Lotta Holme och Alma Memisevic: Inkludering som utmaning och möjlighet

måndag, februari 11, 2019

Det är lätt att i populismens namn avfärda inkludering, inte lika lätt att försöka ta ansvar för alla människors lika värde och möjligheter. Lotta Holme och Alma Memisevic…

Läs mer

Jan Henning Pettersson: Fonologisk medvetenhet, en myt

måndag, februari 4, 2019

Den dominerande läsinlärningsideologin kring fonologisk medvetenhet gör mer skada än nytta. Det är dags att vi gör upp med den myten, för barnens bästa, menar Jan Henning Pettersson….

Läs mer

Anna Eva Hallin: Replik till Jan Henning Pettersson

måndag, februari 4, 2019

Jan Henning Pettersson skriver i dagens SOS att fonologisk medvetenhet är en myt. Han har inget stöd för sina påståenden, menar Anna Eva Hallin och pekar på forskningen….

Läs mer

Morten Timmermann Korsgaard: Skolen som mellemværende – Barnet mellem autoritet og frihed

torsdag, januari 31, 2019

Skolans starka fokus på lärande underminerar dess själva grund. Det leder till fokus på mätbara mål och instrumentalisering. Det centrala begreppet för skolans verksamhet bör istället vara barns…

Läs mer

Gunnar Cardell: Hur gör vi med Gretas exempel?

måndag, januari 28, 2019

Gretas klimatstrejk är ett exempel på både saklighet, omtanke och mod. Som lärare ska vi ta tillvara på ungdomars insikter och förmåga att uttrycka sådant som vi själva…

Läs mer

Helena Eriksson och Inger Eriksson: Debatten om skolans matematik har fel fokus

torsdag, januari 24, 2019

Mot slutet av 2018 diskuterades skolans matematik i ett flertal artiklar i SOS. Arne Engström menade att lågpresterande elever inte uppmärksammas tillräckligt. Och pekade ut ett matematikprojekt i…

Läs mer

De 20 mest lästa artiklarna på S.O.S. 2018

måndag, december 17, 2018

Skola och Samhälle tar nu uppehåll över jul och nyår och är tillbaka i mitten på januari. Som avslutning på året presenterar vi, precis som i fjol en…

Läs mer

J. Abner Peddiwell: Sagan om den sabeltandade läroplanen

torsdag, december 13, 2018

Den nutida debatten om ett traditionellt kontra ett progressivistiskt bildningsideal går långt tillbaka i tiden, visar J. Abne Peddiwell i en föreläsning som återges här på Skola och…

Läs mer

Arne Engström: Kontrareplik till Andreas Ryve m.fl.

torsdag, december 13, 2018

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera  angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på…

Läs mer

Per-Acke Orstadius: Egoism och svartmålning av skolan går hand i hand

måndag, december 10, 2018

Snedfördelning av resurser, betyg med negativa följder för elever och kunskapsurholkande målstyrning. Per-Acke Orstadius reflekterar över de följder han ser av svartmålningen av skolan, i kunskapsrörelsens kölvatten (red.)

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS