Eva-Lotta Hultén: Svar till Malin Tväråna

torsdag, oktober 7, 2021

Tväråna verkar läsa in saker som inte finns i min text, skriver Eva-Lotta Hultén i ett svar. Vi har verkliga problem med ökad radikalisering bland unga och ointresse…

Read More

Malin Tväråna: Demokratin är utbildningens innehåll, mer än mål eller medel.

måndag, september 27, 2021

Eva-Lotta Hulténs artikel återspeglar vanliga missuppfattningar om skolans roll i det demokratiska samhället. Antidemokratiska uppfattningar är inte särskilt vanliga hos svenska ungdomar, svensk skola präglas knappast av auktoritära…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Skoldemokratin viktigare än någonsin

torsdag, september 23, 2021

De senaste decennierna har frågor om skolans arbetsformer hamnat i skymundan för frågor om elevers prestationer. Bara PISA-resultaten är höga så ordnar sig resten, eller? Ändamålen helgar medlen,…

Read More

Arne Engström: Skolnedläggningar – integrationspolitiska irrvägar

torsdag, juni 3, 2021

Landets lärarutbildningar ägnar en överdrivet stor del av utbildningen till elevers identitetsskapande processer och skolans värdegrundsarbete. Man har tappat bort skolans roll för kunskapsutvecklingen, skriver Arne Engström i…

Read More

Jesper Sjöström och Ruhi Tyson: Replik på Billmayer om bildning

torsdag, maj 27, 2021

Bildning som ideal öppnar upp för meningsfullt lärande, kreativitet och etiskt-kritiskt handlande, skriver Jesper Sjöström och Ruhi Tyson i en replik på Jakob Billmayers text om bildning som…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Hallands floder och skoldebattens stilistiska brister

torsdag, maj 20, 2021

Med slapp användning av metaforer och troper reproducerar ledarskribenter rådande ideologier – utan känsla för stilistik, och utan vaksamhet inför konsekvenserna av deras förenklingar. Jag önskar att de…

Read More

Maria Rydell: Om att använda pedagogiska bedömningar för beslut i migrationsprocessen

måndag, maj 17, 2021

Om migrationskommitténs förslag till språkkrav för permanent uppehållstillstånd blir verklighet riskerar ämnen som svenska som andraspråk och utbildningar som sfi att politiseras, samtidigt som en ny lärarroll tvingas…

Read More

Joakim Landahl: Elevråden och de internationella kunskapsmätningarna

onsdag, maj 5, 2021

I de senaste dagarnas turbulens kring hur de senaste svenska PISA-resultaten egentligen kom till har det bland annat uppmärksammats olika sätt att motivera eleverna att göra sitt bästa…

Read More

Christian Lundahl och Margareta Serder: Riksrevisionen och PISAs validitet

söndag, maj 2, 2021

I förra veckan kom Riksrevisionens utredning om att de svenska PISA-resultaten från 2018 hade förskönats med hjälp av att exkludera vissa elevgrupper från provet. Rapporten har debatterats högljutt…

Read More

Per Måhl: Centralt rättade prov löser inte likvärdighetsproblemet

onsdag, april 28, 2021

Skolverket menar att digitaliserade, centralt rättade nationella prov kommer att öka likvärdigheten i betygssättning. Detta håller inte Per Måhl med om, utan efterlyser istället ett bättre bedömningsstöd för…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »