De 20 mest lästa artiklarna på S.O.S. 2018

Skola och Samhälle tar nu uppehåll över jul och nyår och är tillbaka i mitten på januari. Som avslutning på året presenterar vi, precis som i fjol en lista över årets 20 mest lästa artiklar, av det dryga hundratalet artiklar S.O.S. årligen publicerar. Precis som för förra årets lista så ger detta en inte statistiskt sett helt rättvisande bild; artiklar som publicerats tidigare på året får ett visst “försprång” i statistiken. Det ska också påpekas att det är en jämn kamp om 20:e platsen, där “bubblarna” (av vilka kan nämnas Sven-Eric Liedmans artikel om kunskapsrörelsen) bara ligger några tiotal klick bort från en placering.

Men med detta sagt så presenterar vi nu listan, som i alla händelser kan ge den som vill blicka bakåt över debattåret som gått en bild av vilka ämnen som varit “heta” i år.

1 – Magnus Erlandsson: Den nya läroplanen för förskolan – storslagen men ouppnåelig?

2 – Björn Kindenberg: Kunskapskraven är inte kärnfysik

3 – Stefan Sellbjer: Kunskapskrav för superbarn?

4 – Alma Memisevic: När forskningen skuldbelägger eleven

5 – Aina Bigestans och Anna Kaya: Reformera det särskiljande svenska som andraspråksämnet

6 – Eva-Lotta Hultén m.fl.: Disciplinära åtgärder har oönskade biverkningar

7 – Håkan Sjöberg: Svårt att skolutveckla sig ur skolraset

8 – Ingrid Carlgren: Alternativa fakta om skolan – om kunskapssynen och vem som är expert

9 – Ingrid Carlgren: En bildningsskola för alla, eller “olika för olika”?

10 – Johannes Westberg: 15 riktlinjer för den offentliga debatten om skolan

11 – Isak Skogstad: Lärarutbildningen gör ingen nytta

12 – Gunnlaugur Magnússon: Replik på “Lärarutbildningen gör ingen nytta”

13 – Anders Jönsson: Är kriterier bra eller dåliga?

14 – Bosse Bergstedt: Därför behövs pedagogik

15 – Alma Rojas Beskow: Anpassa förutsättningarna för andraspråkselever

16 – Ingegerd Tallberg-Broman: Förskolan och kunskapsnationslogiken

17 – Klas Persson: Har digitaliseringen av skolan gått för långt?

18 – Jan Lenander: Mer realism i lärarutbildningen

19 – Magnus Hultén: Kunskapssyn, några fakta

20 – Lennart Swahn: Skolans fundamentala problem är lärarnas begränsade undervisningskapacitet

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »