De 10 mest lästa SOS-artiklarna 2019

Det har blivit dags att summera det gångna SOS-debattåret 2019 i form av en lista över de 10 mest lästa artiklarna. Som synes är det en bred uppsättning debattämnen som engagerat läsekretsen. Frågan om individualisering och anpassningar av undervisning är dock lite extra framträdande på listan. Det är en komplicerad fråga där argumenten kan föras både ur lärar- och elevperspektiv, såväl som för och emot individualiseringstanken.

En annan fråga som engagerat är själva debatten om skolan, eller kanske snarare den ensidigt negativa bild av skolan som blivit en etablerad sanning på de stora debatt- och ledarsidorna. Skola och Samhälle är glada att här ha kunnat erbjuda ett forum för att ge en motbild – och vi är också glada över att lärare närvarar i detta forum.

En annan glädjande sak är att den “mansdominans”, som redaktionen tidigare år skrivit om (och försökt motverka) har brutits något – åtminstone på denna mest-lästa-lista.

Listan ser ut som följer. Håll till godo, god jul och god julläsning önskar redaktionen!

Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd Tallberg Broman: Begränsa inte förskolan till kuddrummet https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/ingrid-pramling-samuelsson-och-ingegerd-tallberg-broman-begransa-inte-forskolan-till-kuddrummet/

29 lärare: Här är vår önskelista för samtalet om skolan https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/29-larare-har-ar-var-onskelista-for-samtalet-om-skolan/

Jonna Bornemark: Lärarkårens intellectus – ett motstånd mot mätparadigmen? https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/jonna-bornemark-lararkarens-intellectus-ett-motstand-mot-matparadigmen/

Karin Berg: Jag kräver respekt från våra medier när det pratas om mitt yrke https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/karin-berg-jag-kraver-respekt-fran-vara-medier-nar-det-ska-pratas-om-mitt-yrke/

Fredrik Sandström: Det är ett svek att “anpassa bort” rätten att lära sig läsa och skriva https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/fredrik-sandstrom-det-ar-ett-svek-att-anpassa-bort-ratten-att-lara-sig-lasa-och-skriva/

Helena Wallberg: Dags att differentiera undervisningen https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/helena-wallberg-dags-att-differentiera-undervisningen/

Klas Roth: Det är dags att öppna tunnelseendet i skoldebatten https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/klas-roth-det-ar-dags-att-oppna-upp-tunnelseendet-i-skoldebatten/

Lotta Holme och Alma Memisevic: Inkludering som utmaning och möjlighet https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/lotta-holme-och-alma-memisevic-inkludering-som-utmaning-och-mojlighet/

Anette Jahnke: Har vi gått på grund med vetenskaplig grund och beprövad erafenhet? https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/anette-jahnke-har-vi-gatt-pa-grund-med-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/

Helena Eriksson och Inger Eriksson: Debatten om skolans matematik har helt fel fokus https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/helena-eriksson-och-inger-eriksson-debatten-om-skolans-matematik-har-fel-fokus/

 

Bild av Fabio Grandis

Redigering 19 december: under den korta tid som gick från att listan tidigare i veckan sammanställdes till dess den publicerades gick faktiskt Karin Bergs artikel upp lite högre i statistiken, till en tredjeplats (listan uppdaterad). Prispallen således helt bestående av kvinnliga skribenter. /Redaktionen

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »