Olov Aronson: Öppna upp för fler och mindre aktörer inom högre utbildning

måndag, oktober 23, 2023

Universitetsläraren Olov Aronsson slår ett slag för införandet av privata alternativ inom svensk högre utbildning. Han menar att lärare vid statliga högskolor och universitet begränsas av knapp tidstilldelning…

Read More

Erik Rezazadeh: Lärarutbildningen behöver ta rasismen i skolan på allvar

måndag, februari 13, 2023

Erik Rezazadeh menar att elever med utländsk bakgrund ofta utsätts för exkludering och särbehandling i skolan, både av lärare och klasskamrater. Trots att många elever utsätts för rasism…

Read More

Malin Tväråna: Sluta ställ kritiskt tänkande och faktainlärning i motsats till varandra

måndag, februari 6, 2023

Malin Tväråna, forskare och universitetslektor i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet, ställer frågan om varför diskussionen om undervisning och lärande fortsätter att fastna i en falsk motsättning mellan faktainlärning…

Read More

Anders Jönsson: Ska vi slopa skolutveckling, eller?

torsdag, oktober 27, 2022

Anders Jönsson vid högskolan i Kristianstad ifrågasätter här om utvecklingsprojekten som tar tid för lärarna ute på skolorna egentligen leder till ökad undervisningskvalitet och pekar på vikten av…

Read More

Jessica Eng: Vem vill vara lärarutbildare när lönen halkar efter?

torsdag, september 29, 2022

I förslagen kring hur lärarutbildningen ska kunna förbättras tas ingen hänsyn till att lärarutbildares löneutveckling halkat efter lärarnas, skriver Jessica Eng (red).

Read More

Lena Adamson: Lärarstudenters kunskap och motivation viktigare än “lämplighet”

tisdag, september 20, 2022

Inför gärna inträdesprov för lärarutbildningarna men låt det handla om kunskap och motivation, inte om lämplighet, menar tidigare chefen för Skolforskningsinstitutet Lena Adamson

Read More

Anders Jidesjö: Läraryrkets professionssträvan – Att hålla kurs med reformernas idéer

måndag, september 12, 2022

Profession som möten bör ingå i reformarbetet med skola och lärarutbildning, skriver Anders Jidesjö. De senaste årens reformer använder begreppet profession som något viktigt för både skola och lärarutbildning….

Read More

Jörgen Mattlar: Det erfarenhetspedagogiska monstret och konsten att avbryta

måndag, juni 20, 2022

Kritiken mot lärarutbildningen har utgjort ett ständigt tema när förskolans och skolans problem har diskuterats och debatterats. Finns det fog för den kritiken? Detta frågar sig Jörgen Mattlar,…

Read More

Nils Larsson: Till adjunkternas försvar

torsdag, februari 10, 2022

Det borde anses självklart att vi behöver adjunkter både på hel- och deltid i landets lärarutbildningar. Adjunkterna utgör ofta den för lärarstudenterna så viktiga länken mellan teori och…

Read More

Magnus Hultén: Dags att lära av den sista lärarhögskolan

måndag, december 13, 2021

Vid nyår är det fjorton år sedan Lärarhögskolan i Stockholm tvingades in under Stockholms universitet. Hur kom det sig att detta ansågs nödvändigt och vad blev egentligen konsekvenserna?…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »