Per Måhl: Kan betygens pedagogiska effekter och likvärdighet förbättras?

måndag, november 20, 2023

Går det att göra det befintliga betygssystemet mer likvärdigt, eller måste vi byta tillbaka till det relativa systemet? Per Måhl här följer upp en tidigare artikel om digitaliseringen…

Read More

Agneta Gulz m. fl: Digitalisering och nedvärderandet av läraren som kunskapsförmedlare saknar vetenskapligt stöd

måndag, november 13, 2023

Varje form av förståelse av lärande och undervisning, liksom övergripande beslut om svensk skola, borde bygga på den breda palett av begrepp och modeller från olika teoretiska perspektiv…

Read More

Erik Cardelús: Om skolpolitikens avslöjande bildspråk

måndag, november 6, 2023

Så länge det är enkelt – och betraktas som företagsekonomiskt smart – att “ta bort luft” ur skolsystemet kommer vi att befinna oss på ett sluttande plan, med…

Read More

Katarina Fast Ehrlén: Låt barnen lära sig det som tekniken inte kan ersätta

måndag, november 6, 2023

Uppdelningen i praktiskt-estetiska och teoretiska ämnen är förlegad. Och framväxten av artificiell intelligens borde få oss att värna de praktiskt-estetiska ämnena istället för tvärtom, skriver Katarina Fast Ehrlén…

Read More

Torbjörn Hanö & Åsa Hirsh: Det finns inga ursäkter att behandla elever som icke fullvärdiga människor

måndag, oktober 30, 2023

”Det faktum att vi i dagens svenska skola utgår från en syn på barn som fullvärdiga människor, med fullvärdiga mänskliga och demokratiska rättigheter, är något vi bör vara…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Replik på Olov Aronson

torsdag, oktober 26, 2023

Det finns synnerligen starka skäl att kritiskt granska argumenten för privatisering av högre utbildning – innan idéerna blir till skarpa policyförslag, skriver Gunnlaugur Magnússon i en replik på…

Read More

Olov Aronson: Öppna upp för fler och mindre aktörer inom högre utbildning

måndag, oktober 23, 2023

Universitetsläraren Olov Aronsson slår ett slag för införandet av privata alternativ inom svensk högre utbildning. Han menar att lärare vid statliga högskolor och universitet begränsas av knapp tidstilldelning…

Read More

Håkan Sandh: Barnen är de stora förlorarna i det svenska friskolesystemet

måndag, oktober 16, 2023

Hela friskoletanken bygger på den för barnen katastrofala förutsättningen att dåliga skolor skall få finnas till de stängs. Det bör vara ett nationellt intresse att garantera att alla…

Read More

Lisa Eklöv: Den relationella läraren kan inte vara bara lärare

måndag, oktober 9, 2023

Rektor Lisa Eklöv menar att skolan och läraryrket idag präglas av en relationsdoktrin. Vi bör inte bli förvånade att lärarprofessionen även ska axla psykologens, terapeutens, familjebehandlarens, vaktmästarens och…

Read More

Per Måhl: Låt inte manualiseringen försämra betygen!

måndag, oktober 2, 2023

Relativa, centralt rättade betyg leder inte till rättvisare betyg men till lägre motivation hos eleverna och minskat förtroende för lärarkåren. Så argumenterar Per Måhl i sitt svar till…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »