Arne Engström: Låt de familjer som vill få hemundervisa sina barn

Hemskolning bör tillåtas i Sverige. Inför höstens val bör frågan om hemundervisning och läroplikt föras upp på den politiska agendan, menar Arne Engström (red.).

Hemundervisning, det vill säga där föräldrarna övertagit ansvaret för sina barns skolgång, är ett vanligt fenomen världen över. Omfattningen varierar, men är vanligtvis begränsad till en mindre del av eleverna. I USA är det runt 2 miljoner barn som hemskolas, i Frankrike runt 20 000, enligt Wikipedia.

I Sverige är hemundervisning i stort sett förbjudet. Det krävs synnerliga skäl, till exempel filminspelning eller långvariga resor, för att hemundervisning ska godkännas. Föräldrar som ändå hemskolar sina barn hotas med böter. Bakgrunden är vår lagstadgade skolplikt. Länder med hemundervisning, såsom Danmark och Finland, har i stället läroplikt.

För ett antal år sedan uppmärksammades i pressen en ortodox chassidisk judisk familj i Göteborg som ville hemskola sina fyra döttrar. Hemundervisningen skulle dels ges av föräldrarna, dels ske via en online-skola. Dåvarande stadsdelsnämnden medgav först detta, men efter att vi fått en ny skollag med större restriktivitet gällande hemskolning ändrade man sig. Familjen överklagade, men till slut fastställde Högsta förvaltningsdomstolen i en dom 2013 att familjens hemundervisning inte var förenlig med skollagen (GP 1 juli 2013). Föräldrarnas undervisning var fullgod och insyn utifrån fanns, men den uppfyllde inte lagtextens formulering om ”synnerliga skäl”.

Familjen tillhör en särskild inriktning av den ortodoxa judendomen, kallad Chabad Lubavitch. De lever mycket strikt enligt sina religiösa regler. De har sina egna skolor i andra länder. Föräldrarna drev tidigare en friskola för sina barn, men den tvingades stänga eftersom den inte var förenlig med den svenska skolans värdegrund.

TV-serier om chassidier, till exempel Unorthodox och Shtisel, är populära i Sverige. Men steget till att de ska kunna leva sitt liv som chassidier här är långt. I Göteborg ses de som ett hot mot sina barn, ”föräldrar äger inte sina barn”, heter det. Det är kanske dags att tänka om.

Förbudet mot hemundervisning och myndigheternas jakt på föräldrar med hot om böter har, enligt uppgifter i Sydsvenskan den 2 februari, nu lett till att familjer bosätter sig på Åland för att kunna bedriva hemundervisning. Förutom läroplikt, är Åland svensktalande och har sedan mer än 100 år ett självstyre. Det finns runt hundra barn som hemundervisas där. För några år sedan var det bara ett tjugotal.

Skolplikten infördes ursprungligen för att utöva social kontroll av befolkningen. Den svenska skolan har många problem, men hemundervisning är inte ett av dem och den utgör inget hot mot den offentliga skolan. Det är uppenbart att de avslag som gjorts på föräldrars ansökningar om att få bedriva hemundervisning, inte har med kvaliteten att göra, utan om en social kontroll av familjer som blivit alltmer förlegad.

Föräldrars motiv till att hemskola sina barn varierar starkt. Det kanske är att man vill leva enligt sin tro, man vill inte att barnens ska mobbas i skolan eller man känner att man inte passar in i den svenska skolan. Det är omsorgen  om barnens och familjens bästa som vägleder föräldrarna. Hemundervisning kommer aldrig att bli ett hot mot den offentliga skolan. Men den är en viktig social ventil för föräldrar som vill leva sitt liv enligt sin egen övertygelse.

Inför höstens val bör frågan om hemundervisning föras upp på den politiska agendan. De politiska partierna bör tänka om i frågan. En utredning bör tillsättas för att genomföra en övergång till läroplikt och därmed möjliggöra för de föräldrar som önskar bedriva hemundervisning.

I väntan på ny lagstiftning bör förändringar av tillämpningen av skollagen göras. Jag är inte juridisk sakkunnig, men det kan knappast vara några oöverstigliga hinder att genom justeringar i lag eller förordning möjliggöra för föräldrar att hemskola sina barn.

Till toleransens försvar: låt de familjer som vill få hemundervisa sina barn.

Arne Engström, Biträdande professor, Strömstad Akademi

4 Comments on “Arne Engström: Låt de familjer som vill få hemundervisa sina barn

 1. Jag kan tänka mig hemundervisning av medicinska skäl . Somatiska eller psykiatriska skäl men då är det hemundervisning med behöriga lärare som samhället tillhandahåller. Vi lever i en demokrati med både rättigheter och skyldigheter för medborgare som inte kan isoleras från samhället genom att hållas hemma avskilt från kamrater med vilka man skall bygga, sin generations samhälle, tillsammans med. En väldigt rik och väldigt välutbildad familj kanske skulle klara skolans kunskapskrav med hemmaundervisning men resten då. Den sociala hemhörigheten , den kulturella förståelsen, det demokratiska deltagandet och förståelsen av samhällsbygget , var skulle man hitta den i en så begränsad miljö som en familj utgör.

  • Sker något av detta i dagens skola? Vad jag förstått har hemskolade bättre resultat på standardiserade test och är mer socialt välanpassade. Med vilken rätt undanhåller man ett sådant alternativ för barn och föräldrar?

   Hemskolning fungerar bra i en mängd andra länder utan några av de problem dom du nämner, varför skulle det inte fungera här?

 2. Som grundskolelärare kan jag säga att jag haft många elever som jag hade rekommenderat hemskolning för om det hade varit lagligt. Om jag själv hade haft det som barn så hade jag sluppit få en sån förstörd barndom pga mobbningen eftersom jag var blyg. Vi lärare har ett jobb att göra i klassrummet men vi får aldrig glömma att föräldrarna är de som känner sina barn bäst. Vi kan ha tysta elever i skolan som sen går hem och får utlopp för alla känslor de stängt inom sig under skoldagen. Det är ren okunskap som gör att Sverige och Tyskland förbjuder hemundervisning. Alla väljer ju inte det men om man märker att barnet inte trivs bör man få hemskola då barnets välmående är viktigast för att ens vara mottaglig för de kunskaper vi förmedlar.

  • Självklart är det så ! Mycket av min skoltid handlade väldigt lite om att lära sig något utan mer om att hantera och navigera mellan aggressiva klass”kompisar”. Jag kan inte påstå att detta ökade min sociala kompetens snarare tvärtom.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »