Hanna Sjögren: Replik: Problemet är även att det finns skolor där alla talar svenska

måndag, maj 18, 2020

Hanna Sjögren svarar Malmös skolkommunalråd att hon glömmer problemet med segregation av elever med svenska som modersmål. Dessutom kan inte ansvaret för en god utbildning ligga på föräldrarna,…

Läs mer

Johannes Westberg: Utredningen ger realistiska förslag

torsdag, maj 14, 2020

När ojämlikheten i den svenska skolan diskuteras föreslås inte sällan lösningar som antingen är för obetydliga eller för omfattande. Frågan är mer komplex än så. Johannes Westberg efterlyser…

Läs mer

Marcus Larsson: Full ersättning till friskolor är orättvist

torsdag, maj 14, 2020

Vad likvärdiga villkor i skolan betyder och hur de ska åstadkommas är ett återkommande tema i den offentliga debatten. Marcus Larsson från Tankesmedjan Balans pekar på problemet med…

Läs mer

Dylan Wiliam: Till den formativa bedömningens försvar

måndag, maj 11, 2020

Vet vi allt vi behöver veta om feedback? Knappast, menar Dylan Wiliam i den här texten, som är just feedback till Anders Jönssons text den 6:e april och…

Läs mer

Hanna Sjögren: Låt mig inte välja skola till mitt barn!

torsdag, maj 7, 2020

Utredningen En mer likvärdig skola föreslår att skolvalet ska bli obligatoriskt. Hanna Sjögren, pedagogikforskare och skolväljande förälder, menar att ansvaret för att motverka segregationen då läggs på vårdnadshavarna som…

Läs mer

Sten Svensson: Utredningen om en likvärdig skola kan bli en bra grogrund för reformer

måndag, maj 4, 2020

I förra veckan presenterade Björn Åstrand en utredning om en likvärdig skola. Sten Svensson sammanfattar denna och pekar på att där finns flera bra förslag som kan fungera…

Läs mer

Nadja Sandberg: Alla skolor måste få vara bäst!

torsdag, april 30, 2020

Skolan behöver reformeras för att kunna ge alla barn en likvärdig utbildning. Nadja Sandberg, ordförande i Socialdemokratiska skolföreningen, menar dock att där finns en politisk ovilja till förändring…

Läs mer

Erik Cardelus: Närande och tärande

måndag, april 27, 2020

Kommer dagens situation i skolan att bara bli en avskräckande parentes i historieskrivningen eller kommer den att betraktas som det ögonblick när nya möjligheter plötsligt öppnades? Och vilka…

Läs mer

Linnea Lindqvist: Det saknas politisk vilja att ta itu med skolsegregationen

torsdag, april 23, 2020

Hur mycket får “så långt som möjligt” kosta? – det som lagen kräver av elevers skolgång – och hur långt är det? Linnea Lindqvist skriver om det omöjliga…

Läs mer

Eric Kalenze: Vi har nu passerat gränsen till den Evidensfria zonen

måndag, april 20, 2020

I pandemins spår finns mycket att läsa om skolan i press och i sociala media, suckar och glada tillrop om vartannat och allt i en situation som delas…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS