Redaktionen: Nu är det sommarlov för landets viktigaste institution

Vi hoppas att ni som läser Skola och samhälle vill bidra till den här viktiga debatten när ni väl är tillbaka från sommarlov och semestrar. Redaktionen går nu på sommarledighet och öppnar SOS-mejlen igen i augusti. Vi återkommer med nya debattinlägg vid terminsstarten för landets viktigaste institution: skolan (red.).

Den blomstertid är här. Tusentals elever har precis gått på sommarlov och deras lärare och rektorer får snart semester. Eftersom omsorg är ett centralt uppdrag i utbildningen av våra yngre barn, rullar dock fritidshemmens och förskolornas verksamhet vidare under sommarens varma dagar.

Ett läsår i svenska skolor är över, fyllt av nya kunskaper och lärdomar, kanske av underbara ögonblick, kanske också av sorg och smärta. För den som arbetar i skolan finns alla samhällets frågor inom ständigt och möjligt räckhåll: spår av krig, polarisering, rasism och så vidare är en del av skolvardagen för många. Under vissa omständigheter kan hela samhället mötas i skolan och förskolan. Just därför kan skolväsendet ses som vår allra viktigaste samhällsinstitution.

Skolan har under de tre senaste årtiondena blivit en allt viktigare samhällsfråga för svenska folket, detta enligt den Nationella SOM-undersökningen som under lång tid studerat vad medborgare i Sverige anser vara viktiga samhällsfrågor.

I ett bokkapitel i en nyligen publicerad forskningsantologi används SOM-undersökningen för att analysera medborgarnas förändrade inställning till skolan över tid. Enligt analysen såg cirka 10 procent av tillfrågade medborgare skolan som ett angeläget samhällsproblem vid 1990-talets början. Vid 2014 var andelen 40 procent och idag är siffran ungefär 25 procent. Toppen vid 2014 nåddes när OECD presenterade sin rapport om den svenska skolans resultatnedgång.

Undersökningen visar att kön, ålder och politiska sympatier har betydelse för medborgarnas uppfattningar om skolan. Idag uppger 69 procent att de vill förbjuda vinstdrivande företag att driva skolor, medan en tredjedel försvara marknadslösningar i skolan. I denna grupp återfinns en större andel män, högre tjänstemän och småföretagare med högersympatier. Den grupp som främst försvarar lärarprofessionen befolkas av både män och kvinnor med vänstersympatier. Sammantaget pekar studien mot vilken viktig samhällsfråga skolan är och vikten av en fortsatt mångsidig debatt och öppet samtal om skolan.

Vi hoppas att ni som läser Skola och samhälle vill bidra till den här viktiga debatten när ni väl är tillbaka från sommarlov och semestrar. Redaktionen går nu på sommarledighet och öppnar SOS-mejlen igen i augusti. Vi återkommer med nya debattinlägg vid terminsstarten för landets viktigaste institution: skolan.

Trevlig sommar!

SOS-redaktionen

Referens

Lagergren, Fredrika, Lindblad, Sverker, Reichenberg, Monica, Samuelsson, Katarina & Wallström, Helena (2024). Medborgarnas syn på skolans problem och på skolan som en viktig samhällsfråga. I Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand & Anders Carlander (Red.), Inferno. SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Sid 407–424. https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/bocker/inferno

Foto: “Smell the summer” by mripp is licensed under CC BY 2.0.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »