Hanna Sjögren: Replik: Problemet är även att det finns skolor där alla talar svenska

Hanna Sjögren svarar Malmös skolkommunalråd att hon glömmer problemet med segregation av elever med svenska som modersmål. Dessutom kan inte ansvaret för en god utbildning ligga på föräldrarna, enligt författaren (red.).

Jag är överens med Malmös skolkommunalråd Sara Wettergren (L) om flera punkter hon tar upp i svaret på min kritik mot det svenska skolvalet. Att bostadssegregationen är ett stort problem som bidrar till olikvärdighet är till exempel en analys som vi båda delar. Åtgärden med flera nya högstadieskolor i centrala Malmö, med målet att uppnå ett mer blandat elevunderlag, är i mina ögon positiv.

Men jag vill ändå peka på några grundläggande skillnader mellan våra ståndpunkter. Medan Sara Wettergren formulerar det som att problemet är att Malmö har skolor där få eller inga elever har svenska som modersmål, menar jag att det är ett minst lika stort problem att vi i en mångkulturell stad som Malmö har skolor där i stort sett alla elever har svenska som modersmål. Den svenska skolan blir alltmer ojämlik och skolvalet har bidragit till denna utveckling, det framgår bland annat i Björns Åstrands utredning (SOU 2020:28, s. 197).

Skolvalet beskrivs av Sara Wettergren som ett val som föräldrar i Malmö ska kunna göra ”bra och informativt”. Det måste ju betyda att det vid obligatoriska val också går att göra dåliga och oinformerade val. Frågan om vems ansvaret är för att Malmös barn ska få en god utbildning läggs därmed på vårdnadshavarna, istället för på politikerna och samhället.

Sara Wettergren skriver att skolvalet behövs för att föräldrar ska kunna välja en skola åt sina barn utifrån just sina barns behov. I själva verket måste alla skolor kunna möta alla elevers behov. Inget annat kan vara rimligt om likvärdighet ska vara prioriterat i den svenska skolan.

Hanna Sjögren

 

 

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »