Erik Cardelús: Pojkkrisen och de 37 PISA-poängen

måndag, januari 8, 2024

Erik Cardelús visar med hjälp av två nyutgivna böcker hur närmare analyser av PISA-resultaten måste gå på djupet med den strukturella nivån på skolresultat och undvika competing victims…

Read More

Agneta Gulz m. fl: Digitalisering och nedvärderandet av läraren som kunskapsförmedlare saknar vetenskapligt stöd

måndag, november 13, 2023

Varje form av förståelse av lärande och undervisning, liksom övergripande beslut om svensk skola, borde bygga på den breda palett av begrepp och modeller från olika teoretiska perspektiv…

Read More

Erik Cardelús: Vågar skolfältet tala klarspråk om glädjebetygen?

måndag, september 18, 2023

Är tiden och det svenska skolfältet verkligen moget för en fördjupad diskussion om vad som ska göras åt glädjebetyg och fuskande skolor? Det frågar sig Erik Cardelús som…

Read More

Åsa Delblanc: AI och utbildning – ett tveeggat svärd

måndag, september 4, 2023

Med AI som en realitet i skolans värld ökar behovet av kritiskta perspektiv på användande av digital teknik i tbildning för yngre barn, menar Åsa Delblanc (red.).

Read More

Josefin Ståhlberg: Vem ska leda diskussionen om AI i skolan?

måndag, augusti 28, 2023

Läraren Josefin Ståhlberg beskriver den förändrade skolverklighet som lärare och elever kommer tillbaka till i höst, i och med AI:s intåg på bred front, och efterfrågar ett kraftfullt…

Read More

Fredrik Åslund: Mänsklig intelligens fortsätter sin evolution – en essä om lärarens och läromedlens nya roll i vår komplexa samtid

torsdag, februari 23, 2023

Varför upplever vi att samhällets komplexitet är ett rovdjur som jagar oss, snarare än en buffé av möjliga lärdomar? Den frågan ställer sig gymnasieläraren Fredrik Åslund, i en…

Read More

Malin Tväråna: Sluta ställ kritiskt tänkande och faktainlärning i motsats till varandra

måndag, februari 6, 2023

Malin Tväråna, forskare och universitetslektor i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet, ställer frågan om varför diskussionen om undervisning och lärande fortsätter att fastna i en falsk motsättning mellan faktainlärning…

Read More

Frida L. Nilsson: Mänskliga rättigheter – mer än värdegrundsarbetets hjälpgumma

torsdag, oktober 20, 2022

Med avstamp i sin doktorsavhandling pekar Frida L. Nilsson på vikten av att skolan ger lärare verktyg för att kunna hantera mänskliga rättigheter som ett komplext kunskapsområde. Hon menar vidare att…

Read More

Michael Walls: Enkelspårig skolutveckling leder till kollegiala konflikter

torsdag, oktober 6, 2022

Samtida skolutveckling utgår från en övertro på utvald evidensbaserad skolforskning och NPM-liknande modeller. Det leder till konflikter i kollegiet menar skribenten Michael Walls (red).

Read More

Malin Tväråna: Rätt kompetens behövs hos dem som beslutar om lärares professionsutveckling

måndag, september 26, 2022

Nu instiftas ett nytt Råd för skolans professioner med stor makt över lärares professionsutveckling. Föreningen för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning (FUUF) varnar för ett för stort fokus på individuell…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »