Mats Olsson och Per Dahlbeck: Hederskultur i förskolan – en debatt om debatten

måndag, februari 28, 2022

En rapport om hur hedersförtryck kommer till uttryck i Malmös förskolor har orsakat debatt. Var rapporten tillräckligt vetenskaplig? Spelar det någon roll om den inte var det? Vad…

Read More

Emelie Nilsson och Therese Lindgren: Framtida skolprestationer är inte per automatik rätt fokus för förskolan

måndag, november 29, 2021

Det ökade fokus på skolliknande undervisning i förskolan kräver ordentlig reflektion över vad syftet med förskolan egentligen är. Förskolan bör vara något annat än en verksamhet som ska…

Read More

Ingegerd Tallberg Broman: Marknadens stora intresse för förskolan behöver synliggöras i den utbildningspolitiska debatten

torsdag, november 25, 2021

Förskolan har visats begränsad uppmärksamhet i utbildningspolitiken, men ett stort intresse från skolmarknaden. Det behövs en kritiskt granskande hållning till ett starkt förändrat förskolelandskap, skriver Ingegerd Tallberg Broman,…

Read More

Åsa Delblanc: Föräldrasamverkan i förskola och skola riskerar att bli en kvinnofälla

torsdag, november 18, 2021

Det är dags för utbildningssystemet att släppa den uppfostrande tanken på föräldrar och istället satsa ännu mer på förskolans och skolans pedagogiska uppdrag, skriver universitetsläraren Åsa Delblanc (red).

Read More

Linda Palla: Behöver (förskol)lärare bli bättre på att möta barns olikheter?

torsdag, december 10, 2020

Att leta efter symptom och syndrom på den som uppfattas avvika är både olyckligt och olikvärdigt, skriver Linda Palla i en kommentar till förskollärarutbildningens reviderade examensmål. Fokus borde…

Read More

Inger Fält: Stöd eller styrning?

torsdag, februari 27, 2020

Stöd och styrning är begrepp som ofta används i kontakten mellan huvudman och förskola. Men hur tolkas dessa begrepp och vad betyder stöd och styrning för respektive part,…

Read More

Ingegerd Tallberg Broman & Ingrid Pramling Samuelsson: Förskola – ett socialt rum för vad?

måndag, februari 10, 2020

Den politiska polariseringen kring förskolan tilltar. Vissa av de förslag till förändringar som diskuteras går därtill emot den nyss reviderade läroplanen. Ska förskolan öppnas upp som politiskt slagfält,…

Read More

Åsa Ljunggren: Kreativitet och skapande i utbildningen

torsdag, juni 6, 2019

Vad händer när tillvaron rutas in för att bli mätbar? Blir allt det som inte går att omvandla till indikatorer, siffror och diagram mindre värt och är inte…

Read More

Björn Kindenberg: Elefantens snabel är ingen orm

måndag, april 8, 2019

Debatten om skolan kan liknas vid de tre blinda personer som i allegorin får tag i varsin del av en elefant: dess snabel, dess fot, dess svans. Ingen…

Read More

Julia Fries: Pedagoger måste våga bejaka det komplexa och svåra

torsdag, november 22, 2018

Som pedagog, och som vuxen, är det lätt att man tar till svart-vita förklaringar och förbud när man måste hantera problem. Men rustar vi då verkligen barnen för…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »