Gunnlaugur Magnússon: Gör inte inkluderingen till syndabock

torsdag, mars 7, 2024

Det som gått för långt är inte strävan efter inkludering – att göra alla elever socialt och pedagogiskt delaktiga – utan att vi fått en skola präglad av…

Read More

Wieland Wermke & Gabriella Höstfält: Att bygga en friskola

måndag, februari 19, 2024

Det svenska skolsystemet med fria skolval, möjlighet till ekonomisk vinst för friskolor, omfattande nationella prov och skolinspektion, har en betydande påverkan på alla lärarnas arbete och autonomi, skriver…

Read More

Eric Cardelús: Hur bemöter vi skolvåldet?

måndag, januari 29, 2024

Bekämpning av våld och stök i skolan kräver att både de mänskliga och materiella resurserna drar åt samma håll menar Eric Cardelús. Utifrån två nyutgivna böcker resonerar Cardeliús…

Read More

Catarina Player-Koro: Dags att ta ansvar för skolans digitalisering – Skolans digitalisering och avsaknad av politisk styrning (Del 2)

torsdag, januari 25, 2024

Catarina Player-Koro fördjupar här sina tankar om om skolans digitalisering med en koppling till de politiska ramverk som styr användandet av digitala verktyg och pekar så på att…

Read More

Catarina Player-Koro: Dags att ta ansvar för skolans digitalisering – om hur det vi talar om skymmer sikten för det vi behöver tala om (Del 1)

måndag, januari 22, 2024

Diskussionen om digitaliseringen av är förenklad och polariserad. Catarina Player-Koro hjälper oss här att utifrån empiriska studier tänka mer nyanserat och visat att frågan inte handlar om vara…

Read More

Stefan Sellbjer: Dags att skrota de fyra ”F:n”

måndag, januari 15, 2024

Fakta ställs i skoldebatten ofta emot förståelse men hur lyfter skolans styrdokument de fyra F:n? Inte särskilt konsekvent menar Stefan Sellbjer i sin genomlysning och argumenterar för en…

Read More

Agneta Gulz m. fl: Digitalisering och nedvärderandet av läraren som kunskapsförmedlare saknar vetenskapligt stöd

måndag, november 13, 2023

Varje form av förståelse av lärande och undervisning, liksom övergripande beslut om svensk skola, borde bygga på den breda palett av begrepp och modeller från olika teoretiska perspektiv…

Read More

Erik Cardelús: Om skolpolitikens avslöjande bildspråk

måndag, november 6, 2023

Så länge det är enkelt – och betraktas som företagsekonomiskt smart – att “ta bort luft” ur skolsystemet kommer vi att befinna oss på ett sluttande plan, med…

Read More

Håkan Sandh: Barnen är de stora förlorarna i det svenska friskolesystemet

måndag, oktober 16, 2023

Hela friskoletanken bygger på den för barnen katastrofala förutsättningen att dåliga skolor skall få finnas till de stängs. Det bör vara ett nationellt intresse att garantera att alla…

Read More

Lisa Eklöv: Den relationella läraren kan inte vara bara lärare

måndag, oktober 9, 2023

Rektor Lisa Eklöv menar att skolan och läraryrket idag präglas av en relationsdoktrin. Vi bör inte bli förvånade att lärarprofessionen även ska axla psykologens, terapeutens, familjebehandlarens, vaktmästarens och…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »