Linus Sköld (S): Replik på Tomas Englunds inlägg om grundskolan

Vi fortsätter kampen för en jämlik skola, skriver Linus Sköld (S) i replik på Tomas Englunds inlägg Har vi glömt bort varför grundskolan inrättades?

Svaret är nej, professor Englund. Vi har inte glömt bort varför grundskolan inrättades. Grundskolan ska vara en plats för barns lärande och utveckling, en verksamhet som kompenserar för barns skillnader i livsförutsättningar, en plats för möten mellan barn med olika bakgrunder, en samhällsinstitution som håller ihop vårt starka samhälle, stärker jämlikheten och ger bildade samhällsmedborgare som är väl förberedda att delta aktivt i samhällslivet. Marknadsskolan klarar inte uppgiften.

Vi socialdemokrater har, vid det här laget, drivit frågan om att stoppa vinstjakten i välfärden sedan många år. Förra mandatperioden drev vi ett förslag om att reglera fristående skolors vinstuttag så långt det gick. Vi drev en reglering om att huvudmän och rektorer ska sträva efter att skapa en allsidig social sammansättning vid enheter och i undervisningsgrupper lika långt. Det vill säga vi la fram beredda förslag som röstades ner i riksdagens kammare.

Vi har tillsatt, tagit emot och remitterat utredningen om en mer likvärdig skola som föreslår att ändra i urvalsgrunder för att skapa en blandad sammansättning av bakgrunder i klassrummen och att ändra i finansieringen så att staten tar ett större ansvar, så att resurserna förs dit de bäst behövs och så att de fristående aktörerna upphör att kompenseras för ansvar de inte uppbär. Vi har skärpt reglerna för vem som får bedriva skolverksamhet. Vi har drivit frågan om att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor så långt det gick med rådande parlamentariskt läge.

Vi har varit tydliga med att vi minns varför grundskolan inrättades i både ord och handling. Och opinionsundersökningar visar att vi har den breda allmänheten bakom de ställningstaganden vi gjort om att avskaffa marknadsskolan. Dock är det uppenbart att valmanskåren inte håller den frågan tillräckligt högt för att låta den avgöra vilket parti de lägger sin röst på.

Därför har marknadsskolan och riskkapitalisterna som driver friskolor riksdagsmajoriteten på sin sida. Vi och våra samarbetspartier har genom januariavtalet tagit ansvar och sett till så att Sverige kan regeras utan inflytande av högerextremister. Det är en bra sak. Vi hade ju kunnat önska oss en annan valutgång. Men nu ser riksdagens sammansättning ut som den gör och då återstår bara för oss att göra vad vi kan med det vi har.

Om professor Englund verkligen vill se en förändring på skolområdet borde han sätta press på

våra samarbetspartier istället för att skälla på oss socialdemokrater. Vi tänker fortsätta vår reformistiska kamp för ett mer välfungerande, jämlikt och kompensatoriskt skolsystem.

 

Linus Sköld (S)

Riksdagsledamot i utbildningsutskottet

 

Foto: Sten Svensson.

6 Comments on “Linus Sköld (S): Replik på Tomas Englunds inlägg om grundskolan

 1. Om Linus Sköld och (s) menade allvar så skulle regeringen lägga en proposition om att förbjuda aktiebolag att driva skolor. Det skulle ta bort incitamentet att driva friskolor för att kunna göra stora vinstuttag. Men det har regeringen inte gjort. S-ledamöter har varit mångordiga i sin kritik. Problemet är att kritiken har stannat vid läpparnas bekännelser – hyckleri är ett mer precist ord.
  Om (s) menar allvar, så lägg konkreta förslag i riksdagen till förbud mot AB i skolans värld.
  Skolan behöver ett nytt ramverk för sin finansiering och ett nytt regelverk. Sätt igång Sköld, vad väntar du på?

  • Jag väntar, som framgår av artikeln, på parlamentariskt stöd. Att lägga propositioner som riksdagens röstar ner ändrar ingenting vilket framgår av exemplen jag ger i artikeln om vinstbegränsning och allsidig social sammansättning.

 2. Tänkte på talesättet “den som är slagen till slant blir aldrig daler”!
  S kan skriv en massa motioner & försöka göra marknadskolan till det “finare”, men så länge skolan är en marknad för försäljning och inköp av elever små korrigeringar hjälper inte.
  Marknadsekonomi är inte lämplig modell för utbildning. Att andra partier väljer marknadsskolan är ingen slump. De gör en ideologisk val och anser att marknadsskolan är en bra modell.
  Vad är S ideologiska ställningstagande?
  Man får gratulera för lysande analys! men vad blir herre Skölds lösning? byta “dumma folk” som väljer fel parti? Eller…

 3. Tyvärr, Linus, har den socialdemokratiska hållningen inte alls varit så tydlig och rak som ditt inlägg låter påskina. Djupt in i vårt partis (jag är också sosse) led har tanken på marknadens effektivitet vunnit över insikten om den offentliga sektorns demokratiska logik. 90-talets s-regeringar gjorde inget för att begränsa Bildt-regeringens huvudlösa deformer. Listan över fd s-ministrar och andra högprofilerade s-politiker som fått rundhänta arvoden som lobbyister, eller rent av gjort sig en förmögenhet som välfärdskapitalister är beklagligt lång.

 4. forts…
  Det är dags för (s) att gå tillbaka till läxboken. Se t ex hur Erlander och Palme motiverade att den framväxande tjänstesektorn skulle organiseras som offentlig service och inte av det privata kapitalet. Motivet var att denna sektor av ekonomin skulle komma under demokratisk styrning, ett sätt att utöka folkväldet. I offentlig sektor är pengarna ett medel, verksamheten målet. I privat sektor är verksamheten medlet och pengarna målet.När diskuterades senast dessa tankar på ett partimöte?

 5. Jo, Sköld! Ni (S) är ansvariga! Tillsammans med Alliansen!
  POLITIKER är ansvariga för Sveriges huvudlösa avregleringar och nya departementsorganisationer och ändrade myndighetsstyrning efter idéer om New Public Management och riktlinjer från OECD/EU. Skolan är 1 av de drabbade delarna.
  Ideland sätter den 25.2 fingret på digitalisering och EdTech-industrin.
  Englund återger den 22.2 en historisk översikt där han synliggör den BEGREPPSORIENTERANDE KUNSKAPSSYN, som Ni politiker avskaffat.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »