De 20 mest lästa S.O.S-artiklarna 2017

Den nya S.O.S-redaktionens första utgivningsår är till ända och vi kan blicka tillbaka på dryga hundratalet publicerade artiklar. Listor av olika slag hör årsskiften till och redaktionen har följdriktigt sammanställt en lista med de 20 mest lästa inläggen under det gångna året, att avnjutas mellan julbord och nyårsfyrverkerier.

Glädjande är att det i S.O.S-debattsammanhang undanskymda ämnet specialpedagogik blivit innehåll det mest lästa inlägget. Extra glädjande är att detta inlägg författats av kvinnliga skribenter, något vi efterlyst tidigare i artikeln Var är kvinnorna?

Skrivande lärare är en annan kategori vi efterlyst och som också finns representerad i denna sammanställning, även om vi här hoppas på en ännu starkare utveckling under nästa år. Månne någon lärare vill rapportera från den nationella provstressen under vårterminen?

Ett återkommande tema har annars varit just prov och betyg, vilket syns i “topplistans” både övre och nedre halva. Ett tema som flätar sig samman med kritik mot NPM och målstyrning. Vi kan vidare konstatera att skolans marknadsstyrning och kommersialisering varit heta ämnen, liksom att debattvirvlar gärna uppstår runt lärarutbildning.

En sådan här lista bör förstås tas med en nypa salt, det är svårt att göra rättvisa åt ett helt års publicering. En sent på året publicerad är Magnus Dahlstedt och Andreas Fejes: Hög tid att lämna ett extremt marknadssystem, som med bara ett par klick bort från 20-i-topp  får sägas vara en “bubblare”. Vi kan också nämna Anders Jönssons utförligt kommenterade artikel Vad är egentligen fakta? som klättrat snabbt, men inte hann komma med i denna sammanställning.

I redaktionen sätter vi mycket stort värde på alla under året inkomna intressanta artiklar, på eller utanför denna lista.

Varmt tack för alla era bidrag! Vi ser fram mot 2018 med spänning.

1- Specialpedagoger för skolutveckling: Slöseri med specialpedagogiska resurser

2- Jonas Linderoth: Flumpedagogik och marknadsstyrd skola – två sidor av samma mynt

3- Leif Lewin: New Public Management var ett misstag

4- Anders Jönsson: Skolans märkliga mätpolitik

5- Nils Larsson: Slentrianmässiga fel i lärarutbildningsdebatten

6- Erik Cardelus: Är Vygotskij lärarutbildningens heliga ko?

7- Malin Ideland: Skolkommissionen ser inte elefanten i rummet

8- Henrik Birkebo: Sluta med snuttifierandet på gymnasiet

9- Alli Klapp: Betygssystemet bygger på felaktiga antaganden om motivation

10- Per-Acke Orstadius: Skolans matematik förstör för eleverna

11- Kristian Lindhe: Fel tänkt om nationella prov och betyg

12- Michael Tengberg: Den bristande kvaliteten i de nationella läsproven

13- Per Kornhall: Flip the system – förändra skolan från grunden

14- Anette Jahnke: Från kollegialt lärande till kollegialt kunnande

15- Björn Kindenberg: Alternativa skolfakta

16- Eddy Nehls: Vägen fram är viktigare än målet i en verklig kunskapsskola

17- Per-Olof Wickman och Björn Kindenberg: Didaktiken är lärarnas egen vetenskap

18- Johan Haeffner: Svensk skola – ett rö för vinden?

19- Bo Sundblad: Uppdrag granskning ger missvisande bild av betygssättning

20- Ruhi Tyson: En skola för bildning kräver ett synliggörande av lärares didaktiska arbete

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »