Anna Åkerfeldt: Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter

måndag, oktober 11, 2021

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling där…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Svar till Malin Tväråna

torsdag, oktober 7, 2021

Tväråna verkar läsa in saker som inte finns i min text, skriver Eva-Lotta Hultén i ett svar. Vi har verkliga problem med ökad radikalisering bland unga och ointresse…

Read More

Gunnar Cardell: Begripliga sanktioner behövs för tillit i skolan

måndag, oktober 4, 2021

Det finns vita fläckar i Hulténs inlägg om skoldemokrati, liksom i skolvärlden i stort, skriver Gunnar Cardell. För demokratiskt samarbete krävs en trygghet och tillit som bygger på…

Read More

Johan Lindström: En skoljämförelse mellan Finland och Sverige

torsdag, september 30, 2021

Vad kan svensk skola lära sig av en jämförelse med utvecklingen i vårt Finska grannland? Svensk skola kan inte backa in i framtiden, utan lösningen är att svenska…

Read More

Malin Tväråna: Demokratin är utbildningens innehåll, mer än mål eller medel.

måndag, september 27, 2021

Eva-Lotta Hulténs artikel återspeglar vanliga missuppfattningar om skolans roll i det demokratiska samhället. Antidemokratiska uppfattningar är inte särskilt vanliga hos svenska ungdomar, svensk skola präglas knappast av auktoritära…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Skoldemokratin viktigare än någonsin

torsdag, september 23, 2021

De senaste decennierna har frågor om skolans arbetsformer hamnat i skymundan för frågor om elevers prestationer. Bara PISA-resultaten är höga så ordnar sig resten, eller? Ändamålen helgar medlen,…

Read More

Henrik Birkebo: Lärarens telos

måndag, september 20, 2021

Vad är det som utgör själva centrum i undervisningen, frågar sig Henrik Birkebo (red.).

Read More

Erik Rezazadeh: Ta skolans dolda rasism på allvar

torsdag, september 16, 2021

Självgodheten står vägen för arbetet med rasism i Sverige. Det finns mycket kvar att göra när det gäller rasismen i skolan. Man bör även stärka dessa delar i lärarutbildningen,…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Är politikerna mogna sitt ansvar för skolan?

måndag, september 13, 2021

 Enskilda skolor med problem hängs inte sällan ut i media, och skuld läggs på skolans rektor – detta trots att problemen ofta härrör från en helt annan nivå, huvudmannanivån, menar…

Read More

Karl Asp: Den ständigt utskällda lärarutbildningen

torsdag, september 9, 2021

Skoldebattörer pekar inte sällan ut lärarutbildningen som orsaken till förfallet i den svenska skolan. Detta samtidigt som de ser läraren som en central del i en bättre skola….

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »