Till våra läsare

Hej!

 

Sommaren är varm, vindarna ljumma, badvattnet svalkande.

Men snart är det lättjefulla sommarlivet över och allvaret börjar. För oss i S.O.S. – Skola och samhälle – börjar det den 25 augusti. Då återupptar vi publiceringarna på nätet. Inför starten:

Vi inbjuder dig att medverka med en artikel i tidskriften. Om du har en idé som kan bli en bra artikel så kan du ta kontakt med Olle Holmberg eller Sten Svensson och diskutera idén – eller skicka in en redan färdig artikel. Skriv ditt inlägg i Word. Den rekommenderade längden är 3000-6000 tecken.

Om det mot förmodan skulle börja regna och bli småkyligt kan det vara ett alternativ att du sätter dig framför datorn och formulerar ett inlägg i S.O.S. Det går också bra att skicka oss texter som varit publicerade tidigare och helt eller delvis skulle passa S.O.S. Och det finns mycket att skriva om. Det blir en spännande höst och ett spännande år för skolan.

Vår tidskrift startades för tre år sedan. Initiativet hade att göra med villkoren för den offentliga debatten om utbildning. Det gavs (och ges) mycket lite utrymme i media för en fördjupad och kritiskt granskande debatt. Mycket av det som sägs är förenklade utsagor om skolans och lärarutbildningens brister. Med S.O.S. ville vi erbjuda en arena för artiklar som borrade djupare i utbildningsproblemen och samtidigt behöll en journalistisk tillgänglighet.

Det har gått bra för tidskriften om man ser till antalet läsare. Varje år har ökningen varit omkring 30%. De läsare som velat ha en mail varje gång en ny artikel publicerats är idag c a 3000 – men det är naturligtvis fler som läser artiklarna.

Det har inte varit svårt att rekrytera artikelförfattare. Det säger en del om viljan att delta i en offentlig diskussion om skolan att vi trots ett omfattande publiceringsprogram inte har haft några svårigheter att knyta artikelförfattare till oss.

Under de år som gått har skolpolitiken ofta varit i fokus i S.O.S. Därmed har den nuvarande regeringen fått ta emot åtskilligt med stryk i våra spalter. Efter valet kan vi ha en ny regering och då är det den regeringens skolpolitik som måste kritiskt granskas.

Men S.O.S. ska inte bara innehålla artiklar om strukturella frågor kring skolpolitik. Vi vill t.ex. gärna ha rapporter från det konkreta arbetet i skolan, något som paradoxalt nog saknas i skoldebatten. Men det finns mycket mer att skriva om förstås. Gör det!

Välkomna med artiklar!

Vänligaste hälsningar

Ingrid Carlgren   Solweig Eklund   Olle Holmberg   Göran Levin   Sven-Eric Liedman   Sten Svensson   Jan Thavenius

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »