre pengar. Förespråkarna anser att detta gynnar kvaliteten på skolorna och att en bra skola per automatik får fler elever och mycket pengar medan en sämre skola får…

Läs mer

Jan Thavenius: PISA 2009

tisdag, december 14, 2010

Så kom då PISA 2009 och rubrikerna ropade ut nya ras för den svenska skolans kunskapsnivå. Till och med i Finland fick tidningsläsarna morgonkaffet i vrångstrupen. ”Finland faller i Pisarankingen” kunde de läsa i Hufvudstadsbladet (från toppen till tredjeplatsen, huu). Och vår skolminister – känd för att tycka att ”svensk skola är sämst i världen” – garderade sig för fortsatt sjunkande siffror i nästa mätning 2012. Det kan man kalla lågt ställda förväntningar. (red)

Läs mer

Jan Lenander: Bra valfrihet för alla

torsdag, oktober 28, 2010

Det här är ett förslag om att minska polariseringen i skoldebatten och hitta en medelväg när det gäller ökad valfrihet på högstadiet utan att styra in mot yrkesval i unga år. Tankarna bygger på en erfarenhetsbas av valfrihetens motiverande effekter och en kritik av att vi givit allt mindre utrymme för praktisk kunskap i vår grundskola. En framtidstanke om att de nya yrkena uppstår i gränszonen mellan traditionella områden är ett avgörande argument för att det går att…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Vad gör vi åt de växande klyftorna?

torsdag, augusti 26, 2010

Skolfrågor sägs vara viktiga i valet. De rödgrönas kompromiss om betyg från åk 7 hanterades i media som en stor händelse. Ja, så stor att Henrik Brors i DN tolkade det som att det nu inte längre finns några försvarare av ”flumskolan”. Det verkar alltså som om tidningarnas skribenter på allvar menar att de viktigaste skolpolitiska frågorna handlar om betyg, läxor och möjlighet att välja skola. Att ställa upp på betyg i tidigare åldrar likställs med att tycka…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter