S.O.S. är tillbaks efter sommaruppehållet!

Kära läsare och artikelförfattare, det är tråkigt att sommaren är slut men det är trevligt att S.O.S. startar höstens publiceringsverksamhet. Det senare sker den 24 augusti – på måndag.

När vi drog igång efter förra sommaren väntade ett riksdagsval. Många av våra artiklar kom därför att handla om partipolitik och skola. Kritiken mot den förra regeringen dominerade. I år är läget annorlunda, ingen valdramatik, en ny regering som lunkar på i långsam takt, ett mediafokus som rör annat än skolan och lärarutbildningen.

Men vi kommer såklart ändå att ha ett innehåll i tidskriften som handlar om skolans och lärarutbildningens strukturella frågor, därför bl.a. om politik. Nu som tidigare kommer regeringens politik att vara i förgrunden. Vad gör socialdemokraterna och miljöpartiet som förbättrar situationen i skolan? Vad gör man som försämrar?

Men vi måste också tänka bort från de partipolitiska perspektiven och formulera egna förslag som ser till helheten i skolan. Vi gjorde ett försök i januari med en Skolpolitisk konferens i Stockholm som ur olika aspekter belyste denna helhet. Flera artiklar under våren har handlat om vad som togs upp på konferensen, och många andra artiklar i S.O.S. har arbetet med likartade teman och förslag.

Men allt är inte politik även om det finns politiska kopplingar i det mesta.

Vi behöver artiklar om allt möjligt i skolan och lärarutbildningen, allt som det finns anledning att kritiskt granska, diskutera och debattera. Vi behöver också texter om arbetet i skolan! Alla tror att de vet hur det går till i skolan utan att egentligen veta. Det finns ett stort behov av konkreta rapporter från “fältet”.

Du som har en idé som kan bli en bra artikel ta kontakt med Olle Holmberg eller Sten Svensson och diskutera idén – eller skicka in en redan färdig artikel. Skriv ditt inlägg i Word. Den rekommenderade längden är 3000-6000 tecken.

Redaktionen

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »