Mer debatt

Skola och Samhälle strävar efter en fördjupad, kritisk och bred diskussion av aktuella frågor som rör skola, skolpolitik och lärarutbildning i ett format av relativt korta texter (3000-6000 tecken).

Ibland kan ett fängslande eller brännande ämne pocka på utförligare texter, där diskussionen får utvecklas över en längre tid.

För att fånga upp en sådan typ av debatt vill vi gärna lyfta fram de forum som vi (utan inbördes prioritering) samlar på denna sida, vilka du kan vända dig till med artikelidéer eller repliker som går utanför S.O.S. format.

Pedagogisk forskning i Sverige

Pedagogisk forskning i Sverige är interaktiv digital mötesplats och en vetenskaplig tidskrift som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. Sedan starten 1996 har tidskriften verkat för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen kring pedagogiska frågor framåt. Pedagogisk forskning i Sverige drivs av föreningen SWERA, Swedish Educational Research Association. Riktlinjer för debattbidrag i PfS finner du här.

 

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »