Åke Daun: Skolan återspeglar ungdomskulturen

Vad skulle hända om vi fick fler friskolor i Sverige? Redan 1983, i Dagens Nyheter, pekade folklivsforskaren Åke Daun på att ökade skillnader skulle bli en av följderna. (red)

Skolan diskuterades häromkvällen i TV. Skolminister Bengt Göransson ställdes mot väggen, som det heter. Frågan gällde socialdemokraternas motstånd mot alternativa skolor, t ex Waldorfskolorna. Göransson svarade att det visst kan få finnas utrymme för sådana, men att huvuduppgiften måste vara att göra den allmänna svenska skolan till en skola som är bra för alla. Han hävdade också att denna goda skola delvis redan hade förverkligats, bl a därför att det finns så många duktiga lärare.

Huvudinvändningen mot skolministerns tal var att barn är olika och att det därför bör finnas många olika slag av skolor. Utvecklingen inom skolan karaktäriserades som katastrofal.

Låt mig föreslå en annan utgångspunkt för debatten. Den är att problemen i skolan knappast beror på skolan, utan på livet utanför denna. Skolan återspeglar ungdomskulturen, dvs ungdomens speciella livsformer, värderingar och synsätt. Elevernas beteendemönster i skolan är en del av deras allmänna beteendemönster. Problemet är att ungdomskulturen är oförenlig med skolans målsättningar. Skolans krav på styrd kunskapsöverföring, effektiv och systematisk, strider mot ungdomskulturen. I skolan aktualiseras den generationskonflikt som finns latent i samhället utanför, mellan den välordnade tråkigheten (sett i ungdomens perspektiv) och den ohämmade ansvarslösheten (sett i föräldrarnas perspektiv).

Detta problem låter sig inte lösas med bättre lärare. De är säkert redan så bra som Göransson hävdar. Naturligtvis gör man inte heller den allmänna skolan bättre genom att tillskapa fler alternativ. Och de goda resultaten i Waldorfskolorna skulle försvinna om Waldorfpedagogiken gjordes allmän.

Orsaken till att alternativskolorna ger lugnare miljö och bättre studieresultat är främst att dessa barns föräldrar medvetet försöker minska generationsklyftan. I alternativskolorna finns inga elever med sådana föräldrar som är likgiltiga inför barnens värld. Tvärtom betraktar de “den ohämmade ansvarslösheten” – ett tema i popkulturen – som ett allvarligt hot. De försöker på olika sätt få barnen att tillägna sig andra värderingar, vanor, synsätt. De ser detta som livsavgörande för barnens framtid. De skjutsar dem till arrangerade fritidssysslor, musik, idrott m m, och de skräms av den allmänna svenska skolan som uppväxtmiljö.

Vad skulle hända om vi fick många fler alternativ- eller friskolor i Sverige, såsom i Danmark, religiösa, socialistiska, pedagogiskt reformerade etc, där föräldrarna delvis medverkar i skolans arbete? Jo, det skulle vara till fördel för tusentals barn, som skulle få större chans att bli medvetna, framåtsträvande och ansvarstagande medborgare.

Men i den allmänna svenska skolan skulle förhållandena förbli lika dåliga eller försämras ännu mer. Där skulle den kommersialiserade ungdomskulturen fortsätta att utmana lärarna. Där skulle den lättledda, besvikna, aggressiva kategorin medborgare få sin förberedande skolning. Vad så god och välj, den som kan!

Åke Daun, Professor i folklivsforskning. Artikeln har tidigare varit publicerad i Dagens Nyheter 83 03 25.

2 Comments on “Åke Daun: Skolan återspeglar ungdomskulturen

  1. Skolan kommer alltid att vara en spegelbild av samhället i stort… Det som är “fel” i skolan är också “fel” i samhället!
    Det pågår mobbning både i samhället och i skolorna vilken är en helt självklarhet och en logisk följd. När människan går framåt och upptäcker sina svagheter och vill göra någonting åt dem och sluta agera dem utåt kommer samhället att ändra sig – som en logisk följd… därför behövs ämnet Personlig utveckling på schemat.
    Ett annat ämne är ekonomi – vi kan ju inte låtsas längre pengar betyder så mycket och är en del av den “energi” som vi behöver… Ekonomi på schemat samt personlig utveckling behövs för att vi ska kunna spegla samhället och vad samhället behöver.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »