Per Dahlbeck & Pär Widén: Fritt fram att tycka till om skolan

Per Dahlbeck & Pär Widén kritiserar påståendet att “Ibland kan ett F ändå vara ett riktigt bra betyg” från Sydsvenskans ledarskribent. De ställer sig undrande inför sakligheten i Sydsvenskans ledare och ifrågasätter textens allmänna tyckande. Behöver inte behöver ledarskribenter i Sydsvenskan utgå varken från beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund?

Den pedagogiska verksamheten i förskola och skola ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det står i Skollagen. Det är inget som tycks ha gjort någon större inverkan på ledarskribenter på Sydsvenskan. Under rubriken ”Ibland kan ett F ändå vara ett riktigt bra betyg.” är det främst två företeelser i skolan som hyllas. Nämligen lovskola och betyget F. I samma ledare kan vi läsa att ” ….i det nya superförbundet Sveriges Lärare som samlar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, gnälls det som vanligt.” Det är rimligt att anta att det är just i ett enat lärarfack som den beprövade erfarenheten finns och kan kommuniceras. Tydligen upplevs fackets ställningstagande, i det här fallet av ledarskribenten, som ”gnäll” och inget som bör påverka förslag och beslut som rör skolan. Visst kan en läsare bli nyfiken på vad det då är som påverkar innehållet i ledaren. Kan det vara en ”vetenskaplig grund”?

I Svts serie Vetenskapens värld handlar flera program om ”Det svenska Skolexperimentet”. Om inte hela idén med programmet är ironiskt så är det rimligt att anta att forskare får komma till tals i programmen för att kommentera skolans innehåll, inriktning och utveckling. De forskare, lärare och elever som kommer till tals i programmet är samfällt starkt kritiska till hur prov och betyg fungerar som kvalitetshöjande aktiviteter. Speciellt när det kommer till betyget F så är kritiken enig och inte nådig. Finns det då annan forskning som visar på fördelar med lovskola och betyget F^? Vi har hela vårt yrkesliv arbetat inom förskola och skola och under senare också på Lärande och samhälle på Malmöuniversitet. Vi har ännu inte mött någon forskare inom pedagogik och utbildningsvetenskap som hävdar och menar att det finns forskning som visar att betyget F och lovskola skulle på sikt gynna elevers lärande och motivation för lärande.

Så därför undrar vi vad ledarskribenten grundar sin text på? Handlar det om ett allmänt tyckande som inte behöver stödjas varken av beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund? Vi tänker att om en ledare skulle handla om ett tyckande typ att det borde opereras mer inom svensk sjukvård, eller att tandläkare borde röntga mer under sina undersökningar så skulle de flesta läsare leta efter datum när ledaren skrevs. Om det visar sig att det inte är förste april så tror jag att ledaren skulle leda till leenden och en viss ilska från berörda yrkesgrupper. Så sammanfattningsvis och slutligen, vi förväntar oss mer av en ledare i Sydsvenskan. Mycket mer. Är det orimligt?

Undrar:

Per Dahlbeck, Utvecklingspedagog i Malmö o Helsingborg

Pär Widén, Lektor i pedagogik Malmö universitet

2 Comments on “Per Dahlbeck & Pär Widén: Fritt fram att tycka till om skolan

 1. En utvecklings-pedagog och en lektor i pedagogik ställer en POLITISK ledarartikel till svars under begrepp som “beprövad erfarenhet” och “vetenskaplig grund”.
  Men Pedagogiken som forskningsområde förändrades drastiskt år 2003 då byråkraten Per Thullberg efterträdde pedagogen Mats Ekholm som GD för Skolverket.
  Jag benämner skiftet för “Thullberg-operatörernas era” där Skola och Arbetsliv vistas idag.
  Min egen kunskapsteoretiska forskning har siktet inställt på att Pedagogiken ska gå från LÄRANDE-paradigm till KUNSKAPS-paradigm.
  Se min blogg:
  “Kants Tankerevolution från 1787 förändrar vår tids KUNSKAPS-teori”
  http://kunskapsvetenskap2012.blogspot.com

  • Tack för responsen, Kerstin.
   Vår huvudpoäng är att alltför mkt tyckande styr och har styrt skolans utformning och utveckling i historien och nutid. Och det tycks vara legitimt i samhällsdebatten att tycka en massa saker om skolan utan att redogöra för argumenten för sina/andras ståndpunkter. Detsamma uppfattar vi inte görs inom andra områden som exempelvis sjukvården och medicin.
   Detta uppfattar vi som ett problem som blivit ngt av politikens och många journalisters självpåtagna roll. Medan såväl utbildning och skola enligt lagstiftning ska styras av beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund/forskning. När en ledarskribent på en av de större dagstidningarna då oemotsagd sitter och tycker saker utan argument och grund är nåt vi därför vill och bör ifrågasätta. Nu finns det inte EN enhetlig vetenskaplig eller beprövad erfarenhetsgrund, men just därför behövs ett samtal om vad för argument och forskningsmässiga grunder vi ser i rådande uppfattningar, åsikter och politiska idéer om skolan. Att skolan på detta sätt har blivit ett partipolitiskt slagträ och ett föremål för allmänt tyckande, menar vi är djupt olyckligt och fördummande.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »