Jan-Åke Fält: Hård dom från forskare

Sjunkande resultat, ökad segregation och risk för att sammanhållningen i samhället luckras upp. Kritiken var hård på ett internationellt forskarseminarium. Jan-Åke Fält var där. (red)

Domen över de svenska valfrihets- och friskolereformerna var inte nådig när Kungliga Vetenskapsakademin i mars arrangerade ett internationellt forskarseminarium. Den internationella forskningseliten som studerar sambandet skola, valfrihet och skolpeng var samlad under två dagar.

– Vi var en hårsmån från att kopiera era valfrihetsreformer men Pisa-rapporterna räddade oss, säger professor  Patrik Scheinin, Helsingfors Universitet.

Patrik Scheinin säger att de finska politikerna tänkte som vanligt bara kopiera de svenska skolreformerna men att detta hejdades år 2000 med en omvänd ”Pisachock”. Finska skolan visade då toppresultat både vad gällde kunskapsnivåer och likvärdighet i utbildning. De positiva resultaten i Finland har bekräftats om och om igen, så de som ville härma Sverige fick allt svårare att argumentera för sin sak.

Samtidigt har resultaten från de svenska skolorna visat på en entydig trend. Allt sämre resultat i kunskapsmätningarna och en alltmer ökad spridning (segregation) i skolresultaten. Sverige är idag enligt Pisa-mätningarna det land där olikheten mellan elevers resultat ökar mest. Skolverkets rapport hösten 2012 säger samma sak och Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet driver ett forskningsprojekt kring svenska skolan där den ena rapporten efter den andra bekräftar hur olikheten i svenska skolan ökar.

– Sverige är det mest extrema exemplet i världen på valfrihet i skolan kombinerat med rätten att ta ut vinst från skattefinansierad undervisning. Inget annat land har gått så långt i att göra skolan till en marknad, säger Henry M Levin, professor i utbildningsekonomi på lärarhögskolan vid Columbia University, New York

Henry Levin har forskat kring skolpeng och valfrihet i skolan sedan slutet av 60-talet. Han har också personligen diskuterat dessa frågor med den viktigaste inspiratören till det system som Sverige nu genomfört. I boken ”Kapitalism och frihet” från 1962 argumenterar Milton Friedman för de flesta av de ”reformer” som nu har genomförts i svenska skolan. Där framförs tanken att om skolan behandlas som vilken vara som helst där kunden (elever/föräldrar) får möjlighet att fritt välja mellan varorna(skolorna) så kommer vi att få precis de skolor som vi önskar. Det andra land i världen förutom Sverige som testat detta recept är Chile.

– Den samlade forskningen har inte visat förbättrade elevresultat och inte heller någon ökad effektivitet i den svenska skolan i samband med valfrihetsreformerna. Bilden är istället att resultaten sjunker och segregationen ökar. Dessutom är risken att sammanhållningen i det svenska samhället riskerar att luckras upp, säger Henry Levin.

Under hösten 2012 publicerade Kulturgeografiska institutionen en rapport som visade att det inte var bostadssegregationen som var huvudorsaken till den alltmer segregerade svenska skolan utan den viktigaste förklaringen var det fria skolvalet.

– Idag är det ingen längre som på allvar kan hävda att det är bostadssegregationen som orsakar olikheten i skolan. Den diskussionen dog samtidigt med vår rapport. Vi kommer snart att publicera en ny undersökning som tydligt visar att det i stort sett bara är de högre sociala samhällsskikten som utnyttjar valfriheten. Och valen går ut på att hamna med samma sociala grupp som man själv tillhör, inte i första hand att undervisningen är bättre, säger Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet.

Budskapet från detta forskarseminarium är tydligt och klart. Den svenska valfrihetsreformen har stjälpt inte hjälpt oss till en bättre skola. Priset för detta får elever betala med sämre bildning och kunskap. Lärarna och skolledare avprofessionaliseras och tvingas alltmer att ägna tid till sysslor som tvingas fram av en marknadsstyrd skola.

– Det märkligaste av allt är den totala frånvaron av politiker och andra förespråkare av den svenska valfrihetsmodellen i skolan. I USA skulle det vara helt otänkbart att ansvariga politiker inte deltog i den aktuella debatten kring aktuella forskningsresultat, sammanfattar Henry Levin sitt slutanförande.

Jan-Åke Fält. Gymnasielärare och fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund Värmdö gymnasium.

5 Comments on “Jan-Åke Fält: Hård dom från forskare

 1. Den kulturgeografiska institutionen har ställt en fråga som man svarat på och därefter fått det bekräftat i undersökningar. Frågan som ställdes var: Har friskolerformen skapat sämre elevresultat och ökad segregation? Man hade kunnat ställa vilken fråga som helst och fått samma svar. Har kommunaliseringen skapat detta? Eller lägre intagningspoäng på lärarhögskolorna, eller lärarnas kollektivavtal eller avskaffandet av speciallärare eller arbetslagsreformen eller läroplanerna, betygssystemet eller vilken annan reform som helst inom skolväsendet. Man får antagligen precis samma besked; Var och en för sig och alla dessa förändringar tillsammans har gjort att det gått fel.
  Men man gör det lätt för sig om man likt Kulturgeografiska institutionen tror att man har svaret på hand. Enkel åtgärd: Avskaffa valfriheten i skolan. Ingenting skulle förändras utom att en mindre del av Sveriges föräldrar och barn inte fick möjlighet att bestämma själva. Ja, förstås, så skulle väl segregationen minska eftersom elever med högre betyg inte skulle gå i skolor som de anser vara bättre. Om det nu är så.
  Men i sak har Kulturgeografiska institutionen alldeles rätt. Nämligen att det är vinstuttag inom skolsektorn och att sälja ut skolan till marknaden som skapat förfallet. Hela den offentliga sektorn är utsatt för ett gigantiskt experiment att göra skattefinansierad verksamhet till en lekstuga för amatörer. Det finns nästan 300 kommuner Sverige, 300 koncerner med sina koncernledningar. Under dessa finns ett antal kommunala bolag (nämnder) var och en med bolagstyrelse, budget och bokslut. Till skillnad från den privata sektorn leds dessa bolag av amatörpolitiker. De är frisörer, undersköterskor, brevbärare, bankmän, bilförsäljare och tandläkare. Men de saknar kompetens i den verksamhet de styr. Zaremba har i DN nyligen visat hur landstingen i Sverige inte längre bedriver vård vars syfte är att bota och lindra utan att producera till verksamhetens pengapåse. Fem strokepatienter som dör ger mer klirr i kassan än en som överlever med dyrbar rehabilitering som har lägre pris i prislistan.
  Likheten med kommunal verksamhet är slående. Skolans uppgift är att producera elever med eller utan kunskaper till lägsta möjliga kostnad. Så att lekstugepolitikerna får pengar över till andra, roligare investeringsobjekt som ska antas ge intäkter. En fluga har varit att bygga dyrbara arenor. I min kommun Vänersborg, budgeterades en sådan för 140 miljoner men slutade med 300. Ändå rasade taket in av snön. Följden blev att en femtedel av lärarkåren avskedades. Alla resurs- och speciallärare försvann och klasserna blev större. Lärarna varnades för att kritisera i tidningen. De som gjorde detta fick sparken, omplacerades eller straffades på annat sätt. Ingen tog ansvar. Ordföranden i nämnden fick som belöning tjänsten som kommunens ekonomidirektör!! Han var snickare till professionen. Inte heller har man följt upp konsekvenserna. Segregation borde rimligen blivit följden.
  Det går inte att ha två huvudmän i skolan. En som står för principerna och en annan som står för fiolerna. Det kommunala självstyret har förstört Sverige, liksom det regionala. Därför bör paradigmskiftet, om det ska bli något, starta med att FÖRSTATLIGA SKOLAN! Därefter blir det lättare att ta en sak i sänder under utbildningsdepartementets ledning. Friskolor ska vara ett fritt val för dem som så önskar. Sverige behöver riskkapitalister, men inte i offentlig regi.

 2. Hur är det möjligt att kalla företagare inom skolmarknaden för “riskkapitalister”? Det finns väl inga mer säkra pengar?
  För att starta skolan räcker att man får igenom en ansökan via skolverket, pengar får man efter elevantalet.
  Tror man som företagare att vinsten är högre i andra varor än undervisning så är det bara att stänga butiken.
  Risken är obefintlig.

 3. Helt Ok att Kungliga Vetenskapsakademien belyser en del av “vår” skolas skadeverkningar.

 4. Tack för detta referat! Jag hade ett samtal i mars i år, med en ägare till ett gymnasium i Växjö. Han var mkt upprörd över att LO hade satt ner foten i denna privata skolfråga. Ägaren var rasande för att LO uttryckt en åsikt!! LO hade blivit det första, allvarliga hotet mot privatskolan!
  LO är den största grupp/organisation i Sverige, som kan ändra privatskolereformen! Det är naturligtvis LO:s medlemmar, som först får betala överklassens lek med allas skattepengar ! Det är LO:s medlemmar, som i stor utsträckning får/tvingas gå kvar i halvbra kommunala randskolor.
  När jag frågade gymnasieskol-ägaren, huruvida hans lärare har möjlighet att köpa hans skola? Då fick jag bara ett stort skratt till svar!!

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »