Åsa Plesner: Kan lärarna ta täten för en samlad välfärdsrörelse?

Sjukskrivningstalen inom den gemensamma välfärdssektorn är höga. En förbättring av arbetsmiljön för såväl lärare som sjuksköterskor måste ske nu. Åsa Plesner efterlyser ett initiativ från lärarkåren (red).  I … Fortsätt läsa Åsa Plesner: Kan lärarna ta täten för en samlad välfärdsrörelse?