Per Acke Orstadius: Tummen ner för regeringens skolbudget

Det finns inte mycket som tyder på att regeringen tar de problem skolan har på allvar, menar Per Acke Orstadius (red.).

Det var bra att Anna Ekström i fredagens presentation av regeringens skolbudget erkände att vi en gång hade en utmärkt skola och att vi nu måste sträva efter komma tillbaka till den igen. Att öka antalet lärarassistenter kan bidra till detta. Det kan också en om än med tanke på behoven marginell bidragsökning göra.

Men i presentationen fanns i övrigt mycket litet av substantiella förändringar som kunde ge hopp om en bättre skola för de elever som misslyckas i skolan. Inte ett ord om de reformer som förorsakat raset i skolan och som nu måste undanröjas. Om privatiseringen av skolorna och vinsterna i friskolorna. Om den mål- och resultatinriktning som fört med sig krav på mätbara kunskaper och detaljerade kunskapskrav och tidiga graderade betyg. Om den ökade stress och psykiska ohälsa bland eleverna som betygsjakten fört med sig. Om hur betygssorteringen av eleverna grundlägger den ökande klyftan i samhället mellan fattiga och rika.

Eller om den bristande trivseln och motivationen hos lärare som berövats det mesta av sitt inflytande över innehållet och arbetssättet i undervisningen. Och den godtyckliga uppdelningen av lärarkåren i ett B-lag med sämre lön än kollegerna i A-laget.

Värst av allt är att man inte vill slopa den betygsspärr som varje år hindrar många tusen elever att gå ett gymnasieprogram. Elever som därför kan hamnar i ett riskabelt utanförskap utan skola, utan jobb och utan pengar. Och detta i bostadsområden där kriminella nätverk etablerat sig. Vilket ansvar tar regeringen på sig för vad som händer med dessa elever?

Per Acke Orstadius är pensionerad lärarutbildare

 

One Comment on “Per Acke Orstadius: Tummen ner för regeringens skolbudget

  1. Som hjälp till lärare att bjuda motstånd har jag analyserat “de reformer som förorsakat raset i skolan”, som Orstadius säger.
    Se min blogg
    http://www.kunskapsvetenskap.se
    /Skolverket Lgr 11 – Lärandets rotmetaforer i revidering/

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »