Gunnlaugur Magnússon: Gör inte inkluderingen till syndabock

torsdag, mars 7, 2024

Det som gått för långt är inte strävan efter inkludering – att göra alla elever socialt och pedagogiskt delaktiga – utan att vi fått en skola präglad av…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Om skolmarknadens oundvikliga absurditet

tisdag, februari 27, 2024

Svensk politik saknar visioner om hur skolan skulle kunna organiseras och styras till samhällets och demokratins bästa – bortom skolmarknadens destruktiva spiral mot avgrunden, skriver Gunnlaugur Magnússon. (red.)

Read More

Wieland Wermke & Gabriella Höstfält: Att bygga en friskola

måndag, februari 19, 2024

Det svenska skolsystemet med fria skolval, möjlighet till ekonomisk vinst för friskolor, omfattande nationella prov och skolinspektion, har en betydande påverkan på alla lärarnas arbete och autonomi, skriver…

Read More

Dylan Wiliam: Varför de flesta försök att förbättra skolan inte fungerar och vad vi kan göra istället

måndag, februari 5, 2024

Efter PISA haglar förslag till förbättringar på skolan och utbildningen men idéerna är ofta mer i linje med det som anses politiskt/ideologiskt önskvärt än det som vore verkligen…

Read More

Eric Cardelús: Hur bemöter vi skolvåldet?

måndag, januari 29, 2024

Bekämpning av våld och stök i skolan kräver att både de mänskliga och materiella resurserna drar åt samma håll menar Eric Cardelús. Utifrån två nyutgivna böcker resonerar Cardeliús…

Read More

Catarina Player-Koro: Dags att ta ansvar för skolans digitalisering – Skolans digitalisering och avsaknad av politisk styrning (Del 2)

torsdag, januari 25, 2024

Catarina Player-Koro fördjupar här sina tankar om om skolans digitalisering med en koppling till de politiska ramverk som styr användandet av digitala verktyg och pekar så på att…

Read More

Catarina Player-Koro: Dags att ta ansvar för skolans digitalisering – om hur det vi talar om skymmer sikten för det vi behöver tala om (Del 1)

måndag, januari 22, 2024

Diskussionen om digitaliseringen av är förenklad och polariserad. Catarina Player-Koro hjälper oss här att utifrån empiriska studier tänka mer nyanserat och visat att frågan inte handlar om vara…

Read More

Stefan Sellbjer: Dags att skrota de fyra ”F:n”

måndag, januari 15, 2024

Fakta ställs i skoldebatten ofta emot förståelse men hur lyfter skolans styrdokument de fyra F:n? Inte särskilt konsekvent menar Stefan Sellbjer i sin genomlysning och argumenterar för en…

Read More

Erik Cardelús: Pojkkrisen och de 37 PISA-poängen

måndag, januari 8, 2024

Erik Cardelús visar med hjälp av två nyutgivna böcker hur närmare analyser av PISA-resultaten måste gå på djupet med den strukturella nivån på skolresultat och undvika competing victims…

Read More

Rickard Öman: Förädlingsvärde kommer drabba lärarkåren och eleverna negativt.

måndag, december 11, 2023

Begreppet förädlingsvärde hörs alltmer i den politiska debatten om skolan och flera mäktia aktörer ser det som ett nödvändigt mått för att säkerställa skolsystemets kvalitet och för att…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »