Stina Karlsson : Feministiskt initiativs skolpolitik

”Fi ska verka för att utbildningen i förskolan och i grundskolan får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt perspektiv.”

Detta är inte helt oväntat det som är mest signifikant och utmärkande för hela Fi:s skolpolitik. Fi vill helt enkelt utbilda bort ojämlikheten.

De nämner att normkritisk pedagogik ska ingå i all undervisning utan att förklara närmare vad detta betyder, något som kan vara svårt att förstå för dem som inte är så insatta i dessa frågor.

Fi vill verka för att feministiskt självförsvar ska erbjudas på alla skolor samtidigt som de påpekar att ”Konfliktlösning byggd på icke-våldsprincipen ska genomsyra grundskolans och fritids utbildning”. 
Dessa förslag är så luddigt uttryckta att frågan om hur det går ihop genast infinner sig. Vad menar man t.ex. med ”feministiskt självförsvar”? Detta skulle Fi behöva förklara och utveckla mer.

Fi poängterar också att klimatkunskap ska ingå i skolans undervisning och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.
Detta förslag kan man tycka är både vettigt och nödvändigt för att befrämja en mer hållbar utveckling.

Fi vill stryka denna mening i läroplanen: ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. Partiet är förhoppningsvis inte ensamt om att tycka att detta är ett mycket märkligt ställningstagande i ett land som anser sig vara såväl sekulärt som inkluderande när det gäller andra kulturer.

Likt vänsterpartiet vill Fi att ansvaret för skolan åter tas över av staten, men de talar inte om på vilket sätt detta skulle gynna skolan.

Ingenstans beskriver Fi hur skolan ska demokratiseras förutom att föräldrar och elever ska ha rätt att anmäla arbetsmiljöproblem. Fnns inte den möjligheten redan?

Liksom vänsterpartiet vill FI verka för förbud om vinstutdelning inom skolan och de vill också att kommunerna ska ha vetorätt inför etableringar av nya friskolor.
 Detta kan man tolka som ett ställningstagande mot friskolor utan att det ser ut som att partiet vill ha ett direkt förbud. Jag kan tycka att det skulle vara ärligare att tala om att man är emot friskolor, punkt slut.

Vidare anser Fi att skolan ska vara betygs – och läxfri. De går dock inte närmare in på hur intagningar till högre studier ska gå till.

Precis som Fi i sitt partiprogram vill införa sex timmars arbetsdag för alla, vill de att skolan inte ska vara sämre, alltså sex timmars skoldag för alla elever. Jag som är lite trött på alliansens arbetslinje tycker att detta är ett sympatiskt förslag utan att för den skulle veta om det skulle vara möjligt att genomföra.

Fi har fler konkreta förslag:
Större personaltäthet i förskola, fritids och skola och möjligheter till fler smågrupper. Upprustning av alla skolor, fler specialkompetenser i skolan, fri kollektivtrafik för alla elever och ett särskild diskriminieringsombud på varje skola och förskola.
 Goda idéer men kostsamma att genomföra.

Att Fi för en traditionell vänsterpolitik när det gäller friskolor är både problematiskt och lite märkligt med tanke på att många av Fi:s anhängare och för all del även anhängare till vänsterpartiet har satt sina egna barn i just friskolor. Detta baserar jag på egna erfarenheter från skolan och från vänner och bekanta. Det kanske hade varit bättre att djupare analysera varför den kommunala skolan inte håller måttet innan man dömer ut alternativen.

Ideologiskt och visionärt har Fi en hel del spännande och lovvärda förslag men hur dessa ska gå ihop ekonomiskt är en helt annan fråga.

 

(Stina Karlsson är låg- och mellanstadielärare med lång erfarenhet av skolutveckling. Hon är ny medlem i redaktionen för Skola och Samhälle)

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »