Dags att nominera till KRUT:s stipendium till Gunnar Elvesons minne

Tidskriften KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, instiftade 2007 en solidaritetsfond till Gunnar Elvesons minne. Gunnar Elveson var en av dem som startade KRUT 1977.

KRUT har under många år kritiskt granskat svensk skola. Men tidskriften har också lyft fram sådant som främjat skolans demokratiska funktioner. Från och med år 2007 har därför ett årligt pris utdelats till någon eller några som verkat för skolans bästa i denna demokratiska tradition.

När KRUT lades ner fick föreningen och nättidningen Skola och Samhälle överta och förvalta Gunnar Elvesons solidaritetsfond.

Nu är det dags att nominera kandidater eller skolor som uppfyller fondens syfte. Välkomna med förslag!

Motivera ditt förslag och skicka till Skola och Samhälle solweig.eklund@hotmail.com senast 30 september .

Prissumman är på 20 000kr.

Föreningen Skola och Samhälle

Läs om Linnéskolan, i Malmö, förra årets pristagare.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »