Redaktionen: Nu är det sommarlov för landets viktigaste institution

måndag, juni 17, 2024

Vi hoppas att ni som läser Skola och samhälle vill bidra till den här viktiga debatten när ni väl är tillbaka från sommarlov och semestrar. Redaktionen går nu…

Read More

Johanna Lüddeckens: Helhetssyn och ideologisk medvetenhet saknas i läroplansutredningen

måndag, juni 10, 2024

Den pågående läroplansutredningens experter saknar vissa centrala perspektiv och det finns en risk för att utredningens slutsatser blir till tillfälliga lösningar. En kombination av breda och djupa perspektiv…

Read More

Johanna Lüddeckens: Politiker måste ha modet att investera i en skola som förstår och välkomnar alla barn

måndag, maj 20, 2024

Begreppet differentiering väcker ofta starka känslor. I strävan efter att inkludera alla elever i ordinarie undervisning uppstår ibland fler problem än fördelar, speciellt när realiteten präglas av budgetnedskärningar…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Gör inte inkluderingen till syndabock

torsdag, mars 7, 2024

Det som gått för långt är inte strävan efter inkludering – att göra alla elever socialt och pedagogiskt delaktiga – utan att vi fått en skola präglad av…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Om skolmarknadens oundvikliga absurditet

tisdag, februari 27, 2024

Svensk politik saknar visioner om hur skolan skulle kunna organiseras och styras till samhällets och demokratins bästa – bortom skolmarknadens destruktiva spiral mot avgrunden, skriver Gunnlaugur Magnússon. (red.)

Read More

Catarina Player-Koro: Dags att ta ansvar för skolans digitalisering – Skolans digitalisering och avsaknad av politisk styrning (Del 2)

torsdag, januari 25, 2024

Catarina Player-Koro fördjupar här sina tankar om om skolans digitalisering med en koppling till de politiska ramverk som styr användandet av digitala verktyg och pekar så på att…

Read More

Catarina Player-Koro: Dags att ta ansvar för skolans digitalisering – om hur det vi talar om skymmer sikten för det vi behöver tala om (Del 1)

måndag, januari 22, 2024

Diskussionen om digitaliseringen av är förenklad och polariserad. Catarina Player-Koro hjälper oss här att utifrån empiriska studier tänka mer nyanserat och visat att frågan inte handlar om vara…

Read More

Stefan Sellbjer: Dags att skrota de fyra ”F:n”

måndag, januari 15, 2024

Fakta ställs i skoldebatten ofta emot förståelse men hur lyfter skolans styrdokument de fyra F:n? Inte särskilt konsekvent menar Stefan Sellbjer i sin genomlysning och argumenterar för en…

Read More

Erik Cardelús: Pojkkrisen och de 37 PISA-poängen

måndag, januari 8, 2024

Erik Cardelús visar med hjälp av två nyutgivna böcker hur närmare analyser av PISA-resultaten måste gå på djupet med den strukturella nivån på skolresultat och undvika competing victims…

Read More

Agneta Gulz m. fl: Digitalisering och nedvärderandet av läraren som kunskapsförmedlare saknar vetenskapligt stöd

måndag, november 13, 2023

Varje form av förståelse av lärande och undervisning, liksom övergripande beslut om svensk skola, borde bygga på den breda palett av begrepp och modeller från olika teoretiska perspektiv…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »