Johan Sandahl med flera: Överdrivna slutsatser om gymnasieelevers demokratikunskaper

torsdag, december 8, 2022

Rapporten från Stiftelsen Rättsfonden om gymnasieelevers kunskaper om demokrati har både metodologiska och teoretiska brister. Eftersom rapporten saknar stöd för flera av de rekommendationer som lämnas är risken…

Read More

Anette Jahnke: Ingen skola för bildning utan bildning för skola

måndag, december 5, 2022

Vi har byggt ett övergripande system och etablerat vissa vanor för utveckling av skolan som bidrar till att vi missar det väsentliga kring att undervisa och att lära,…

Read More

Anders Jönsson: Är en betygsfri skola möjlig?

måndag, oktober 31, 2022

Anders Jönsson vid högskolan i Kristianstad argumenterar för att en betygsfri grundskola är möjlig men att det inte är så enkelt som att bara ta bort betygen. Eleverna…

Read More

Anders Jönsson: Ska vi slopa skolutveckling, eller?

torsdag, oktober 27, 2022

Anders Jönsson vid högskolan i Kristianstad ifrågasätter här om utvecklingsprojekten som tar tid för lärarna ute på skolorna egentligen leder till ökad undervisningskvalitet och pekar på vikten av…

Read More

Michael Walls: Enkelspårig skolutveckling leder till kollegiala konflikter

torsdag, oktober 6, 2022

Samtida skolutveckling utgår från en övertro på utvald evidensbaserad skolforskning och NPM-liknande modeller. Det leder till konflikter i kollegiet menar skribenten Michael Walls (red).

Read More

Fredrik Alvén: Elever hamnar fel när de resonerar om orsaker till förintelsen

måndag, oktober 3, 2022

Förintelsen är viktig i svensk historieundervisning. Men när elever fokuserar på medborgerligt ställningstagande i svar på provfrågor om Förintelsen, underkänns deras svar ofta. Fredrik Alvén beskriver problemet med…

Read More

Malin Tväråna: Rätt kompetens behövs hos dem som beslutar om lärares professionsutveckling

måndag, september 26, 2022

Nu instiftas ett nytt Råd för skolans professioner med stor makt över lärares professionsutveckling. Föreningen för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning (FUUF) varnar för ett för stort fokus på individuell…

Read More

Anders Jidesjö: Läraryrkets professionssträvan – Att hålla kurs med reformernas idéer

måndag, september 12, 2022

Profession som möten bör ingå i reformarbetet med skola och lärarutbildning, skriver Anders Jidesjö. De senaste årens reformer använder begreppet profession som något viktigt för både skola och lärarutbildning….

Read More

Arne Engström: Skolans problem handlar om stök och låga kunskapsresultat

torsdag, september 8, 2022

Socialdemokraterna använder skolan som ideologiskt slagträ i en ideologisk kamp och det ligger nära till hands att tro att partiet helt enkelt saknar svar på de stora utmaningar…

Read More

Marcus Samuelsson med flera: Undervisningens kvalitet är skoldebattens viktigaste fråga

måndag, september 5, 2022

Skoldebatten har hittills handlat alldeles för lite om det viktigaste: undervisningen som pågår i alla klassrum, varje skoldag under hela läsår, menar flera skolforskare och skolutvecklare (red).

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »