Fredrik Lundin, Alexander Skytte och Pernilla Wallgren: Därför startar vi Lärarupproret 2.0 – Skolupproret

Skolupproret är inte enbart en diskussionsgrupp på Facebook utan en aktionsgrupp. Här ser vi till att saker faktiskt händer, skriver uppropets grundare (red.).

Vi som skapat den här gruppen var med i lärarupproret 2018, strax efter att det startades. Ni som har följt gruppen sen dess vet att det är vi som skött administration inom Skolupproret och som har varit drivkraften kring Lärarmarschen och fått Lärarupproret att växa.

Men Corona-pandemin fick Lärarupproret att tappa fokus på de långt gångna arbetsmiljöproblem som skolan tampats med i flera decennier. Pandemin är givetvis ett stort problem och sätter faktiskt fokus på de problem som vi sedan innan pandemin kämpat mot: Vi har för få utbildade lärare, för få vikarier, trånga lokaler och alldeles för många arbetsuppgifter.

Men de av oss som haft arbete som administratörer har emellanåt låtit Corona-pandemin ta bort fokus på dessa faktorer och ibland ägnat sig åt vad som för utomstående ibland kan framstå som en helt annan målsättning. Trots att många medlemmar inte alls vill stänga skolorna, har de gett sken av att det är det gruppen Lärarupproret vill.

Det här splittrar gruppen istället för att göra den starkare. Vi behöver en grupp som samarbetar. Med ett tydligt fokus på framtiden. De kommande åren är oerhört viktiga och kräver en samlad kår. Vi har inte tid att lösa interna strider, vi behöver enas. Vi behöver föra kampen tillsammans.

Vi har ett nytt avtal som ska skrivas, men framförallt är det snart valår. Då behöver lärare och skola vara i fokus under valprocessen 2022. Vi behöver stå starka gemensamt och kunna genomdriva aktioner! Skolupproret är inte enbart en diskussionsgrupp på Facebook utan en aktionsgrupp. Här ser vi till att saker faktiskt händer. Vi planerar debattartiklar, har panelsamtal med politiker och aktioner i form av manifestationer. I Skolupproret ser vi varandra som ett kollektiv i kamp mot skolans problem. Det är när vi står enade tillsammans som vi kan få till en förändring.

Vi vill ingjuta styrka och mod så att varje lärare kan ställa sig upp och säga nej till utebliven rast, merarbete och andra uppgifter som inte kompenseras. Vi kräver balans mellan krav och resurser. Gemenskapen är vår styrka.

Det är hög tid att skolans problem synliggörs och åtgärdas!

Vi vill kunna samla alla krafter som vill arbeta för att göra skolan till en prioriterad fråga. Det gäller såväl politiskt, fackligt som enskilda initiativ. Tillsammans är vi starka, och tillsammans kan vi göra vad som krävs för att åtgärda skolans problem.

För att kunna påverka på riktigt behöver så många yrkesaktiva lärare som möjligt gå samman. Därför har vi skapat en organisatorisk nystart, med skärpt fokus på skolans och läraryrkets ödesfrågor, och som vi valt att kalla Skolupproret. Vi ska visa vad lärare faktiskt kan åstadkomma när de kämpar tillsammans!

 

Fredrik Lundin, gymnasielärare i svenska och psykologi.

Alexander Skytte, legitimerad ämneslärare i engelska samt idrott och hälsa och arbetar just nu på en F-6 skola i Järfälla.

Pernilla Wallgren, utbildad F-5 lärare. Arbetar just nu på lågstadiet som klasslärare.

 

Fotografi: Pernilla Wallgren

 

One Comment on “Fredrik Lundin, Alexander Skytte och Pernilla Wallgren: Därför startar vi Lärarupproret 2.0 – Skolupproret

  1. Det är bra att ni kämpar men jag tror att det inte räcker med att vända sig till politiska partier och fackföreningar. Jag tror att man måste vända sig direkt till de enskilda lärarna med ett upprop om slut på marknadskolan. Med den allmäna opinionen i ryggen tror jag att det är dags att vidga kraven
    En bra slogan skulle kunna vara att kräva en folkets skola utan marknadsansvarig
    Alltså
    FOLKOMRÖSTNING OM EN FOLKETS SKOLA UTAN VINST

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »