Sara Linderoth: Sisters Academy – en kulturrevolution i skolan

I höst öppnas dörrarna till ett stort, experimentellt skolprojekt i Malmö. Sara Linderoth, rektor på Backaskolan, har träffat en av initiativtagarna till ett projekt, som rör skolans innersta: Hur lär eleverna, hur undervisar lärarna, vilken roll spelar kreativiteten? (red)

För snart tio år sedan höll Sir Ken Robinson ett tal på en TED-konferens[i]som därefter har laddats ner över 33 miljoner gånger. Robinson menar i sitt tal att skolor idag inte främjar barns kreativitet och att detta får förödande konsekvenser för både individen och samhället. Han talar om att det finns en hierarki bland skolämnena som ser likadan ut över hela värden. I denna hierarki anses matematik och naturvetenskap stå högst och de estetiskt praktiska ämnena värdesätts lägst.

Om man vänder upp och ner på denna hierarki och ställer frågan: Om vi hade levt i en värld där det vi uppfattar med våra sinnen är det som värderas högst – ”a sensuous society”, ett sinnligt samhälle – hur skulle då våra skolor se ut?

Sisters Academy försöker skapa en skola som kan erbjuda ett möjligt svar på den frågan. Sisters Academy är ett projekt som drivs av Sisters Hope, grundat 2007 i Danmark. Jag har träffat Gry Worre Hallberg, en av två grundare av Sisters Hope.

*

Sisters Academy gör skolan till en andlig plats, där de med ljud och ljus och scenografi skapar olika miljöer som erbjuder möjlighet att tänka och känna på andra sätt än de som är de vanligast förekommande i den skola vi känner till.

Den svenska versionen av projektet, eller experimentet som Gry Worre Hallberg kallar det, består i två delar och befinner sig i skärningspunkten mellan scenkonst, aktivism, pedagogikutveckling och forskning. Worre Hallberg talar om den potential som ryms i att få kryssa mellan dessa fyra olika områden samtidigt.

Den första delen av experimentet kommer att äga rum på Inkonst[i]i Malmö i september och har tidigare beskrivits i ett par artiklar i Sydsvenskan. Artiklarna finns att läsa här och här och beskriver det som Sisters Academy kallar för ”Internatskola” och som vem som helst över 18 år kan skriva in sig på.

Den andra delen kommer att äga rum på en gymnasieskola i Malmö. Det är ännu inte bestämt vilken skola det ska bli. Inkonst är i kontakt med flera olika skolor och Ann Wallberg, konstnärlig ledare och producent på Inkonst, säger att de är intresserade av att höra från fler, gärna vanliga gymnasium. Vad hon menar med ”vanliga gymnasium” sägs inte rakt ut, men av sammanhanget framgår att de önskar komma in på gymnasier som inte nödvändigtvis har en uttalad estetisk-praktisk profil och som är intresserade av att utveckla sin organisation. Det framstår kanske som märkvärdigt, men Sisters Academy är inte här för att ta den enkla vägen och predika för de redan frälsta. De är här för att bland annat utmana och utforska utbildning och skola.

Gry Worre Hallberg berättar om hur de under ett par veckor intog en gymnasieskola i Odense i Danmark och om några av de erfarenheter som de har samlat på sig från den tiden.

Rent praktiskt går det till så att rektorn på den övertagna gymnasieskolan får lämna plats åt Gry Worre Hallberg som blir “headmistress”. Under en veckas tid, utan elever på plats, gör Sisters Academy om skolans miljö.

Eleverna kommer sedan tillbaka till sina vanliga lektioner och sina ordinarie lärare som har fått förstärkning av mellan 10 – 25 som kommer som personal med Sisters Academy. Schemat följs precis som vanligt och eleverna lär sig det som de förväntas kunna vid examen.

De ordinarie lärarna får arbeta med att utveckla metoder för att lära ut samma sak som de vanligtvis lär ut men med nya metoder och nya perspektiv. De undervisar som om de var lärare i ett samhälle som prioriterade ”det taktila, det poetiska, det känsliga”. Lärarna på den befintliga skolan får själva anmäla sig till att delta på olika nivåer, och det krävs mod för att våga gå utanför de ramar som man vanligen rör sig inom. Under två veckor gör Sisters Academy skolan till “en plats för utforskande av estetiska läroprocesser, konstnärlig metod, sinnligt lärande och okonventionella sätt att tillgodogöra sig kunskap” (PDF).

I Odense hade det, efter protester från lärarna, blivit frivilligt för dem att delta och till slut var det en lärare som inte deltog alls i experimentet. Gry Worre Hallberg berättar öppet om svårigheterna med projektet och om motståndet – på samma sätt som hon berättar om förlösande ögonblick och elever som uttrycker att de äntligen får ta med sig hela sin person till skolan istället för bitar av den. Eleverna uttrycker en lust att lära som de länge saknat. De säger att de har blivit nyfikna på nytt.

För eleverna finns ingen förberedelsetid men Gry säger att de är instinktivt med på det från det att de kliver in i skolbyggnaden (som de av säkerhetsskäl måste lämna 17.00). Lärarna erbjuds att stanna och sova över.

Eleverna bär skoluniform som består av valfri vit överdel och valfri svart underdel för att skapa en känsla av samhörighet och för ”att det är estetiskt vackert att titta på”. Sisters Academy arbetar med att förbereda lärarna för att skapa förändring på lång sikt. Lärarna blir således studenter vilket är viktigt för processen och för relationen mellan lärare och studenter.

*

Målet med Sisters Academy är att transformera hur vi tänker kring utbildning, inte bara under två veckor, utan för framtiden. Det får inte bara bli en happening, utan att de upptäckter som görs ska resultera i att deltagarna gör bestående förändringar av sin undervisning. Samarbetet med skolan pågår från ett halvår upp till ett års tid och utvärderingar och reflektioner görs före, under och efter genomförandet för att få syn på vad som kan få betydelse på sikt.

Forskningsdelen av projektet innebär att man samlar på sig väldigt mycket data under tiden som experimentet pågår. Eleverna och lärarna skriver loggböcker, de skriver bloggar och de har s.k. bekännelsebås utplacerade på skolan. Det är ännu inte någon som har analyserat dessa data men de finns och många har anmält sitt intresse för att ta del av materialet. Även Worre Hallberg kommer att påbörja en Ph.D där hon analyserar materialet som har producerats.

Gry Worre Hallberg betonar att Sisters Academy inte har lösningen på skolans problem. Den skola som Sisters Academy skapar kommer i sin tur att generera nya svårigheter. Däremot är hon fullt och fast övertygad om att det som vi upptäcker när vi tänker oss en skola i ett sinnligt samhälle har blivit väldigt lågprioriterat och att det får konsekvenser. Med Ken Robinsons ord lever vi idag i ett samhälle som producerar utbildning som om det vore snabbmat. Vi tänker oss skolan och utbildningen som linjär och standardiserad. Istället, menar Robinson, borde vi tänka oss utbildning som något organiskt, något som växer i rätt miljö och där var och en av våra elever behöver få finna sin egen talang. Ken Robinson betonar att skolan är i behov av en revolution. Skolan kan inte längre uppfinna reformer i ett system som är trasigt, och vi behöver tänka radikalt annorlunda kring skola och utbildning. Sisters Academy gör just detta, och kanske är det vi får vara med om i september – starten på en revolution?

 

(Sara Linderoth är rektor för Backaskolan i Malmö)

 

[i] En årlig tvärvetenskaplig konferens i USA

[i] Inkonst är en kulturscen i Malmö för scenkonst, livemusik, klubbar, litteratur, film, samtal och andra konstyttringar. Fungerar också som en mötesplats för konstnärer och andra kulturskapare.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »