Erik Rezazadeh: Ta skolans dolda rasism på allvar

torsdag, september 16, 2021

Självgodheten står vägen för arbetet med rasism i Sverige. Det finns mycket kvar att göra när det gäller rasismen i skolan. Man bör även stärka dessa delar i lärarutbildningen,…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Är politikerna mogna sitt ansvar för skolan?

måndag, september 13, 2021

 Enskilda skolor med problem hängs inte sällan ut i media, och skuld läggs på skolans rektor – detta trots att problemen ofta härrör från en helt annan nivå, huvudmannanivån, menar…

Read More

Karl Asp: Den ständigt utskällda lärarutbildningen

torsdag, september 9, 2021

Skoldebattörer pekar inte sällan ut lärarutbildningen som orsaken till förfallet i den svenska skolan. Detta samtidigt som de ser läraren som en central del i en bättre skola….

Read More

Eric Cardelús: Är hjärnan verkligen ett pedagogiskt slagfält

måndag, september 6, 2021

 Vi närmast översköljs av forskning om hjärnan i offentligheten. Samtidigt finns det dom som menar att skolan stänger ute denna kunskap. Hur går det ihop, frågar sig Eric…

Read More

Morten Korsgaard & Jesper Nilsson: Gör inte fritidshemmet till ett klassrum

torsdag, juni 10, 2021

Fritidshemmet som ett rum för vila, barnens egna intressen och socialt orienterade aktiviteter är värt att värna – men riskerar att gå förlorat när fritidshemmet görs om till…

Read More

Frida Brismar Pålsson: Fem punkter för mer likvärdiga skolhus

måndag, juni 7, 2021

År 2017 krävde Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson ett nationellt ansvarstagande för att möta bristen på likvärdighet. Men likvärdighetsutredningen (2020) nämnde inte frågan om skollokaler. Och dessvärre berörs inte…

Read More

Arne Engström: Skolnedläggningar – integrationspolitiska irrvägar

torsdag, juni 3, 2021

Landets lärarutbildningar ägnar en överdrivet stor del av utbildningen till elevers identitetsskapande processer och skolans värdegrundsarbete. Man har tappat bort skolans roll för kunskapsutvecklingen, skriver Arne Engström i…

Read More

Hanna Sjögren: Det obehagliga med idéburna friskolor är vuxnas önskan om att undslippa det gemensamma

måndag, maj 31, 2021

Idéburna friskolor gör det möjligt för vårdnadshavare, lärare och rektorer att lyfta ut och särskilja vissa barn, utifrån logiken att utvalda friskolebarn är värda något mycket bättre än…

Read More

Jesper Sjöström och Ruhi Tyson: Replik på Billmayer om bildning

torsdag, maj 27, 2021

Bildning som ideal öppnar upp för meningsfullt lärande, kreativitet och etiskt-kritiskt handlande, skriver Jesper Sjöström och Ruhi Tyson i en replik på Jakob Billmayers text om bildning som…

Read More

Erik Cardelus: Hög tid att hejda skolans sönderfall

torsdag, maj 27, 2021

Skolan – en av de viktigaste byggstenarna i ett hållbart demokratiskt samhälle – är mitt i ett ödesmättat sönderfall som visserligen får skolmarknaden att blomstra, men som riskerar…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »