Elvesonpriset

Det är nu dags att nominera skolor, elever, lärare – någon eller några som verkat för skolans bästa i den demokratiska traditionen.

Välkomna med förslag! Motivera ditt förslag och skicka det till Föreningen Skola och Samhälle. info@skolaochsamhalle.se

Förslagen ska vara föreningen tillhanda senast den 15 november 2015.

Prissumman är 15 000 kr.

______________________________________________________________________________

KRUT, Kritisk utbildningstidskrift instiftade ett pris 2007 till Gunnar Elvesons minne. Priset ska delas ut delats ut till någon eller några som främjat skolans demokratiska funktioner. Gunnar Elveson var en av dem som startade KRUT. När KRUT lades ner fick föreningen och nättidningen Skola och Samhälle överta och förvalta Gunnar Elvesons solidaritetsfond. Priset delas ut tom 2016.

Skola och Samhälle har delat ut Elvesonpriset vid tre tillfällen. 2012 fick Linnéskolan i Malmö priset, 2013 Globala gymnasiet i Stockholm och 2014 Taffelbäckens förskola i Undersåker. Kerstin Bergöö har skrivit om Linnéskolan, Lars Benon om Globala gymnasiet och Viveca Brozin om Taffelbäckens förskola.

Välkomna med förslag till 2015 års utdelning.

Föreningen Skola och Samhälle

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »