Karin Herlitz: Skapa gemensamma läsupplevelser

söndag, april 25, 2021

I fredags, den 23 april, firades Världsbokdagen. Med anledning av detta publicerar SOS idag två artiklar om läsningens betydelse. Läraren Karin Herlitz skriver om vikten av gemensamma läsupplevelser i…

Read More

Erik Cardelús: Galenskaper i skolans värld?

söndag, april 18, 2021

Elevkontor, lärstilar och kommunalisering. Varför finns det egentligen så mycket galenskaper i skolans värld? Erik Cardelús reflekterar över trender som kommit och gått utifrån läraren Micael Hellbergs nyutkomna…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Höj statusen på de praktiska färdigheterna

onsdag, april 14, 2021

Frågan om hur praktiska respektive teoretiska kunskaper ska värderas av skola och samhälle är en evig fråga. Eva-Lotta Hultén tar sin utgångspunkt i den schweiziske pedagogen Johann Heinrich…

Read More

Ola Uhrqvist: Så blir skolan meningsfull

söndag, april 11, 2021

Vad är egentligen viktigast i skolan? Att nå uppsatta mål eller växa som människa? Måste det vara en motsättning däremellan? Ola Uhrqvist ger en bild av hur skolan…

Read More

Fredrik Sandström: Har extra anpassningar nått vägs ände?

måndag, mars 22, 2021

Många av de extra anpassningar som görs i skolan är generella och ingenting annat än en förenkling, förtunning och reducering av undervisningens innehåll, skriver svenskläraren Fredrik Sandström (red.)

Read More

Thomas Barow: “Anpassad grundskola”: Bara ett nytt namn ändrar ingenting

måndag, mars 22, 2021

Nyligen har Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) i sitt slutbetänkande  bland annat förslagit att ändra termerna: ”utvecklingsstörning” ska heta ”intellektuell funktionsnedsättning” och skolformen ska…

Read More

Lärarutbildningskonventet: Det finns en gräns för hur kort vägen till läraryrket kan bli

torsdag, mars 18, 2021

För att hantera lärarbristen vill regeringen både öka kvaliteten i utbildningarna och skapa fler och kortare vägar in i läraryrket. Tyvärr riskerar förslaget om en kraftigt förkortad utbildning…

Read More

Jan Andersson: Några alternativ till urvattningen av lärarutbildningen

torsdag, mars 18, 2021

I skrivande stund ligger en promemoria om reformeringar av lärarutbildningen ute på remiss. Förslagen pekar i två riktningar, mot ökade krav med starkare detaljreglering och mot minskade krav…

Read More

Alice Andrews: Lärande för hållbar utveckling skapar inte kritiska medborgare

måndag, mars 8, 2021

Lärande för hållbar utveckling har varit en del av skolans verksamhet de senaste decennierna. Men vilken typ av lärande handlar det egentligen om, frågar sig lärarstudenten Alice Andrews…

Read More

Janna Lundberg: Vi borde prata om elitskolorna när vi pratar om skolan

torsdag, mars 4, 2021

Skoldebatten fokuserar ofta på socioekonomiskt utsatta elever som inte klarar kunskapskraven. Janna Lundberg menar att diskussionerna om skolan också behöver täcka in de elitskolor som det svenska marknadsutsatta…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »