Gunnar Cardell: Om sammanslagning av lärarförbunden

Hur ska de tre lärarförbuden kunna slås samman utan ett sammanhållande kitt – ett gemensamt yrkesspråk – det frågar sig Gunnar Cardell (red.). 

De tre fackliga förbunden, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges skolledareförbund, har presenterat ett ”Inriktningsdokument för ny organisering”. Som fil.dr i yrkespedagogik, pensionerad lärare och medlem i Lärarförbundet läser jag dokumentet med en blandning av hopp och − kanske inte förtvivlan men uppgivenhet.

Den förestående sammanslagningen ter sig som ett ambitiöst bygge, den är likt ett visst torn i Babel, det som stolt skulle resa sig mot himlen. Inriktningsdokumentet för den nya organiseringen visar hur det ska gå till, sten för sten och box för box. Det går dock redan nu att säga att bygget inte blir så gediget och stabilt som är tänkt utan fullt av sprickor. Det nya, Sveriges lärare och Sveriges skolledare, skulle kunna bli en levande helhet men saknar en viktig förutsättning och detta beror på samma problem som i Babel: människorna, lärarna och skolledarna, får svårt att tala med varandra eftersom de inte har ett gemensamt språk. Utan ett språk som i stort och smått kan ge dem samsyn på skolan, dess uppdrag och svårigheter blir det svårt för dem att samarbeta och samverka, de riskerar att tala förbi varandra, missförstå varandra, bli ineffektiva och frustrerade.

De som ska befolka inriktningsdokumentets boxar kommer inte kunna tala med varandra på ett professionellt sätt eftersom de saknar ett gemensamt yrkesspråk, sådant som läkarna har. Människor klagar ibland på att läkarna talar på ett sätt som vanliga människor inte förstår. Men orsaken till detta är ju att de talar om sådant som vanliga människor inte känner till och därför inte heller kan förstå eller behöver ta ansvar för. Det är ju detta vi har professioner till: de ska dels ha en mer omfattande och djupare kunskap än resten av samhället, dels ha ett yrkesspråk som kan utgöra grunden för och stommen i verksamheten. Grundorsaken till människors irritation är då inte läkarnas konstiga ord utan deras egen okunnighet, att de inte begriper sig på den professionella verksamhet som läkarna bedriver; läkarnas yrkesspråk speglar uppdragets komplexitet och ger läkarna möjlighet att tillsammans hantera denna komplexitet. Att kunna läkarnas yrkesspråk är avgörande för om man vill tillhöra läkarprofessionen, det utskiljer läkarna från allmänheten; det kan höras på en människa om hon är läkare eller ej. Skolans befolkning saknar ett gemensamt vetenskapligt baserat yrkesspråk och därför gör det ingen skillnad om man är lärare eller förälder, rektor eller politiker − alla talar ju likadant oavsett vad de har för kunskaper om skolan, om undervisning och lärande. I demokratins namn kan alla göra anspråk på att få bli lyssnade på och i marknadens namn kan de okunnigaste, skolans kunder och deras politiska företrädare, göra anspråk på att få bestämma. Ingen bygger ett hus av lösa tegelstenar utan murbruk men när det gäller sammanslagningen av lärarförbunden framgår det av inriktningsdokumentet att det inte finns en gnutta av det förenande murbruk som ett yrkesspråk skulle innebära.

De ”professionella”, de med legitimation, kommer nog att finnas där och sträva på i boxarna men det blir i långa stycken en ensam kamp eftersom de − trots inriktningsdokumentets pyramider av boxar − kommer att få svårt att tala med varandra om både bygget och den verksamhet som ska bedrivas; utan ett sammanhållande yrkesspråk blir det svårt för dem att solidariskt stå emot trycket från de okunniga, från allmänheten och marknaden, från föräldrar, politiker och ekonomer. Och verksamheten kommer inte att vila på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” eftersom forskarna skulle behöva forska om skolverkligheten utifrån ett yrkesspråk som beskrev den; forskare tänker med ord och forskar med ord och utan ett yrkesspråk som synliggör verksamheten riskerar det att inte bli någon konstruktiv och fruktbärande forskning om skolan. De ”professionella” må vara aldrig så skickliga i sitt hantverk men så länge de bara har sin tysta kunskap att komma med så förblir deras beprövade kunskap osynlig för forskarna; yrkesspråket är ett nödvändigt murbruk även för att förena och hålla samman den beprövade erfarenheten och den vetenskapliga grunden i ett gemensamt kunskapsbygge.

Den nya organiseringen ter sig ambitiös, lite av fackligt skrytbygge, men kommer nog inte bli så mycket att skryta med − om man nöjer sig med boxarna och inte också tar itu med att blanda till ett förenande, förstärkande och stabiliserande murbruk, ett yrkesspråk.

Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik, pensionär, f.d. mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare. 

Foto: Anaya Katlego, Unsplash.

7 Comments on “Gunnar Cardell: Om sammanslagning av lärarförbunden

 1. Vad är detta för trams? När LR och Lf slogs samman genom avtal 20000 samtidigt som det s.k. samverkansavtalet avlöste mbl, sågades LR med fotknölarna. Dessa två fackförbund är nu inga fackförbund. Lärarnas fackförbund heter Samverkansrådet eftersom bara detta kan sluta kollektivavtal. Följden blev genom individuell lönesättning, att LR som organierades i Saco drog det korta strået och vidkändes mycket stora reallönesänkningar för sina högre utbildade lärare. Detta var ett guldägg för SKL. Nu talar man, enligt professorn om yrkesspråk och sammanslagning med skolledarna. Det är bara att konstatera, att utan jämbördiga avtalspartner och strejkrätt är Sverige en korporativ stat och någon räddning för skolan finns inte i sikte.Såvida inte kommunerna och friskolorna tar över styrningen av svenska skolan, lägger ner alla pedagogikinstitutioner, reducerar antalet lärarhögskolor, avvecklar Skolinspektionen och förpassar Skolverket till en trerummare i Rinkeby.

  • Inlägget gällde yrkesspråket, orden. Om lärare har ord till att synlig- och tydliggöra sin arbetssituation, sina tankar och sitt arbete är det bra om inte bara kollegor utan också rektor, den som har det pedagogiska ansvaret på skolan, förstår.

   Om fackligt arbete: det finns mycket att säga om makten inom skolan. Det har förekommit att ordförande i facket också varit rektor och alltså skulle företräda medlemmar och arbetsgivare samtidigt. Facklig medvetenhet är viktig! Enade vi stå, söndrade vi falla!

 2. Det är bättre än att arbetsgivarna ställer de 2 fackorganisationerna mot varandra. Lärare har inte ett yrkesspråk, det har önskats länge av en del som jag haft som kollegor, främst då i vår internationella miljö med lärare utan svenska lärarexamen. Men när jag haft kollegor från båda facken har vi aldrig haft svårt kommunicera vilka önskemål vi velat ha på just den skolan, 2 enade fackorganisationer tillsammans mot arbetsgivarna.

 3. Man må sucka över brist på proffessionalitet och bristen på proffesionellt språk i lärarkåren. Men vad har detta ofta upprepade förhållande med sammanslagningen att göra. Om LR hade ett och Lärarförbundet ett annat proffessionellt språk så hade jag iaf förstått, men så är ju knappast fallet.

 4. KUNSKAPSANALYS har betydelse också när 3 fackliga förbund pratar samgående.
  Cardell talar om UNDERVISNING OCH LÄRANDE.
  PfiS utlyser just nu en nationell debatt och talar om UTBILDNING, SKOLA OCH LÄRANDE.
  Och resonerar om hur
  KUNSKAPER om:
  o utbildning och bildning
  o skola
  o undervisning och lärande
  ska ORGANISERAS OCH UTVECKLAS.
  Jag förbereder en blogg, men har diskuterat PEDAGOGIKENS PROFESSIONELLA ABSTRAKTIONER i min bok Holm 2018: s 11, 18,75, 84, 144, 216, 248 med hjälp av Abbott 1988.

  • Hur kan skolledare, som sätter löner ha gemensamma intressen med dem de lönesätter, lärarna? Vad har en förskollärare för gemensamma intressen och gemensamt språk med dem som undervisar i fysik, matematik och franska på gymnasiet?

 5. Precis! Det är en skillnad mellan ANSTÄLLNINGSVILLKOR (fackföreningar) och YRKESPROFFESSION (yrkesabstraktionella sammanslutningar).

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »