Johan Sandahl med flera: Överdrivna slutsatser om gymnasieelevers demokratikunskaper

torsdag, december 8, 2022

Rapporten från Stiftelsen Rättsfonden om gymnasieelevers kunskaper om demokrati har både metodologiska och teoretiska brister. Eftersom rapporten saknar stöd för flera av de rekommendationer som lämnas är risken…

Read More

Anette Jahnke: Ingen skola för bildning utan bildning för skola

måndag, december 5, 2022

Vi har byggt ett övergripande system och etablerat vissa vanor för utveckling av skolan som bidrar till att vi missar det väsentliga kring att undervisa och att lära,…

Read More

Johanna Mufic: “Kvalitetsproblem” i komvux

torsdag, december 1, 2022

Lösningen på låg genomströmning och måluppfyllelse i komvux blir nästan alltid flexibilitet och individanpassning. Men är det rätt att jämställa hög genomströmning och måluppfyllelse med hög kvalitet? Risken…

Read More

Per Båvner: Respons på “Vad skulle en ”de-akademisering” av lärarutbildningen innebära?”

måndag, november 21, 2022

Anders Jönssons artikel om lärarutbildningen är ett välkommet initiativ där en diskussion kan inledas utan att hamna i politiskt käbbel utifrån låsta positioner. Per Båvner tar upp stafettpinnen…

Read More

Johan Prytz: Replik på “Statens skolutvecklingsinsatser fungerar inte”

torsdag, november 17, 2022

Arne Engström påstår, med matematiklyftet som exempel, att Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser inte utvärderas och inte kan anses kostnadseffektiva investeringar. Johan Prytz ger i sin replik flera exempel på uppföljningar…

Read More

Anders Jönsson: Vad skulle en ”de-akademisering” av lärarutbildningen innebära?

måndag, november 14, 2022

I Tidöavtalet nämns vikten av mer “praktisk metodik” som något som ska fixa inte bara lärarutbildningarna utan i förlängningen skolan också. Anders Jönsson relaterar detta till återkommande resonemang…

Read More

Arne Engström: Statens skolutvecklingsinsatser fungerar inte.

torsdag, november 10, 2022

Staten driven genom Skolverket skolutvecklingsprogram för enorma summor, där modellerna ofta formas som top-down ansatser. Arne Engström menar att modellerna sällan leder till önskade resultat och att man…

Read More

Rolf Ekelund: Sveriges framtid behöver en bättre skola

måndag, november 7, 2022

Skolan har utvecklats åt ett alltmer mekaniskt arbetssätt, vilket bidragit till minskat professionellt utrymme, fallande resultat och minskad arbetsglädje. Rolf Ekelund menar att detta leder till minskad innovation…

Read More

Erik Cardelús: Finns det ett pedagogiskt floskelspråk?

torsdag, november 3, 2022

Erik Cardelús diskuterar floskler från olika fält, ord som skänker “en fernissa över vardagliga saker för att få dem att glänsa och verka vardagliga” och reflekterar även kring…

Read More

Anders Jönsson: Är en betygsfri skola möjlig?

måndag, oktober 31, 2022

Anders Jönsson vid högskolan i Kristianstad argumenterar för att en betygsfri grundskola är möjlig men att det inte är så enkelt som att bara ta bort betygen. Eleverna…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »