Agneta Gulz m. fl: Digitalisering och nedvärderandet av läraren som kunskapsförmedlare saknar vetenskapligt stöd

måndag, november 13, 2023

Varje form av förståelse av lärande och undervisning, liksom övergripande beslut om svensk skola, borde bygga på den breda palett av begrepp och modeller från olika teoretiska perspektiv…

Read More

Erik Cardelús: Om skolpolitikens avslöjande bildspråk

måndag, november 6, 2023

Så länge det är enkelt – och betraktas som företagsekonomiskt smart – att “ta bort luft” ur skolsystemet kommer vi att befinna oss på ett sluttande plan, med…

Read More

Håkan Sandh: Barnen är de stora förlorarna i det svenska friskolesystemet

måndag, oktober 16, 2023

Hela friskoletanken bygger på den för barnen katastrofala förutsättningen att dåliga skolor skall få finnas till de stängs. Det bör vara ett nationellt intresse att garantera att alla…

Read More

Lisa Eklöv: Den relationella läraren kan inte vara bara lärare

måndag, oktober 9, 2023

Rektor Lisa Eklöv menar att skolan och läraryrket idag präglas av en relationsdoktrin. Vi bör inte bli förvånade att lärarprofessionen även ska axla psykologens, terapeutens, familjebehandlarens, vaktmästarens och…

Read More

Per Måhl: Låt inte manualiseringen försämra betygen!

måndag, oktober 2, 2023

Relativa, centralt rättade betyg leder inte till rättvisare betyg men till lägre motivation hos eleverna och minskat förtroende för lärarkåren. Så argumenterar Per Måhl i sitt svar till…

Read More

Lars Lagheim: Har lärares och skolledares myndighetsutövning monterats ner?

måndag, september 25, 2023

Lars Lagheim påminner oss om att betygsättning är en central del i lärares myndighetsutövning som bygger på lärares legitimitet och professionalitet. När pressen från skolledare och föräldrar ökar…

Read More

Josefin Ståhlberg: Vem ska leda diskussionen om AI i skolan?

måndag, augusti 28, 2023

Läraren Josefin Ståhlberg beskriver den förändrade skolverklighet som lärare och elever kommer tillbaka till i höst, i och med AI:s intåg på bred front, och efterfrågar ett kraftfullt…

Read More

Henrik Birkebo m. fl: Lägg ner gymnasiearbetet!

måndag, juni 19, 2023

Henrik Birkebo och hans kollegor föreslår att gymnasiearbetet läggs ner på grund av att Chat GPT kan användas för att skriva uppsatser. De menar att det är dags…

Read More

Lars Lagheim: Två steg för likvärdiga betyg och rättvis bedömning

måndag, juni 19, 2023

Med anledning av den intensiva diskussionen om glädjebetyg föreslår den pensionerade grundskolerektorn Lars Lagheim en tvåstegsprocess för att skapa likvärdiga betyg och främja likvärdig bedömning.

Read More

Josefin Ståhlberg: Vargen är redan i skolan

måndag, april 17, 2023

Högstadieläraren Josefin Ståhlberg skriver till Föräldrar, mor- och farföräldrar: Vi i skolan behöver er hjälp. Vi har under flera år på olika sätt försökt berätta hur era barn och…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »