Petra Magnusson och Jonas Asklund: Vart tog den balanserade undervisningen vägen?

måndag, december 6, 2021

Dagens svenskundervisning fokuserar för mycket på färdighetsträning, det vill säga att utveckla läsande och skrivande som form snarare än innehåll. Det menar Petra Magnusson och Jonas Asklund som…

Read More

Anders Hill: Skolan behöver fokusera på annat än att lära elever bemästra datorer

torsdag, december 2, 2021

Strategier för digitalisering och etablering av datorer som verktyg inom undervisningen måste bygga på djupare insikter om de effekter detta har på lärandet, skriver Anders Hill, tidigare ämneslärare och…

Read More

Maria Brännvall: Vad händer med skolan när staden frodas och landsbygden har gått i stå?

måndag, november 22, 2021

Hur är det som lärare att utbilda och fostra den uppväxande generationen som i framtiden inte kommer att kunna bo och leva i hembygden där de går i…

Read More

Åsa Delblanc: Föräldrasamverkan i förskola och skola riskerar att bli en kvinnofälla

torsdag, november 18, 2021

Det är dags för utbildningssystemet att släppa den uppfostrande tanken på föräldrar och istället satsa ännu mer på förskolans och skolans pedagogiska uppdrag, skriver universitetsläraren Åsa Delblanc (red).

Read More

Linnea Lindquist: Föräldrar och elever är förlorare på valfrihetens altare

måndag, november 15, 2021

Det är nödvändigt med flera stora reformer för att återta idealet om skolan som en nationell angelägenhet och ett gemensamt ansvar. En viktig sådan reform är ett nytt…

Read More

Jessica Eng: Risk att distansundervisning för elever i behov av särskilt stöd blir ett sätt att sortera ut de icke-önskvärda

torsdag, november 11, 2021

Det nuvarande skolmarknadssystemet har gått i en segregerande riktning och distansundervisningen för elever i behov av särskilt stöd riskerar att förstärka denna utveckling ytterligare, skriver universitetsadjunkten Jessica Eng…

Read More

Christina Hedman och Ulrika Magnusson: Gyllene tillfälle att åtgärda konkreta problem med svenskämnena

måndag, november 8, 2021

Liksom andra flerspråkighets- och andraspråksforskare har vi för Skolverket återkommande påtalat de ytterst negativa konsekvenser den föreslagna sammanslagningen av sva med svenska skulle ha för flerspråkiga elevers lärande….

Read More

Arne Engström: Ett lackmustest på skolans marknadisering

torsdag, november 4, 2021

Om vi använder betygen på ämnesprovet som en indikator på kvaliteten, så finns ingen grund för att hävda att AcadeMedias grundskolor är särskilt framgångsrika. Tvärtom så framstår deras…

Read More

Erik Cardelús: Så kan läraryrket bli stort igen

måndag, november 1, 2021

I sin tredje och avslutande text om den svenska lärarbristen ger Erik Cardelús sin syn på hur lärarkrisen kan lösas – framför allt genom att vi i hela…

Read More

Eric Cardelús: Hur många Jimmys klarar svensk skola?

måndag, oktober 25, 2021

I en artikelserie om tre delar diskuterar Erik Cardelús orsaker bakom och konsekvenser av den svenska lärarbristen. I denna andra artikel ställs frågan om hur många obehöriga lärare…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »