Caroline Liberg m.fl.: Att ta ansvar som läs- och skrivforskare (Svar till Karin Taube m.fl)

Vi riktar ett stort tack till Karin Taube, Ulf Fredriksson och Åke Olofsson för det svar de givit oss på vår artikel i Skola och samhälle: Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver!. Det är värdefullt att diskussioner av detta slag hålls vid liv. Just den här diskussionen om vilken kunskapssyn och bredd vi har i såväl forskning som undervisning, har pågått länge. Vi kan varmt rekommendera läsning av Jan Thavenius arbeten med början i exempelvis hans bok Modersmål och fadersarv. På internationell mark finns Brian Streets och Adam Lefsteins bok Literacy: an advanced resource book.

Precis som Karin Taube, Ulf Fredriksson och Åke Olofsson tar ansvar för sitt forskningsområde, tar vi ansvar för de forskningsområden som vi företräder. Det har vi gjort genom att först tillskriva Vetenskapsrådet om att det uppdrag som skulle ges var alldeles för snävt utformat. När rapporten sedan kom, förändrades vår oro på intet sätt. Att något är för snävt är inte detsamma som att det är felaktigt. För att visa på läsandets, skrivandets och läs- och skrivutvecklingens komplexitet hävdar vi med bestämdhet att förutom det som skrivs fram i rapporten borde ytterligare fem andra områden också beaktas, nämligen:

1) Läs- och skrivundervisningen i olika skolämnen och genrer,
2) Betydelsen av olika undervisnings- och läromiljöers utformning på elevers språk-, läs- och skrivutveckling,
3) Digitaliseringen och nya mediers påverkan på elevers möjligheter att utveckla skriftspråkliga kompetenser,
4) Betydelsen av faktorer som flerspråkighet, klass och kön för utvecklingen av läs- och skrivkompetenser och
5) Elevers möjlighet att såväl utveckla kritisk textmedvetenhet som att göra demokratiska erfarenheter i skolans läs- och skrivundervisning.

Vi är emellertid fortfarande förvånade över att man inte vågat ta med dessa områden. Vare sig det svar vi fått från Vetenskapsrådet eller de tre forskarnas svar på vår artikel har klargjort orsakerna till denna stora brist i underlaget som lämnas till Skolforskningsinstitutet.

 

Caroline Liberg, Eva Hultin, Berit Lundgren och Christina Olin- Scheller

(artikelförfattarna är forskare och arbetar med frågor som rör läs-och skrivutveckling)

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »