Eva-Lotta Hultén: Höj statusen på de praktiska färdigheterna

onsdag, april 14, 2021

Frågan om hur praktiska respektive teoretiska kunskaper ska värderas av skola och samhälle är en evig fråga. Eva-Lotta Hultén tar sin utgångspunkt i den schweiziske pedagogen Johann Heinrich…

Read More

Ola Uhrqvist: Så blir skolan meningsfull

söndag, april 11, 2021

Vad är egentligen viktigast i skolan? Att nå uppsatta mål eller växa som människa? Måste det vara en motsättning däremellan? Ola Uhrqvist ger en bild av hur skolan…

Read More

Göran Greider: Marknadsskolan har blivit en anti-bokskola

torsdag, april 8, 2021

En skola utan böcker är en korkad skola. Det är också en olikvärdig skola där lärarna inte ges möjlighet att bedriva god undervisning på grund av bristen på…

Read More

Sofia Ritter von Kogerer: Efterlysning av mer förståelse för vikarien

måndag, mars 29, 2021

En sak vet jag och det är att vi måste förändra vårt sätt att se på vikarien – vikarier kommer alltid att behövas, skriver mastersstudenten Sofia Ritter von…

Read More

Göran Levin: Den politiska klåfingrigheten måste bort från landets lärarutbildningar

torsdag, mars 25, 2021

 Även om svensk lärarutbildning behöver styras nationellt måste politikerna inse att villkoren vid landets lärosäten är olika och att reformer tar tid, skriver Göran Levin (red.).

Read More

Jan Andersson: ”Djävulen sitter i detaljerna” – politiseringen och detaljstyrningen av lärarutbildningen

torsdag, mars 25, 2021

Den politiska klåfingrigheten skapar inga förutsättningar för en utveckling av en lärarutbildning som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver Jan Andersson med anledning av regeringsförslaget om förändringar…

Read More

Fredrik Sandström: Har extra anpassningar nått vägs ände?

måndag, mars 22, 2021

Många av de extra anpassningar som görs i skolan är generella och ingenting annat än en förenkling, förtunning och reducering av undervisningens innehåll, skriver svenskläraren Fredrik Sandström (red.)

Read More

Thomas Barow: “Anpassad grundskola”: Bara ett nytt namn ändrar ingenting

måndag, mars 22, 2021

Nyligen har Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) i sitt slutbetänkande  bland annat förslagit att ändra termerna: ”utvecklingsstörning” ska heta ”intellektuell funktionsnedsättning” och skolformen ska…

Read More

Lärarutbildningskonventet: Det finns en gräns för hur kort vägen till läraryrket kan bli

torsdag, mars 18, 2021

För att hantera lärarbristen vill regeringen både öka kvaliteten i utbildningarna och skapa fler och kortare vägar in i läraryrket. Tyvärr riskerar förslaget om en kraftigt förkortad utbildning…

Read More

Jan Andersson: Några alternativ till urvattningen av lärarutbildningen

torsdag, mars 18, 2021

I skrivande stund ligger en promemoria om reformeringar av lärarutbildningen ute på remiss. Förslagen pekar i två riktningar, mot ökade krav med starkare detaljreglering och mot minskade krav…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »