Arne Engström: Skolnedläggningar – integrationspolitiska irrvägar

torsdag, juni 3, 2021

Landets lärarutbildningar ägnar en överdrivet stor del av utbildningen till elevers identitetsskapande processer och skolans värdegrundsarbete. Man har tappat bort skolans roll för kunskapsutvecklingen, skriver Arne Engström i…

Read More

Jesper Sjöström och Ruhi Tyson: Replik på Billmayer om bildning

torsdag, maj 27, 2021

Bildning som ideal öppnar upp för meningsfullt lärande, kreativitet och etiskt-kritiskt handlande, skriver Jesper Sjöström och Ruhi Tyson i en replik på Jakob Billmayers text om bildning som…

Read More

Gunnlaugur Magnússon: Hallands floder och skoldebattens stilistiska brister

torsdag, maj 20, 2021

Med slapp användning av metaforer och troper reproducerar ledarskribenter rådande ideologier – utan känsla för stilistik, och utan vaksamhet inför konsekvenserna av deras förenklingar. Jag önskar att de…

Read More

Maria Rydell: Om att använda pedagogiska bedömningar för beslut i migrationsprocessen

måndag, maj 17, 2021

Om migrationskommitténs förslag till språkkrav för permanent uppehållstillstånd blir verklighet riskerar ämnen som svenska som andraspråk och utbildningar som sfi att politiseras, samtidigt som en ny lärarroll tvingas…

Read More

Joakim Landahl: Elevråden och de internationella kunskapsmätningarna

onsdag, maj 5, 2021

I de senaste dagarnas turbulens kring hur de senaste svenska PISA-resultaten egentligen kom till har det bland annat uppmärksammats olika sätt att motivera eleverna att göra sitt bästa…

Read More

Christian Lundahl och Margareta Serder: Riksrevisionen och PISAs validitet

söndag, maj 2, 2021

I förra veckan kom Riksrevisionens utredning om att de svenska PISA-resultaten från 2018 hade förskönats med hjälp av att exkludera vissa elevgrupper från provet. Rapporten har debatterats högljutt…

Read More

Per Måhl: Centralt rättade prov löser inte likvärdighetsproblemet

onsdag, april 28, 2021

Skolverket menar att digitaliserade, centralt rättade nationella prov kommer att öka likvärdigheten i betygssättning. Detta håller inte Per Måhl med om, utan efterlyser istället ett bättre bedömningsstöd för…

Read More

Niclas Dahllöf & Mattias Nilsson Sjöberg: Att byta namn på grundsärskolan är bara symbolisk fernissa

onsdag, april 21, 2021

Grundsärskolan ska byta namn till anpassad grundskola, med den goda intentionen att göra den mindre stigmatiserande. Niclas Dahllöf och Mattias Nilsson Sjöberg är kritiska till själva utbildningsformen som sådan….

Read More

Göran Greider: Marknadsskolan har blivit en anti-bokskola

torsdag, april 8, 2021

En skola utan böcker är en korkad skola. Det är också en olikvärdig skola där lärarna inte ges möjlighet att bedriva god undervisning på grund av bristen på…

Read More

Thomas Barow: “Anpassad grundskola”: Bara ett nytt namn ändrar ingenting

måndag, mars 22, 2021

Nyligen har Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) i sitt slutbetänkande  bland annat förslagit att ändra termerna: ”utvecklingsstörning” ska heta ”intellektuell funktionsnedsättning” och skolformen ska…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »