Göran Greider: Marknadsskolan har blivit en anti-bokskola

torsdag, april 8, 2021

En skola utan böcker är en korkad skola. Det är också en olikvärdig skola där lärarna inte ges möjlighet att bedriva god undervisning på grund av bristen på…

Read More

Thomas Barow: “Anpassad grundskola”: Bara ett nytt namn ändrar ingenting

måndag, mars 22, 2021

Nyligen har Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) i sitt slutbetänkande  bland annat förslagit att ändra termerna: ”utvecklingsstörning” ska heta ”intellektuell funktionsnedsättning” och skolformen ska…

Read More

Janna Lundberg: Vi borde prata om elitskolorna när vi pratar om skolan

torsdag, mars 4, 2021

Skoldebatten fokuserar ofta på socioekonomiskt utsatta elever som inte klarar kunskapskraven. Janna Lundberg menar att diskussionerna om skolan också behöver täcka in de elitskolor som det svenska marknadsutsatta…

Read More

Tomas Englund: Replik: Om skolan som demokratiinstitution

måndag, mars 1, 2021

Tomas Englund svarar Linus Sköld (s) att det fortfarande är alltför många socialdemokrater som varit och är för det fria skolvalet och friskolekoncernernas tillväxt. Det fria valet sätter…

Read More

Linus Sköld (S): Replik på Tomas Englunds inlägg om grundskolan

torsdag, februari 25, 2021

Vi fortsätter kampen för en jämlik skola, skriver Linus Sköld (S) i replik på Tomas Englunds inlägg Har vi glömt bort varför grundskolan inrättades?

Read More

Tomas Englund: Har vi glömt bort varför grundskolan inrättades?

måndag, februari 22, 2021

Kan den nuvarande skolkrisen lösas? Ja, om den politiska viljan finns, menar Tomas Englund.

Read More

Fredrik Lundin, Alexander Skytte och Pernilla Wallgren: Därför startar vi Lärarupproret 2.0 – Skolupproret

torsdag, februari 18, 2021

Skolupproret är inte enbart en diskussionsgrupp på Facebook utan en aktionsgrupp. Här ser vi till att saker faktiskt händer, skriver uppropets grundare (red.).

Read More

Magnus Hultén: Vägval i betygsfrågan

tisdag, februari 9, 2021

Hur länge kan dagens betygssystem överleva utan större och mer principiella förändringar? Svaret beror på. Istället för att passivt invänta en sådan radikal förändring bör frågan debatteras flitigare…

Read More

Erik Cardelús: Hur hanterar vi skolskulden?

måndag, februari 8, 2021

Coronapandemin pressar ett redan pressat skolsystem med ökad segregation och minskat lärande. En ansvarsfull hantering av våra skattepengar krävs framöver och det första steget måste bli att ta…

Read More

Hanna Sjögren: Snälla, vita föräldrar i USA – och i Sverige

måndag, februari 1, 2021

Skolvalet ställer privilegierade föräldrar inför valet att stå upp för större värden, som integration, eller satsa på sitt barn. De väljer sällan det förra. Resultatet har blivit ett…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »