Marcus Larsson: Dags att stå upp mot marknadskrafterna

måndag, oktober 26, 2020

De senaste månaderna har diskussionen om friskolekoncernernas expansion satt fart i media. Deras jakt på de lönsamma eleverna och hur detta påverkar den kommunala skolan granskas med en kvalitet vi inte sett exempel på…

Läs mer

Sten Svensson: Internationella Engelska skolan medverkar till att sänka det svenska skolsystemet

måndag, oktober 19, 2020

 

I skoldebatten går det en skarp skiljelinje mellan dem som tycker att populära fristående skolor, som till exempel Internationella Engelska skolan, är bra för det svenska skolsystemet och de som menar att skolkoncernerna bidr…

Läs mer

Stefan Sellbjer: Varför så arga? Tankar om två skoldebattpositioner

måndag, oktober 5, 2020

Läs mer

Per Kornhall och Pia Cederholm: Dags att uppvärdera läromedel!

torsdag, oktober 1, 2020

Läs mer

Sten Svensson: Vad ligger bakom sabotageförsöken i skolvalsdebatten?

onsdag, maj 20, 2020

Läs mer

Sara Wettergren (L): Att inte kunna välja bort en skola är ett sämre alternativ

måndag, maj 18, 2020

Läs mer

Hanna Sjögren: Replik: Problemet är även att det finns skolor där alla talar svenska

måndag, maj 18, 2020

Läs mer

Johannes Westberg: Utredningen ger realistiska förslag

torsdag, maj 14, 2020

Läs mer

Marcus Larsson: Full ersättning till friskolor är orättvist

torsdag, maj 14, 2020

Läs mer

Hanna Sjögren: Låt mig inte välja skola till mitt barn!

torsdag, maj 7, 2020

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS