Klas Lindelöf: Enkel matematik

Arbetsmiljöverket hotar nu Stockholms stad med vite om två miljoner kronor . Det sker efter larm från LR om att lärarnas administrativa börda utgör ett arbetsmiljöproblem. Biträdande tillsynsdirektör Fredrika Brickman har inspekterat, utrett och ger LR rätt i sin kritik. Arbetsbördan måste minska.

Stockholm stad har sedan två decennier varit pilot och experimentverkstad för folkpartistisk skolpolitik signerad Jan Björklund. Man har alltså haft gott om tid på sig för att ”vända atlantångaren”. Tack vare det är skolorna i Stockholm, om inte bäst i landet, så i vart fall nästan genomsnittliga.

Det är lite pikant att det är Lärarnas riksförbund som flyger Stockholms skolpolitiker i strupen. LR:s förhållande till Folkpartiet är ju att jämföra med det LO har till Socialdemokraterna. LR:s medlemsorgan Skolvärlden, har satt en ära i att publicera minsta utspel från Jan Björklund i en stil som påminner lite om hur Государственный комитет по телевидению и радиовещанию СССР behandlade sina ledare.

Stockholms folkpartistiska skolborgarråd heter Lotta Edholm. Hon omfamnar Jan Björklunds skolpolitik och citerar honom påfallande ofta. Ibland får man känslan av att han faktiskt skriver hennes repliker. Lotta Edholm är också bekymrad över lärarnas arbetsbörda och har redan satt igång ett arbete för att se över problemet. ”Administrativ personal skulle till exempel kanske kunna ta hand om frånvarorapporteringen”, säger hon.

Nej, Stockholms stad har ingen administrativ personal som sitter och rullar tummarna i väntan på fler arbetsuppgifter. I så fall vore ju problemet redan löst. Lotta Edholm talar naturligtvis om att anställa fler administratörer. Låt oss räkna på det hela med vår utmärkta miniräknare från Biltema.

Vitet från arbetsmiljöverket är på två miljoner kronor. Det är ungefär 75:- per stockholmslärare.

Vi kan anta att lärarnas administrativa underskott är ungefär två timmar per vecka under de elevintensiva delarna av året, alltså 37 veckor. För Stockholms lärarkår bör detta handla om totalt cirka 2 miljoner arbetstimmar. Man bör således inrätta ungefär 1100 administrativa heltidstjänster. Prislappen för detta bör hamna i närheten av 400 miljoner kronor. Denna summa motsvarar 200 viten från arbetsmiljöverket eller ungefär 15000:- per stockholmslärare. För denna summa kan man i ett annat scenario täcka hela Solna stad med gipsskivor.

Summan 400 miljoner är också ungefär lika stor som det sparbeting som bör uppstå i Stockholms stads skolor genom att man inte ger täckning för fjolårets löneökningar i årets skolpeng. Vi börjar nu närma oss en miljard obudgeterade kronor. 500 viten från arbetsmiljöverket. Det blir tufft.

Kanske bäst ändå att ta vitet och låta lärarna gnälla. Det blir ju dessutom en win-winsituation eftersom konfrontation alltid har utgjort LR:s livsluft.

Men ändå. Det är lite märkligt att Lotta Edholm inte framhåller det självklara, att hennes parti nu avskaffar de skriftliga omdömena. Är hon ansatt av den sanning som ännu inte slagit gemene lärare? Att slopade krav på dokumentation innebär ökade krav på dokumentation precis som slopade krav på kvalitetsredovisning innebar ökade krav på kvalitetsredovisning.

Skolan har ju nämligen under senare år försetts med en hel del överrockar. Inte bara med en aggressiv skolinspektion, utan därutöver också med diverse ombudsmän och överklagandenämnder. Tror f-n att en lärare i detalj, och med dokumentation, måste kunna motivera sina omdömen eller satta betyg! Den som inte klarar det är garanterat kokt den dag klagomålen kommer.

En minskad administrativ börda blir möjlig samma dag som skolprofessionen tillerkänns det förtroende de definitivt är värda. Administration är kontroll, kontroll är administration.

 

(Klas Lindelöf är verksam som skolledare på gymnasienivå sedan många år)

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »