Göran Levin: Det fria skolvalet

Det finns en boendesegregation. Den är stor men inte absolut. Den leder till segregerade skolor. Men det finns också skolor med elever som kommer från olika hemförhållanden. Den här skolfrågan kan man hantera på olika sätt.

Alternativ ett (med det s.k. fria skolvalet):

Elever med resursstarka och medvetna föräldrar flyttar från skolor i resurssvaga eller blandade bostadsområden. De skolor som lämnas blir skolor med fler elever från resurssvaga hem. Skolsegregationen ökar.

Bot: Duktiga lärare och skolledare skall lockas med högre löner till de skolor som har många elever från resurssvaga hem. Därmed skall alla skolor bli bra skolor.

Alternativ två (med närhetsprincipen):

Duktiga lärare och skolledare lockas till socioekonomiskt utsatta områden. Därmed ska alla skolor blir bra skolor.

Alternativ ett förefaller innehålla ett onödigt mellanled.

3 Comments on “Göran Levin: Det fria skolvalet

 1. Det fria skolvalet är enbart tillför att personer ska tjäna pengar på offentlig verksamhet. Jag förstår inte hur S kunde luras in i denna fälla?? Avskaffa det fri skolvalet, återförstatliga skolan och återreglera densamma. Sedan kan staten också avskaffa den liberala styrningen av den offentliga verksamheten, New Public Management.

 2. Göran: Duktiga lärare och skolledare finns redan i de utsatta områdena. De har sökt sig till dessa skolor för att de har en vilja att bidra till elevernas lärande. Den erfarenhet de fått av att arbeta just med dessa barn är guld värd. Duktiga lärare finns också i skolorna med mycket höga betyg, men dessa lärare skulle inte klara uppgiften bättre om de med höga löner lockades att byta front.

  Det är inte lärarna som är problemet. Det är segregationen i samhället, som leder till helt skilda förutsättningar och möjligheter att bedriva en undervisning, som lyfter elever. De politiska krafter som inte ser eller vill erkänna segregationens skadeverkningar, kommer p g a sina ideologiska skygglappar inte heller att leverera förslag som leder till höjda studieprestationer för landets skolungdom.

  Det fria skolvalet ger välutbildade och på annat sätt resursstarka föräldrar en möjlighet att dra undan sina barn från skolmiljöer, som de av en eller annan anledning tvivlar på. Man får förstå att den möjligheten värdesätts på det individuella planet. Samtidigt har de flesta under senaste tiden förstått att systemet med elevselektion sänker resultaten i svensk skola som helhet. Ett dilemma onekligen.

  Minister Björklund dundrar om “socialisering” om möjligheten att välja skola skulle upphöra. Intressant att han menar att den svenska skolan under tidigare årtionden, också med borgerliga regeringar, hade en socialistisk skola! Och han sträcker sig onekligen långt i extremhögerns riktning när han menar att nästan alla andra världens länder har en socialistisk skola.

  Det fria skolvalet måste förändras på något sätt. Om det inte går att få den politiska majoriteten att följa folkmajoritetens uppfattning i frågan och slopa fria skolvalet i dess nuvarande form, får andra sätt prövas. Ett sådant skulle kunna vara att införa och successivt skärpa kraven på att skolor vid sin elevrekrytering eftersträvar och lyckas nå en hyggligt blandad sammansättning av elever. Alltså undervisa en blandad elevgrupp för en likvärdig skolutbildning enligt Skollagen. Detta krav för nya tillstånd (eller förnyade) att bedriva skola vore rimligt. Man anar redan den gny och jämmer, som kommer att stiga ur nyliberalernas strupar: “Det är inte likvärdigt att inte få välja. Lika lär bäst ihop. Vissa barn är mer lika än andras.” och vidare i den stilen till försvar av fortsatt segregation.

  Jag är förstås införstådd med att intressenterna i vinstdrivande skolor då skulle dra sig undan. Ingen vinst skulle längre finnas att hämta. Resurserna skulle med nödvändighet behöva satsas på elevernas behov. För övrigt är det bara att hålla med Mats: New Public Management har gjort tillräcklig skada, och bör avskaffas.

 3. Greger (jag inskränker mig till att kommenera ditt inlägg direkt)
  Du inleder, som så många andra med den helt riktiga iakttagelsen att det verkligt stora problemet är boendesegregeringen men därefter följer diskussionen en väl upptrampad stig: det är skolvalet det är fel på. Greger fläskar tillochmed på med att “folkmajoritetens” åsikt är att “slopa fria skolvalet i dess nuvarande form”. Mest intressant är kanske den halvöppna bakdörren “nuvarande form”. Redogör gärna för om du anser att det fria skolvalet faktiskt ska avskaffas – med tanke på dess förfärande konsekvenser – eller om du menar att det ska vara liksom lite fritt, och i så fall hurdå? Och var finner du bevisen för vad du kallar “folkmajoritetens” åsikt i frågan om fritt skolval? I vänsterpartiets opinionssiffror om sådär åtta procent?

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »