Malin Ideland: En perfekt storm

måndag, november 30, 2020

Efter att under lång tid vuxit sig allt starkare är marknadsskolan plötsligt i underläge. Malin Ideland ser en perfekt storm och uppmanar våra politiker att hålla i hatten…

Läs mer

Hrvoje Kap: Om likvärdighet och kvantitativa analyser

torsdag, november 26, 2020

Kvantitativa analyser av faktorer som sägs förklara den bristande likvärdigheten i skolan är svårtolkade. Hrvoje Kap menar att de slutsatser som dras mellan exempelvis “bakgrund” och “skolresultat” tolkas…

Läs mer

Henrik Birkebo: Examinerande boksamtal

måndag, november 23, 2020

Distansundervisningen i våras kläckte idén: varför inte examinera genom enskilda samtal? Tidskrävande, ja – men det blir väldigt tydligt vad eleverna faktiskt kan, skriver svensk- och engelskläraren Henrik…

Läs mer

Martin Eksath: Dumheten förhindrar skolutveckling

måndag, november 16, 2020

Trots alla politiska reformer ökar resultatskillnaderna i den svenska skolan. Martin Eksath menar att en av förklaringarna ligger i att politiker och tjänsteman ibland ägnar sig åt oväsentligheter…

Läs mer

Birgitta Härfast och Anna Pilebro Bryngelsson: Undervisning istället för utvisning

torsdag, november 12, 2020

En vanlig lösning på disciplinproblem i klassrummet är att visa ut eleven och från politiskt håll hörs nu krav på att rektorn ska få starkare mandat att stänga…

Läs mer

Anna-Lena Andersson: Inkluderingen av elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning måste förbättras

måndag, november 2, 2020

Det svenska skolsystemet lever inte upp till sin inkluderingsambition. Det menar Anna-Lena Andersson som i sin doktorsavhandling pekar på skolans problem att skapa goda förutsättningar för elever med…

Läs mer

Erik Cardelús: Läraren och litteraturen, del II

torsdag, oktober 22, 2020

En kulen höstdag återupplivar jag bekantskapen med John Cronschough, vår svenska litteraturs mest framträdande lärartyp. Gestalten som skapades av författaren August Bondeson (1854-1906) och som orsakade en häftig och hetsig debatt i folksko…

Läs mer

Svante Holmberg: Fungerar verkligen vissa undervisningsmetoder bättre än andra?

måndag, oktober 12, 2020

Läs mer

Erik Cardelús: Läraren och litteraturen, del I

torsdag, oktober 8, 2020

bla bla (red.)

Ett sätt att närma sig läraryrket går via litteraturen. Men hur ofta görs det? När läste vi senast en drabbande skönlitterär skildring av lärarskapet och läraryrket? Och hur ofta diskuterar vi egentligen vårt yrket – …

Läs mer

Skolan och covid-19: del 6

torsdag, oktober 8, 2020

Vi har samlat ett antal exempel och reflexioner från människor som arbetar i skolan, ett försök att spegla den här tiden om än i begränsad omfattning – från när och fjärran, högt och lågt, negativt men också positivt ibland – och vi publicerar nå…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS