Pedro De Bruyckere: Det finns ett korn av sanning i varje lögn – Om “digitala infödingar”

Pedro de Bruyckere, utbildningsforskare och lärarutbildare från Gent, tar sig an en av de mest seglivade myterna om inlärning och undervisning: den om Digitala infödingar. Tidigare avsnitt kan du läsa h​är, här​ och här (red).

En av de allra första myter som jag kontrollerade, var idén om “digitala infödingar”, myntad  av Marc Prenzky 2001 (2001, 2006). Den grundläggande idén? Att unga människor är födda i en digital värld och är mycket bra på att använda teknik, medan de flesta av deras föräldrar är riktigt dåliga på att använda teknik och därför kallas “digitala invandrare”, och nej, de behöver inte lämna landet. Än.

Det verkar finnas viss sanning i idén om “digitala infödingar”, för när jag frågar lärare eller föräldrar om de någonsin behövt hjälp med teknik av en yngre person, nickar de flesta av dem skamset. Så det förefaller kanske, som att våra barn är bättre på att använda teknik. Tja, som alltid är det lite mer komplicerat än så. Först och främst finns det två myter under idén om digitala infödingar :

  • Barn och unga är bra på att använda teknik
  • Andra generationer är inte så bra

Paul Kirschner och jag själv skrev 2017 en lång artikel, som granskade belägg sedan 2001 för det här konceptet och båda föreställningarna är fel:

  • Digitala infödingar med kunskap om information existerar inte
  • Det finns ingen relation mellan ålder och internetkunskap

Faktum är att forskning av Hargittai (Hargittai & Hinnant, 2008; Hargittai, 2010) visar att det snarare är högre inkomst och högre utbildning, som är relaterat till att vara bättre på teknik och online-information.

Men vänta, varför behöver vi då hjälp när vi fastnar? Tja, för att vi måste skilja mellan knapparna på den ena sidan och den strategiska färdigheten och informationen på andra sidan. Och när det gäller att lura ut hur tekniken “fungerar”, tycks det som att regeln är “ju yngre desto bättre”, med förskolebarn som till och med slår högskolestudenter.

Men när man diskuterar användning av teknik för strategiska ändamål, eller för att få information från källor online, så är de så kallade digitala infödingarna ofta dåliga på det. McGrew och hans kollegor (2018, se även Wineburg, & McGrew, 2016) kollade detta med barn och elever från grundskolor, gymnasier och högskolor i 12 stater. På tvärs över uppgifter och utbildningsnivåer, fick eleverna kämpa för att effektivt utvärdera påståenden, källor och bevis online.

Vad betyder det här för lärare och skolor? Tja, ett par saker:

  1. Existensen av digitala infödda kan aldrig vara en ursäkt för att förändra utbildningen.
  2. De ganska obefintliga digitala infödingarna borde vara ett skäl att undervisa om strategiska kompetenser, tillräcklig kunskap för att kunna kontrollera riktigheten i online-informationen …
  3. Så att avskaffa teknik helt från skolan är lika extremt och improduktivt som att tro att teknik kommer att dramatiskt förändra utbildning. Barn och studenter behöver lära sig hur man arbetar klokt med teknik.

Jag tycker inte heller det är fel om lärare ber sina elever om hjälp med knapparna. Gör dem till din Chief Technology Officer (CTO), men var också medveten om att eleverna behöver en VD i sin inlärningsprocess, och det är du.

 

Pedro De Bruyckere är en pedagogisk forskare och lärarutbildare vid Arteveldehogeschool i Gent sedan 2001 och Leiden University sedan 2018. Han är medförfattare till boken Moderna myter om lärande och utbildning tillsammans med Paul Kirschner och Casper Hulshof och den egna boken The Ingredients for Great Teaching. Han bloggar på http://www.theEconomyofMeaning.com och finns på Twitter som @thebandb.

Översättningen gjord av Sara Hjelm. Bild av Micah Sittig

 

Referenser

Hargittai, E. (2010). Digital na(t)ives? Variation in internet skills and uses among members of the ‘‘net generation’’. Sociological Inquiry, 80, 92e113. http:// dx.doi.org/10.1111/j.1475-682X.2009.00317.x.

Hargittai, E., & Hinnant, A. (2008). Digital inequality differences in young adults’ use of the internet. Communication Research, 35, 602e621.

Kirschner, P. A., & De Bruyckere, P. (2017). The myths of the digital native and the multitasker. Teaching and Teacher Education, 67, 135-142.

Lucas, C. G., Bridgers, S., Griffiths, T. L., & Gopnik, A. (2014). When children are better (or at least more open-minded) learners than adults: Developmental differences in learning the forms of causal relationships. Cognition, 131(2), 284-299.

McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T., Smith, M., & Wineburg, S. (2018). Can students evaluate online sources? Learning from assessments of civic online reasoning. Theory & Research in Social Education, 46(2), 165-193.

Prensky, M. (2001). Digital natives digital immigrants. On the Horizon NCB University Press, 9(5), 1e6. Available at: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky% 20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf.

Prensky, M. (2006). Don’t bother me, mom, I’m learning!: How computer and video games are preparing your kids for 21st century success and how you can help! New York, NY: Paragon House.

Wineburg, S., & McGrew, S. (2017). Why students can’t google their way to the truth. Amass, 21(3), 38-40.

One Comment on “Pedro De Bruyckere: Det finns ett korn av sanning i varje lögn – Om “digitala infödingar”

  1. Den vetenskapliga tanken etablerades i samband med förra kommunikationsrevolutionen på 1600 talet. Experimentell / empirisk för naturvetarna och teoretisk erfarenhetsgrundat av humanister. Att bara kunna tillgodogöra sig bibliotekens innehåll räckte inte utan man var tvungen att utveckla metod för insamling och analys av vetande. Precis som en modern människa måste kunna skriva och läsa måste en människa i den digitala generationen kunna lite teknik men denna kunskap måste kombineras med metodik för att söka kunskap, lära kunskap och reflektera över kunskap. Jan

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »