Anders Jönsson: Skolans märkliga mätpolitik

Regeringen går i och med förslaget om betygsstyrande nationella provresultat mot forskning om betygssättning och riskerar samtidigt att underminera lärarkårens legitimitet. Varifrån kommer den överdrivna tilltron, både hos politiker och många lärare, till nationella prov? (red.) I regeringens proposition (2017/18:14) föreslås att det i skollagen skrivs in att resultat på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättningen. Det kan ställas i kontrast till vad Daniel Koretz, professor vid Harvard och en av världens mest kunniga personer inom området … Fortsätt läsa Anders Jönsson: Skolans märkliga mätpolitik