Nils Larsson: Telefontid på torsdagar mellan 16 och 17

Digitaliserad administration och kommunikation tar idag så mycket tid och så mycket kraft i anspråk att det som är allra viktigast – undervisningen – blir lidande, skriver Nils Larsson. (red.)

För inte så väldigt många år sedan var det de ovanstående tiderna som gällde om man ville komma i kontakt med en universitetslärare. Telefontiden kunde dock kombineras med frasen ”Träffas i samband med undervisningen”. Jag är universitetslärare idag och jag hade själv lärare för några decennier sedan som arbetade enligt ovan. Internet hade då ännu inte gjort sitt intåg på riktigt på bred front, men idag präglas mitt eget yrkesliv av internetbaserade kommunikationsverktyg och telefoner med flera funktioner. När jag börjar tänka på hur mycket arbetstid som jag lägger ner bara på att mejla, och sedan jämför det med en timmes telefontid i veckan svindlar det för mig. Den tid jag lägger ner på alla internetbaserade kommunikations- och administrationsplattformar är helt enkelt enorm. Detta är ett stort problem och det bidrar till stor stress – även när systemen fungerar. När de inte fungerar ska vi inte ens tala om vilken stress detta föranleder.

Lärare i ungdomsskolan vittnar ideligen om all tid som de lägger ner på (undermåliga) plattformar. (Se t.ex. Aron Trägårdhs och Johan Sandéns tidigare inlägg här på Skola och Samhälle.) Stockholms stad verkar till exempel ha svårt att skapa ett system som fungerar och stadens lärare sliter sitt hår. Det är för mig helt uppenbart att vi som nu arbetar i akademin också drabbas mer och mer av att tiden bara försvinner iväg när vi mejlar och administrerar.

Det viktigaste som en universitetslärare (i likhet med alla andra lärare) har att göra måste ju i rimlighetens namn vara att undervisa, läsa, skriva, tänka och diskutera. Det kan inte vara så att digitaliserad administration och digital kommunikation ska ta så mycket tid och så mycket kraft i anspråk att det som är viktigt blir allvarligt lidande, eller i värsta fall inte blir gjort alls, men där är jag nu.

Mejlbrevlådan styr i mångt och mycket mitt arbetsliv, och eftersom jag aldrig hinner med att svara på alla mejl i tid är denna brevlåda ett konstant dåligt samvete, något som i sig innebär stress. När dessutom nya plattformar som Stockholms universitets Athena också innehåller chattfunktioner, har vi alla plötsligt ytterligare en brevlåda att bevaka. Denna chattfunktion har jag förstått att den heller inte går att stänga av – hur nu det är möjligt att något inte går att stänga av. Även VFU-portföljen innehåller möjligheter att få skriftliga meddelanden från studenter och andra; meddelanden som inte meddelar sin ankomst och som därför kräver att man tittar efter dem då och då.

När vi så kommer till de digitala verktyg som står till buds när det gäller skriftliga examinationer blir det ännu mer komplext. Stockholms universitet har fram till nu haft ett tentamensverktyg som heter Exia. Nu ska detta verktyg fasas ut till förmån för Inspera. För att få använda Inspera över huvud taget ska man gå en obligatorisk självstudiekurs i flera moduler som avslutas med flera delprov. När man har insett detta vet jag att flera lärare, däribland jag själv avslutar kursen i förtid. Jag och vi vill kunna skicka in en tenta till någon som sedan ser till att studenterna får den på rätt plats och vid rätt tid. Sedan får vi lärare tillbaka tentorna som vi med tiden läser och bedömer. Så enkelt bör det vara, men här har något hänt. Vi lägger timmar av arbetstid på det som inte är kärnuppdraget. De administrativa verktygen har blivit månghövdade hydror som är så överlastade av funktioner att det som är kärnan i vårt uppdrag försvinner.

Universitetsläraren på 80-talet visste inte vad som snart komma skulle. De hade telefontid och träffade studenter i samband med undervisningen, och kunde i övrigt ägna tiden åt att planera undervisning, läsa, skriva, tänka och diskutera. De visste inte hur bra de hade det. Själv mejlar jag och administrerar.

Nils Larsson är adjunkt på institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet

Referenser:

Söderström, Jonas (2022). Jävla skitsystem. Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen. Karneval förlag. Fjärde upplagan.

3 Comments on “Nils Larsson: Telefontid på torsdagar mellan 16 och 17

 1. Välkommen till vår nya sköna värld!
  Covid-pandemin är utan tvekan ett problem, men frågan är om det inte är dags att omdefiniera begreppet “datavirus”. Den smittan tycks minst lika svår att bekämpa. Anna Ekström hade ambitionen, men säger själv att hon inte lyckades.
  Det är självklart att EdTech-jättarnas kommersiella intressen är en stark drivkraft, men den tycks gå hand i hand med lokala makthavares, från rektorers till kommunpolitikers, kontrollbehov och vilja att siffersätta sina “framgångar”. För oss lärare innebär det mer och mer standardiserad likriktning och, faktiskt, proletarisering. Och viruset smittar nu både akademien och folkbildningen.
  Vi lärare vill något annat. Man kommer osökt att tänka på Risken Finns textrad om drömmen “att vara en personlighet, och inte produktionsenhet, i ett kallt system av tomma ord”.

 2. Jag började arbeta på högskolan i slutet på 1990-talet. Vi hade gott om administrativt stöd (institutionssekreterare) som skötte den här typen av uppgifter. Under de första dagarna i juni avslutades VT. Resultat skrevs på papper och lämnades till sekreterarna och så var jobbet gjort. Solen sken, rektor höll tal utomhus och bjöd på fika.
  Sedan försvann det administrativa stödet. Allt hanteras numera digitalt av lärarna, alltmedan den centrala administrationen i form av kommunikatörer växer …

 3. Tack för läsningen!
  De digitala plattformarna blir även röriga och suddar ut gränser för oss studenter. Har många studiekamrater som helt slutat gå på föreläsningar eftersom föreläsare lägger upp sina presentationer online. Det är ett bekvämt beslut, studenten behöver inte hoppa ur pyjamasen och ge sig ut i vinterkylan, men går miste om mycket som händer där och då. Ofta blir det att studenten aldrig laddar ner den där powerpointen, missar en hel del och stresspluggar det nödvändigaste inför examination. Jag tror inte att det är bra!

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »