John Hattie: Kommentar till Alexander Skytte och Marcus Larsson

Frågan om tillgång till lärare är utbredd i USA, men inte så mycket här i Australien (även om den numera finns i större städer i Nya Zeeland). Det finns ett behov av att uppmärksamma förändrade levnadsvillkor och ambitioner hos unga av idag. De accepterar (mer än vi gjorde) kortare anställningar och alltför många ser läraryrket som problematiskt, därför att: a) löneökningen främst är en funktion av erfarenhet (år på jobbet), b) i många länder planar löneökningen ut efter cirka 10 år, c) befordran finns bara utanför klassrummet och d) expertis värderas inte (varken i pengar eller med uppmärksamhet).

Tänk dig en lärare som spenderar 100 000 dollar på sin egen yrkesutveckling – vilka andra än den egna familjen skulle ens märka eller bry sig om detta! Vi måste återinföra begreppet expertis – eftersom det främst är detta som lockar människor till att komma in i och stanna i läraryrket. Vi skriver just nu en bok om denna expertis, som snabbt nedvärderas. I Storbritannien och Nya Zeeland används till exempel över 25 procent av lönebudgeten till amatörer (lärarassistenter), vilka inte har någon alls, eller till och med negativ, inverkan på elevernas lärande – även om alla älskar dem. Det sänder ett kraftfullt budskap, när man gör skolan billigare genom att ge barnen amatörer, när de i själva verket behöver experter.

Slåss för den goda saken! Det handlar inte bara om pengar, utan mer om vilka signaler som pengarna ger – är det följsamhet och flit som belönas eller är det expertis!

 

John Hattie är Laureate Professor vid Melbourne Graduate School of Education

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »