Skolan och covid-19: del 13

Vi har samlat ett antal exempel och reflexioner från människor som arbetar i skolan, ett försök att spegla den här tiden om än i begränsad omfattning – från när och fjärran, högt och lågt, negativt men också positivt ibland – och vi publicerar några i taget och detta är del 13. (red)


Reflections
   

Children are much more resilient than we think. Staff have also been incredibly resilient, but are exhausted. Head teachers particularly so.

UK

________________

Tänk, att man nu kan tänka en tanke klart!

 För vissa av oss har undervisningen delvis gått över till distans. Detta innebär ofta merarbete för lärarna att ha koll på att alla hänger med. Trots att man som lärare följer schemat kan det komma mail olika tider. Prov ska hanteras och organiseras på ett rättssäkert sätt mm. Mycket av detta leder till individuella lösningar för att säkra upp så att eleverna ska klara sin skolgång så bra som möjligt. Med andra ord, lärarna gör ett fantastiskt arbete tillsammans med sina elever på skolan. 

Ändå, så är inte allt nattsvart i detta. Själv kan jag uppleva att jag fått möjlighet att utveckla hur lektionerna ska bli mer kvalitativa. Det kan bero på olika orsaker men en erfarenhet  jag har av olika skolor är att det inte är ovanligt att det i ett arbetsrum är “full kommers” med telefoner som ringer, spring i arbetsrummet, elever som behöver hjälp, formella och informella samtal i arbetsrummet. Visst, detta är viktigt och behövs många gånger men ibland kan det vara skönt att få göra klart sin planering och avsluta de där fördjupande reflektionerna / tankarna som annars inte avslutas. Faktiskt märker jag här en ökad möjlighet för reflektion och i och med det i vissa fall en bättre kvalitet i det pedagogiska uppdraget. Detta upplever jag vara på grund av att det är lite lugnare runt omkring i den dagliga arbetsmiljön både gällande arbetsplats som hemma, vilket är en direkt effekt av att vi nu arbetar från olika platser.

En annan upptäckt med distansundervisning är att en del elever som har haft det svårt att redovisa i stor grupp nu klarar det utmärkt när man sitter vid datorn. En del av dessa elever redovisar nu för alla i klassen. Vissa uppgifter har också gått lättare att individualisera, vilket gjort valfriheten i att välja uppgift något större. 

Så klart kan inte distansundervisning jämföras med undervisning som bedrivs på plats där man i stund kan anpassa, ge respons och läsa av eleverna på ett helt annat sätt, men något kan vi kanske ändå ta med oss av de erfarenheter vi får här och nu.

Den digitala utvecklingen har gått rekordsnabbt framåt, vilket öppnar möjligheter på olika sätt. Möten har varit smidigt att ha via  t.ex. teams. Många andra saker kommer vi att kunna dra lärdom av även efter pandemin. Det viktiga är att ständigt utvärdera såväl utmaningar som möjligheter i denna situation för ett konstruktivt och reflekterande förhållningssätt. På så sätt skapas förståelse för hur vi fortsätter tillsammans framåt. 

Helena Landahl

Gymnasielärare i svenska och samhällskunskap

Haninge kommun

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »