Sara Bundzik: Betygssystemet bakom samhällsklyftorna

torsdag, oktober 21, 2021

Betygssystemet leder till utslagning från utbildning och arbetsmarknad, och till ökade klassklyftor. Det är ett ansvar som ingen svensk skolpolitiker kan friskriva sig från, menar specialpedagogen Sara Bundzik…

Read More

Erik Cardelús: Varför haltar lärarbehörigheten i svensk skola?

måndag, oktober 18, 2021

I en artikelserie om tre delar beskriver Erik Cardelús den svenska lärarbristen. I den första artikeln beskrivs ett nuläge som skyms av debatten om flum- eller vinstskola, och frågan…

Read More

Anne-Marie Körling: Häftapparaten – om det som tar tid.

torsdag, oktober 14, 2021

För att lärare ska kunna utföra sitt arbete behövs förutsättningar. Som en häftapparat när man behöver den. Anne-Marie Körling ger en bild från skolans vardag som berättar om…

Read More

Anna Åkerfeldt: Mer fjärr- och distansundervisning kan ge elever ökade möjligheter

måndag, oktober 11, 2021

Vanlig fjärr- och distansundervisning blandas i debatten ihop med den nödundervisning i digital form som skolor temporärt införde under pandemin. Det medför rädsla inför en nödvändig utveckling där…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Svar till Malin Tväråna

torsdag, oktober 7, 2021

Tväråna verkar läsa in saker som inte finns i min text, skriver Eva-Lotta Hultén i ett svar. Vi har verkliga problem med ökad radikalisering bland unga och ointresse…

Read More

Gunnar Cardell: Begripliga sanktioner behövs för tillit i skolan

måndag, oktober 4, 2021

Det finns vita fläckar i Hulténs inlägg om skoldemokrati, liksom i skolvärlden i stort, skriver Gunnar Cardell. För demokratiskt samarbete krävs en trygghet och tillit som bygger på…

Read More

Johan Lindström: En skoljämförelse mellan Finland och Sverige

torsdag, september 30, 2021

Vad kan svensk skola lära sig av en jämförelse med utvecklingen i vårt Finska grannland? Svensk skola kan inte backa in i framtiden, utan lösningen är att svenska…

Read More

Malin Tväråna: Demokratin är utbildningens innehåll, mer än mål eller medel.

måndag, september 27, 2021

Eva-Lotta Hulténs artikel återspeglar vanliga missuppfattningar om skolans roll i det demokratiska samhället. Antidemokratiska uppfattningar är inte särskilt vanliga hos svenska ungdomar, svensk skola präglas knappast av auktoritära…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Skoldemokratin viktigare än någonsin

torsdag, september 23, 2021

De senaste decennierna har frågor om skolans arbetsformer hamnat i skymundan för frågor om elevers prestationer. Bara PISA-resultaten är höga så ordnar sig resten, eller? Ändamålen helgar medlen,…

Read More

Henrik Birkebo: Lärarens telos

måndag, september 20, 2021

Vad är det som utgör själva centrum i undervisningen, frågar sig Henrik Birkebo (red.).

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »