Johan Sandahl med flera: Överdrivna slutsatser om gymnasieelevers demokratikunskaper

torsdag, december 8, 2022

Rapporten från Stiftelsen Rättsfonden om gymnasieelevers kunskaper om demokrati har både metodologiska och teoretiska brister. Eftersom rapporten saknar stöd för flera av de rekommendationer som lämnas är risken…

Read More

Anette Jahnke: Ingen skola för bildning utan bildning för skola

måndag, december 5, 2022

Vi har byggt ett övergripande system och etablerat vissa vanor för utveckling av skolan som bidrar till att vi missar det väsentliga kring att undervisa och att lära,…

Read More

Hanna Sjögren: Tidöavtalet och den pessimistiska elev- och människosynen

måndag, oktober 24, 2022

I det nyligen presenterade Tidöavtalet mejslas en politik fram som inriktar sig på att reglera elevers oönskade beteenden genom repressalier och inskränkningar. På det hela taget saknas framåtsyftande…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Om den nya regeringen och skolpolitiken – del III: Sakpolitiska reformer kring skolmarknaden och likvärdigheten

onsdag, oktober 19, 2022

 I denna tredje och sista del av artikelserien om Tidöavtalets skolpolitik analyserar Gunnlaugur Magnússon särskilt likvärdighetsfrågor i avtalets reformförslag och ser framför sig fyra förlorade år. Red.

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Om den nya regeringen och skolpolitiken – del II: Reformer kring kunskap och lärarkåren

tisdag, oktober 18, 2022

Red. I denna artikelserie om tre artiklar granskar Gunnlaugur Magnússon Tidöavtalets skolpolitik. Den andra delen som publiceras här, tittar närmare på valda delar av avtalets reformförslag, specifikt de…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Om den nya regeringen och skolpolitiken – del I: Vart tog den liberala skolpolitiken (och liberalismen) vägen

måndag, oktober 17, 2022

Red, I denna artikelserie om tre artiklar granskar Gunnlaugur Magnússon Tidöavtalets skolpolitik. Den första delen som publiceras här, tittar på avtalets övergripande innehåll och analyserar vilka de politiska…

Read More

Michael Walls: Enkelspårig skolutveckling leder till kollegiala konflikter

torsdag, oktober 6, 2022

Samtida skolutveckling utgår från en övertro på utvald evidensbaserad skolforskning och NPM-liknande modeller. Det leder till konflikter i kollegiet menar skribenten Michael Walls (red).

Read More

Malin Tväråna: Rätt kompetens behövs hos dem som beslutar om lärares professionsutveckling

måndag, september 26, 2022

Nu instiftas ett nytt Råd för skolans professioner med stor makt över lärares professionsutveckling. Föreningen för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning (FUUF) varnar för ett för stort fokus på individuell…

Read More

Erik Cardelús: Vad vill Sverigedemokraterna med skolan?

torsdag, september 22, 2022

Med en ny regering för dörren är det dags att granska vad det största partiet på den vinnande sidan egentligen vill med skolan, skriver Erik Cardelús (red).

Read More

Lena Adamson: Lärarstudenters kunskap och motivation viktigare än “lämplighet”

tisdag, september 20, 2022

Inför gärna inträdesprov för lärarutbildningarna men låt det handla om kunskap och motivation, inte om lämplighet, menar tidigare chefen för Skolforskningsinstitutet Lena Adamson

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »