Ellen Delblanc: Sluta sönderanpassa skrivundervisningen

torsdag, juni 1, 2023

Undervisning i skrivande fungerar dåligt, på grund av alltför stora förenklingar i syfte att anpassa till och underlätta för eleverna, menar Elllen Delblanc, och uppmanar till högre krav…

Read More

Tomas Ögren & Ola Uhrqvist: Klassrummet räcker inte för undervisning i hållbar samhällstransformation

måndag, maj 29, 2023

De klimatrelaterade utmaningar vi står inför kräver en omfattande förändring av samhället. I denna artikel menar författarna att en antropocen bildningsresa kräver mer än vad skolan idag erbjuder…

Read More

Erik Cardelús: En skola för samhället eller särintresset?

måndag, maj 22, 2023

Vad är samhällskostnaden för instabila och spekulativa skolor? Erik Cardelús reflekterar över vem som vinner och vem som förlorar på ett skolsystem av Darwinistisk modell (red.).

Read More

Fredrik Sellerfors: NP i SO – en tidstjuv med tveksamt värde för bedömning

måndag, maj 15, 2023

Genomförandet av de nationella prov i SO-ämnen är problematisk, och risken är att förlusten i undervisningstid för eleverna är större än vinsten med proven.  Fredrik Sellerfors önskar att…

Read More

Sverker Lindblad m.fl.: Screening av barn mot gängkriminalitet: ett tomtebloss i mörker

måndag, maj 8, 2023

Förenklade kategoriseringar som exempelvis kopplar ADHD och kriminalitet kan få förödande konsekvenser för individer och grupper. Författarna menar här att gängkriminalitet är ett av många komplexa samhällsproblem som…

Read More

Erik Cardelús & Anna Cavallin: Bilden av läraren i marknadslogiken och i samtidslitteraturen

torsdag, maj 4, 2023

Bilden av lärare riskerar att bli ensidig. Här breddar forskarna Erik Cardelús och Anna Cavallin diskussionen om läraren i marknadsskolan med hur lärare framträder i samtidslitteraturen. Är lärare…

Read More

Rickard Öhman: Samhället behöver en plan för framtidens utbildning

torsdag, april 27, 2023

Om ångmaskinen kunde ersätta muskelkraft och öppna för idrottens framväxt vad kan då AI göra för tänkande och reflektion? Gymnasieläraren Rickard Öhman diskuterar hur värdet av kunskap måste…

Read More

Therese Rosengren: Det skenbara skolvalet – för de som blir över.

måndag, april 24, 2023

Gymnasieläraren Therese Rosengren pekar i sin artikel på en nyanserad syn på tillvals- och frånvalsskolor men också på hur valen blir en självförstärkande process in i en ojämlik…

Read More

Per Dahlbeck & Pär Widén: Fritt fram att tycka till om skolan

onsdag, april 19, 2023

Per Dahlbeck & Pär Widén kritiserar påståendet att “Ibland kan ett F ändå vara ett riktigt bra betyg” från Sydsvenskans ledarskribent. De ställer sig undrande inför sakligheten i Sydsvenskans…

Read More

Josefin Ståhlberg: Vargen är redan i skolan

måndag, april 17, 2023

Högstadieläraren Josefin Ståhlberg skriver till Föräldrar, mor- och farföräldrar: Vi i skolan behöver er hjälp. Vi har under flera år på olika sätt försökt berätta hur era barn och…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »