Arbetet med ”Skuggan” fortsätter

I början av 2017 kommer Skolkommissionen med sin slutrapport. Det innebär att Skola och Samhälles arbete med ”Skuggkommissionen” kommer att fortsätta under hösten för att avslutas i december.

Vi börjar i dag med artikeln  “OECD – vår politiska överrock” av Olle Holmberg och Jan Thavenius.

I nästa vecka publicerar vi en sammanställning av de artiklar som vi publicerat hittills. Sedan fortsätter debatten med ett antal artiklar som kritiskt granskar den delrapport som Skolkommissionen presenterade i våras.

Senare i höst kommer vi att publicera artiklar kring de teman som var på den mötesserie som Skola och Samhälle arrangerade i Stockholm i våras. Dessa teman sammanfaller med de utvecklingsområden som Skuggkommissionens direktiv pekade ut.

  1. Skolan som samhällsbyggande institution för demokrati, integration, kunskap och bildning.
  2. Styrningen av skolan. Hur få en bättre balans mellan den statliga styrningen, marknadsstyrningen och den professionella styrningen? Hur ska skolan styras för att bli en gemensam och samhällsbyggande institution?
  1. Lärarprofessionen och lärarutbildningen med fokus på hur professionen ska stärkas, attraktiviteten till lärarutbildningen öka och lärarutbildningen utvecklas till en självständig professionsutbildning inom högskolan.
  1. Skolans inre utveckling genom de professionellas arbete. Analys av hinder och av vilka förutsättningar som behöver skapas samt vad som krävs för en större integrering av forskning och praktik.
  1. Forsknings- och utvecklingsarbete. Hur kan en infrastruktur skapas för att främja forskning som ger kunskaper och redskap till undervisningens utveckling. Det gäller såväl grundläggande anslag till forskning och forskarutbildning vid lärarutbildningarna som resurser för forskningsprojekt som involverar skolor och lärare i forskningsarbetet.

Välkommen att delta i debatten!

Redaktionen Skola och Samhälle

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »