SOS önskar glad sommar!

torsdag, juni 23, 2022

Under det senaste läsåret har vi alla fått öva upp våra färdigheter genom social interaktion med riktiga levande människor. Våra stela ansikten har sakta tränat upp sin mimik,…

Read More

Gunnlaugur Magnússon & Johan Malmqvist: Slutreplik

måndag, juni 20, 2022

Denna slutreplik har tidigare publicerats på Dagens Arena SPSM: replik på vår kritik från den 1 juni i år är intressant utifrån vad den responderar på, men främst…

Read More

Erik Cardelús: Replik på Magnússon om debattskygga forskare

torsdag, mars 17, 2022

Varför tvekar många skolforskare inför det tredje uppdraget, att dela med sig brett av sin kvalificerade kunskap? Uppdraget borde ju vara särskilt angeläget nu, med sjunkande likvärdighet, marknadisering…

Read More

Marcus Larsson: Den målstyrda skolan har nått vägs ände

måndag, mars 14, 2022

Av det som skulle bli en frihetsreform för lärare och rektorer finns ingenting kvar mer än ett ständigt behov av billigare – men lika bra, helst bättre –…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Kliv fram i debatten, forskare!

torsdag, mars 10, 2022

Nu när skoldebatten äntligen blivit mer verklighetsförankrad måste fler utbildningsforskare delta i den: axla er roll, ta ert ansvar och kommunicera mer med allmänheten och i fler kanaler,…

Read More

Ola Frykman: Politiker förstår inte komplexiteten i skolans uppdrag och är för långt bort från skolans värld

torsdag, mars 3, 2022

Politiker vistas alldeles för sällan i skolans klassrum och korridorer, vilket gör att många av deras skolpolitiska idéer och förslag inte är grundade i den verklighet de vill…

Read More

Maja Morsing: Avskaffa underkända betyg i grundskolan

torsdag, februari 24, 2022

Kraven på gymnasiebehörighet kan få ödesdigra konsekvenser för elever som inte lyckas få tillräckligt många godkända slutbetyg i grundskolan. Att ge elever en så tidig och konkret upplevelse…

Read More

Arne Engström: Låt de familjer som vill få hemundervisa sina barn

måndag, februari 21, 2022

Hemskolning bör tillåtas i Sverige. Inför höstens val bör frågan om hemundervisning och läroplikt föras upp på den politiska agendan, menar Arne Engström (red.).

Read More

Åsa Melander: Att vädja till föräldrars idealism kommer inte att räcka

torsdag, februari 17, 2022

I en replik på Hanna Sjögrens tidigare uppmaning i S.O.S att välja annorlunda för sina egna och andra barns skull skriver doktoranden och den före detta skolplatsplaneringschefen, Åsa…

Read More

Frida Brismar Pålsson: Ideologiskt gungfly när regeringen vill styra upp friskolesystemet

måndag, februari 14, 2022

Regeringen föreslår en ekonomisk omfördelning som innebär att de fristående skolorna får lägre ersättning än de kommunala. Frida Brismar Pålsson menar att förslaget riskerar att leda till ytterligare…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »