Inger Fält: Stöd eller styrning?

torsdag, februari 27, 2020

Stöd och styrning är begrepp som ofta används i kontakten mellan huvudman och förskola. Men hur tolkas dessa begrepp och vad betyder stöd och styrning för respektive part,…

Läs mer

Ingegerd Tallberg Broman & Ingrid Pramling Samuelsson: Förskola – ett socialt rum för vad?

måndag, februari 10, 2020

Den politiska polariseringen kring förskolan tilltar. Vissa av de förslag till förändringar som diskuteras går därtill emot den nyss reviderade läroplanen. Ska förskolan öppnas upp som politiskt slagfält,…

Läs mer

Åsa Ljunggren: Kreativitet och skapande i utbildningen

torsdag, juni 6, 2019

Vad händer när tillvaron rutas in för att bli mätbar? Blir allt det som inte går att omvandla till indikatorer, siffror och diagram mindre värt och är inte…

Läs mer

Björn Kindenberg: Elefantens snabel är ingen orm

måndag, april 8, 2019

Debatten om skolan kan liknas vid de tre blinda personer som i allegorin får tag i varsin del av en elefant: dess snabel, dess fot, dess svans. Ingen…

Läs mer

Julia Fries: Pedagoger måste våga bejaka det komplexa och svåra

torsdag, november 22, 2018

Som pedagog, och som vuxen, är det lätt att man tar till svart-vita förklaringar och förbud när man måste hantera problem. Men rustar vi då verkligen barnen för…

Läs mer

Magnus Erlandsson: Den nya läroplanen för förskolan – storslagen men ouppnåelig?

torsdag, oktober 11, 2018

Förskolans reviderade läroplan är full av goda värden, visioner och mål. Men de tycks krocka med de förutsättningar många förskolor lever under. Och vad skulle egentligen krävas för…

Läs mer

Clare Sealy: Förskola kontra traditionell skola – varför de båda har rätt (Del 3)

måndag, april 9, 2018

Precis som Sverige har policynivån i England börjat snegla på vad man kanske borde tillföra för att kompensera så tidigt som möjligt och förbereda inför klass 1. Detta…

Läs mer

Clare Sealy: Förskola kontra traditionell skola – varför de båda har rätt (Del 2)

torsdag, april 5, 2018

Detta är den andra i en serie på tre texter som diskuterar hur “skolmässiga” de här första åren ska vara. Den första finns att läsa här! Precis som…

Läs mer

Clare Sealy: Förskola kontra traditionell skola – varför de båda har rätt (del 1)

torsdag, mars 29, 2018

I England har det som Sverige kallar förskoleklass och som i England heter “Reception” (Mottagning) alltid tillhört den obligatoriska skolan och barnen börjar där ett år tidigare än…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS