Arne Engström: Låt de familjer som vill få hemundervisa sina barn

Hemskolning bör tillåtas i Sverige. Inför höstens val bör frågan om hemundervisning och läroplikt föras upp på den politiska agendan, menar Arne Engström (red.).

Hemundervisning, det vill säga där föräldrarna övertagit ansvaret för sina barns skolgång, är ett vanligt fenomen världen över. Omfattningen varierar, men är vanligtvis begränsad till en mindre del av eleverna. I USA är det runt 2 miljoner barn som hemskolas, i Frankrike runt 20 000, enligt Wikipedia.

I Sverige är hemundervisning i stort sett förbjudet. Det krävs synnerliga skäl, till exempel filminspelning eller långvariga resor, för att hemundervisning ska godkännas. Föräldrar som ändå hemskolar sina barn hotas med böter. Bakgrunden är vår lagstadgade skolplikt. Länder med hemundervisning, såsom Danmark och Finland, har i stället läroplikt.

För ett antal år sedan uppmärksammades i pressen en ortodox chassidisk judisk familj i Göteborg som ville hemskola sina fyra döttrar. Hemundervisningen skulle dels ges av föräldrarna, dels ske via en online-skola. Dåvarande stadsdelsnämnden medgav först detta, men efter att vi fått en ny skollag med större restriktivitet gällande hemskolning ändrade man sig. Familjen överklagade, men till slut fastställde Högsta förvaltningsdomstolen i en dom 2013 att familjens hemundervisning inte var förenlig med skollagen (GP 1 juli 2013). Föräldrarnas undervisning var fullgod och insyn utifrån fanns, men den uppfyllde inte lagtextens formulering om ”synnerliga skäl”.

Familjen tillhör en särskild inriktning av den ortodoxa judendomen, kallad Chabad Lubavitch. De lever mycket strikt enligt sina religiösa regler. De har sina egna skolor i andra länder. Föräldrarna drev tidigare en friskola för sina barn, men den tvingades stänga eftersom den inte var förenlig med den svenska skolans värdegrund.

TV-serier om chassidier, till exempel Unorthodox och Shtisel, är populära i Sverige. Men steget till att de ska kunna leva sitt liv som chassidier här är långt. I Göteborg ses de som ett hot mot sina barn, ”föräldrar äger inte sina barn”, heter det. Det är kanske dags att tänka om.

Förbudet mot hemundervisning och myndigheternas jakt på föräldrar med hot om böter har, enligt uppgifter i Sydsvenskan den 2 februari, nu lett till att familjer bosätter sig på Åland för att kunna bedriva hemundervisning. Förutom läroplikt, är Åland svensktalande och har sedan mer än 100 år ett självstyre. Det finns runt hundra barn som hemundervisas där. För några år sedan var det bara ett tjugotal.

Skolplikten infördes ursprungligen för att utöva social kontroll av befolkningen. Den svenska skolan har många problem, men hemundervisning är inte ett av dem och den utgör inget hot mot den offentliga skolan. Det är uppenbart att de avslag som gjorts på föräldrars ansökningar om att få bedriva hemundervisning, inte har med kvaliteten att göra, utan om en social kontroll av familjer som blivit alltmer förlegad.

Föräldrars motiv till att hemskola sina barn varierar starkt. Det kanske är att man vill leva enligt sin tro, man vill inte att barnens ska mobbas i skolan eller man känner att man inte passar in i den svenska skolan. Det är omsorgen  om barnens och familjens bästa som vägleder föräldrarna. Hemundervisning kommer aldrig att bli ett hot mot den offentliga skolan. Men den är en viktig social ventil för föräldrar som vill leva sitt liv enligt sin egen övertygelse.

Inför höstens val bör frågan om hemundervisning föras upp på den politiska agendan. De politiska partierna bör tänka om i frågan. En utredning bör tillsättas för att genomföra en övergång till läroplikt och därmed möjliggöra för de föräldrar som önskar bedriva hemundervisning.

I väntan på ny lagstiftning bör förändringar av tillämpningen av skollagen göras. Jag är inte juridisk sakkunnig, men det kan knappast vara några oöverstigliga hinder att genom justeringar i lag eller förordning möjliggöra för föräldrar att hemskola sina barn.

Till toleransens försvar: låt de familjer som vill få hemundervisa sina barn.

Arne Engström, Biträdande professor, Strömstad Akademi

23 Comments on “Arne Engström: Låt de familjer som vill få hemundervisa sina barn

 1. Jag kan tänka mig hemundervisning av medicinska skäl . Somatiska eller psykiatriska skäl men då är det hemundervisning med behöriga lärare som samhället tillhandahåller. Vi lever i en demokrati med både rättigheter och skyldigheter för medborgare som inte kan isoleras från samhället genom att hållas hemma avskilt från kamrater med vilka man skall bygga, sin generations samhälle, tillsammans med. En väldigt rik och väldigt välutbildad familj kanske skulle klara skolans kunskapskrav med hemmaundervisning men resten då. Den sociala hemhörigheten , den kulturella förståelsen, det demokratiska deltagandet och förståelsen av samhällsbygget , var skulle man hitta den i en så begränsad miljö som en familj utgör.

  • Sker något av detta i dagens skola? Vad jag förstått har hemskolade bättre resultat på standardiserade test och är mer socialt välanpassade. Med vilken rätt undanhåller man ett sådant alternativ för barn och föräldrar?

   Hemskolning fungerar bra i en mängd andra länder utan några av de problem dom du nämner, varför skulle det inte fungera här?

  • Håller med om att isolering av barn från samhället och kunskap är absolut inte önskvärt.

 2. Som grundskolelärare kan jag säga att jag haft många elever som jag hade rekommenderat hemskolning för om det hade varit lagligt. Om jag själv hade haft det som barn så hade jag sluppit få en sån förstörd barndom pga mobbningen eftersom jag var blyg. Vi lärare har ett jobb att göra i klassrummet men vi får aldrig glömma att föräldrarna är de som känner sina barn bäst. Vi kan ha tysta elever i skolan som sen går hem och får utlopp för alla känslor de stängt inom sig under skoldagen. Det är ren okunskap som gör att Sverige och Tyskland förbjuder hemundervisning. Alla väljer ju inte det men om man märker att barnet inte trivs bör man få hemskola då barnets välmående är viktigast för att ens vara mottaglig för de kunskaper vi förmedlar.

  • Självklart är det så ! Mycket av min skoltid handlade väldigt lite om att lära sig något utan mer om att hantera och navigera mellan aggressiva klass”kompisar”. Jag kan inte påstå att detta ökade min sociala kompetens snarare tvärtom.

  • Håller med dig ! Har en son som mår dåligt i skolan då han ej får vara sin egen person o visa sina känslor som är när han är ledsen eller blir arg då skolan anmälde hnm pga det innan för han visade för mkt känslor. Vill gärna ha honom hemma ! Är så besviken på lärarna o rektorn då ingenting görs och de motarbetar oss hela tiden. Och detta är en särskola där lärarna har mer utbildning och kunskap men de kan tyvärr inte tillrätthålla sina känslor och vara pedagogiska utan har hämnas på oss ett par ggr genom att låsa ut oss på morgonen så sonen har fått frysa och andra djävulska så fort man har klagat på dem! Och nu vet man inte hur man ska gå tillväga för att göra det så bra som möjligt för sonen som bara är 6 år gammal med diagnos?/ En orolig Mamma

 3. “skolplikten infördes ursprungligen för att utöva social kontroll av befolkningen.” låter ju helt sjukt.. Vill vi vara robotar som styrs av en mängd högre uppsatta människor för att dom vill få sin agenda genomförd? Indoktrinering med sådant för att vi endast ska uppfylla ett syfte till att bli goda lydande arbetare och betala skatt? Är det så vi vill att våra barn ska anpassas in i ett samhälle som mer och mer börjar likna ett kommunistiskt samhälle? Konceptet med skolan såsom den funkar idag håller inte, det barnen får lära sig är till stor del av ingen nytta, dom är uttråkade, borde inte fokus ligga mer på att utforska deras kreativa sidor? Problemlösningar, problemsökningar, hur vi kommunicerar med varandra och tar hand om oss själva djur och jord?
  En kreativ skola med kreativt lärande, utforskande och utövande där man får lära sig att skapa och utvecklas mentalt såsom vi borde göra.

 4. Låt hem undervisning finnas för dom som vill de.
  Vissa av nya skollärplanen är ju helt jävla sinnessjukt vem vill att sina barn ska få läras ut från förskole åldern om sexualitet, uppmuntrar barn att ta på sig själv och vuxna lära känna sina kroppsdelar osv.. Nej tack ska göra allt för mina ska få ha hem undervisning kommer aldrig tillåta detta. Allt fler föräldrar börjar säga ifrån med detta är helt sjukt och äckligt av regeringens beslut nej tack, flyttar snart från svergie så äckligt land vi lever i nu förtiden

  • Nä de uppmuntras inte att ta på sig själv, rena konseperationsteorier, har själv barnbarn som går skola. Religiösa fanatiker! Så vi som barn som for illa, hur tror ni de hänt om vi ej haft skola?
   Jag var ett sådant barn som fick fick stryk och blev utsatt för övergrepp av min styvfar

 5. Visst finns det brister, stora brister, i dagens obligatoriska skola. Dessa måste vi i demokratisk ordning ta itu med. Om samhället tar sig rätten att tvinga barn till skolan, ska det vara en i alla avseenden bra skola. Och här har skolan förändrats till det sämre, med prestationshets och betygsfixering. Här finns mycket att förändra i grunden.
  Men glöm inte att skolplikten var/är en plikt som riktar sig mot föräldrarna, inte mot barnen. Skolplikten infördes för att skydda barnen mot krav på arbete i hemmet, ofta ett jordbruk där det alltid behövs fler händer.
  Att alla föräldrar vill sitt barns bästa är förstås inte sant. Hedersmord för barnets eget bästa? Religiösa sekter för barnets bästa? Omoget självupptagna, psykiskt sjuka föräldrar för barnets bästa? Barnmisshandel för barnets bästa?
  Jag har naturligtvis mött barn och ungdomar som inte mår bra i skolan. Jag har också mött barn som ser skolan som en plats att andas fritt, utan minutkontroll från härsklystna föräldrar. Döm inte dessa ungdomar till fängsligt förvar i hemmet!

  • Jag kan säga skolan fick mig att komma bort från den destruktiva miljön hemma, en styvfar som förgrep sig på mig , slog mig var påtänd och en mamma som ej vågade säga i från.Sen att barn i sekter isoleras känner jag till.

  • Håller med dig, de som är för hemundervisning är oftast religiösa på högerkanten. Vill isolera barn från omvärlden. Tänker på maranata och liknande

   • Ni verkar sitta och hitta på fakta… Det finns även de föräldrar som vill hemskola sina barn pga funktionsnedsättningar där skolan inte tar sitt ansvar att anpassa så som barnet behöver. Anser du det antalet hemmasittare vi har är bättre? Många av de barnen går ut skolan utan betyg, inte för att de inte kan utan för att de helt enkelt inte klarar miljön eller gör bättre av sig av individuell undervisning. De barn hade med hjälp av hemundervisning kunnat gå ut med fullständiga betyg. Eller vi vill inte ha fungerande vuxna som kan arbeta och betala skatt?

 6. Skola/förskola, som träffar barnen på daglig basis, är en av barnens allra viktigaste skyddsfaktorer. År 2021 gjordes 422 000 orosanmälningar till socialtjänsten angående barn som for illa eller misstänktes fara illa. Det är en anmälningsökning på 27% jämfört med år 2018. En bidragande orsak till ökningen är att allt fler barn från utsatta områden isoleras i hemmen och fostras utifrån strikt religiösa samt klan- och hederskulturella ideal. Många av barnen växer upp i hem där hemlandets syn på våld i nära relation och barnaga står över svenska lagar.

  Skola, polis samt hälso-, sjuk- och tandvård stod tillsammans för omkring 60 procent av anmälningarna. Utifrån detta går det att hävda att det vore ett stort misstag att gå från skolplikt till närvaroplikt.

  • Ja precis. Nu för tiden har de blivit allt vanligare att barn i strikt religiösa familjer får orosanmälningar och med all rätt. Barn som blivit hotade med helvetet fått stryk

  • Det där stämmer ju inte alls! En stor del av anmälningar kommer från en skola som inte kan anpassa undervisningen för barn där skolmiljön inte fungerar. För att rikta skuld på föräldrarna istället för att tillsätta resurser!

   • För mig var skolan min räddning. Komma bort från en usel miljö.Att leva i missär, påtänd styvfar. Skolan var min fristad. Sen så var min makes föräldrar från maranata och de förespråkade hemundervisning, vilket många religiösa gör.Sen är inte alla gjorda för att lära ut till barn.Jag har gjort orosanmälningar på familjer där barn far illa

   • Jag har själv gjort orosanmälningar på barn i osunda miljöer. Så de stämmer visst.

 7. Snarare borde vi fråga varför vi inte har obligatorisk förskola och varför inte skolplikten även gäller gymnasiet. Forskning visar att det redan i förskoleålder går att identifiera de barn som kommer utveckla kriminella beteenden, och för många invandrarflickor är skolplikten deras enda möjlighet att under fria former få umgås med andra flickor och pojkar, särskilt from pubertet.

  • Perfekt låt staten indoktrinera barn från det att dom kan gå tills att dom är myndiga. Att en stat där statsministern ägs av globalisterna World Economic Forum ska ha full kontroll över framtida generationer är lite oroväckande.

   • Vilka konseperationsteorier. De är väll bra att ha koll , barn far illa hemma de är ren fakta.

   • De är bra staten bryr sig, finns många som inte ska ha barn. Men ni har säkert aldrig behövt bli slagna eller bli utsatta för övergrepp. Ni har aldrig haft fulla och påtända föräldrar, en dag gjorde skolan en orosanmälan och jag fick komma till fosterhem, de är mina föräldrar. Tänk om jag hade fått vara isolerad från omvärlden och tvingas bo i helvetet.

 8. Ni som kommenterar verkar vara väldigt för eller extremt emot. Hem studier skulle såklart kontrolleras & tester genomföras innan man får ok att undervisa sina barn. Även en kontroll av platsen där undervisningen skall pågå vore bra! Och såklart uppföljning av hur det går.
  Den svenska skolan är inte bra, många barn går ut utan fullständiga betyg och många barn vägrar gå dit för att de mår dåligt i skolan. Det är uppenbart att skolan inte fungerar. Så det skolplikten gör är att de tvingar på personer psykiskt tortyr. Så länge inte skolan kan uppfylla sin roll skall inte skolplikt vara tvingande, många hade mått bättre av att studera i andra miljöer. Jag hade själv enormt svårt i skolan och lärde mig mer själv vid en dator än i klassrummet.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »